logo Aspingtons Antikvariat

Böckerna är i gott antikvariskt skick
och i oktavformat om inte annat anges.


Boklistorna uppdateras kontinuerligt.


 Vi stänger verksamheten i höst. Sista dag 28 oktober. 
Rabatt på hela varulagret tillsvidare. Rabatten dras av vid köpet. 40% vid köp på nätet. 60% vid köp i butiken.

Sök fram nästa författare med ny bok genom att klicka på markeringen
som indikerar en bok upplagd inom de senast 7 dagarna.

  Historia  / Svensk  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Föregående | Boklistor | Nästa
Abukhanfusa, Kerstin (red.):  Krig och fred i källorna. [ref 81182]    125:-
    Riksarkivet, Stockholm, 1998. Stor 8:o. 303 s. Illustrerad med fotografier, kartor och reproduktioner, delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband. Rygghuvud och -fot lätt stötta, annars ett fint ex. (Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1998)
40% dras av vid köpet.
Adlerfelt, Gustaf:  Karl XII:s krigsföretag 1700-1706. Efter författarens originalmanuskript [och med inledning] av Samuel E. Bring. [ref 23005]    250:-
    Norstedts 1919. XXXVII, (2), 414 s. + 2 planscher. Häftad. Ryggen läsrandig, ryggfoten fransig, omslagen med några smärre riss och veck längs kanterna.
40% dras av vid köpet.
Adlerstam, N.:  Guldsmederna i Sverige. Något om guldsmedsbranschens ekonomiska historia fram till industrialismens genombrott. [ref 17653]    125:-
    Natur och Kultur (i distribution) 1948. 173, (6) s. + 5 planschsidor + rättelselapp (löst bifogad). Sparsamt illustrerad i texten. Tryckt i 2.000 ex. Häftad. Ouppskuren.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Agrell, Sven:  Sven Agrells dagbok 1707-1713. [ref 52002]    175:-
    Rediviva 1988. 12, XII, 368, (13) s. Faksimil av 1912 års upplaga. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Fint ex. (Serien Karolinska krigare berättar. - Suecica rediviva 113)
40% dras av vid köpet.
Ahnlund, Nils:  Kring Gustav Adolf. [ref 84779]    120:-
    Gebers 1930. Liten 8:o. X, (2), 234 s. + 8 planschblad. Samtida halvklotband med marmorerade pärmpapper och snitt samt främre omslaget medbundet. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Alm, Göran - Millhagen, Rebecka (huvudredaktörer):  Drottningholms slott. Band 1. Från Hedvig Eleonora till Lovisa Ulrika. [ref 89264]    200:-
    Byggförlaget, Stockholm, 2004. Stor 4:o. 437, (1) s. Rikt fotoillustrerad av (bl. a. Åke E:son Lindman) med moderna exteriörer och interiörer varvat med gamla ritningar och stick. 1:a upplagan. Förlagets klotband med skyddsomslag. Fint ex. (De kungliga slotten)
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Drottningholms slott. Band 1. Från Hedvig Eleonora till Lovisa Ulrika. Band 2. Från Gustaf III till Carl XVI Gustaf. [ref 91179]    500:-
    Byggförlaget och Votum förlag. I sammarbete med Kungl. Hovstaterna och Statens fastighetsverk 2010. Stor 4:o. 437, (1) + 415, (1) s. Rikt fotoillustrerad av (bl. a. Åke E:son Lindman) med moderna exteriörer och interiörer varvat med gamla ritningar och stick. Förlagets klotband med skyddsomslag. Fint skick. 2 volymer. (De kungliga slotten)
   3 Kg om Drottningholms slott.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Almén, Joh:s:  Ätten Bernadotte. Biografiska anteckningar. [ref 50493]    450:-
    C. & E. Gernandts förlag, Stockholm, 1896. Liten 4:o. XII, 215, (1 blank); + 162 s. Med 210 illustrationer. 2:a, tillökade upplagan. Förlagets dekorerade halvklotband. Främre pärmen lätt fläckat, bakre pärmen något skavd på ytterkanten och lite ojämnt blekt, i övrigt gott skick. Namnteckning på försättsbladet.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Almgren, Bertil (huvudmedarbetare):  Vikingen. [ref 48037]    150:-
    Bra Böcker 1973. Stor 4:o. 288 s. Rikt illustrerad med fotografier i färg samt teckningar och kartor. Ny utgåva. Förlagets dekorerade klotband med lite nött och lagat skyddsomslag.
   Omslaget med förlagsbeteckningen Tre Tryckare.

40% dras av vid köpet.
Alnæs, Karsten:  Historien om Europa. Uppvaknande. 1300-1600. Översättning: Urban Andersson. [ref 77299]    125:-
    Bonniers 2004. 641, (1) s. Illustrerad i färg. 1:a svenska upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Andersson, Hans:  "Androm till varnagel...". Det tidigmoderna Stockholms folkliga rättskultur i ett komparativt perspektiv. [ref 48917]    100:-
    Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 1998. Stor 8:o. 210, (3) s. Häftad. Några blad med obetydliga hundöron. Ett mindre antal sidor med understrykningar i tunn tusch. (Stockholm Studies in Economic History 28)
   Akademisk avhandling.

40% dras av vid köpet.
Andersson, Ingrid (red.):  Dalarna i kvinnominne. Kvinnoyrken i bilder kring sekelskiftet. Förord: Erik Hofrén. [ref 84641]    120:-
    Dalarnas museum, Falun, 1980. 4:o. 79 s. Genomgående fotoillustrerad. Häftad. Rygg samt främre omslag med liten namnetikett. Bakre omslaget samt delar av inlagan något fuktskadad. (Historieverkstaden 1)
40% dras av vid köpet.
Andersson, Ingvar:  Skånes historia. Del 1: Till Saxo och Skånelagen. Del 2: Senmedeltiden. [ref 61986]    300:-
    Norstedts 1947-1974. 497 + (4), 476, (1) s. + 38 planschblad (i del 2). Rikligt med illustrationer och kartor i texten (i del 1). Förlagets klotband med skyddsomslag. Del 1 med båda omslagen medbundna. Exlibris på klistrade försättsbladen. Del 1 med en del understrykningar och tillskrifter i blyerts. Skyddsomslagen delvis gulnade samt med ett par längre lagade revor och vissa pappersförluster. 2 volymer.
40% dras av vid köpet.
Andersson, Karl-Olof:  Svenska öden i ångans sekel. [ref 8932]    120:-
    Bilda Förlag, Stockholm, 2000. 272 s. Rikt illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Andersson, Sigås Eric:  Anteckningar om dalkarlarnes frihetssträfvanden under sextonde och sjuttonde århundradena jemte hvarjehanda intressanta underrättelser om gamla arkivhandlingar. [ref 1658]    150:-
    Utgifwarens Förlag, Falun, 1896. VIII, 54 s. Häftad med tryckt originalomslag och transparent skyddsomslag. Obetydlig stötskada på ytterkanten och ett hörnveck på främre omslag. Samtida namnteckning skriven tvärsöver titeln på främre omslag. Ouppskuren.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Andström, Bobby:  Europas kungliga familjer. Red. koordinator: Bodil Andersson. [ref 12878]    175:-
    Svenska Aller, Helsingborg, 1993. 4:o. 256 s. Genomgående fotoillustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagsband med pärm- och ryggtitel präglade i guld samt skyddsomslag. Omslaget med lättare bruksspår.
40% dras av vid köpet.
[Anonym]:  Några wälmenta råd och upplysningar för swenska utwandrare till amerikanska staterna. En reskarta medföljer. [ref 79004]    1200:-
    Tryckt hos F.L. Schmidt, Falun, 1869. Liten 8:o. 60 s. Tredje, tillökta upplagan. Häftad med tryckta omslag. Omslagen obetydligt blekta och solkade samt med ett fåtal smärre naggar, riss och veck längs kanterna; främre omslaget med bokhandlarens stämpel. Den utvikbara kartan med ett fåtal mindre revor om 1/2 - 2 cm.
   "Den hos wår swenska allmoge alltmer tilltagande lusten, att i den nya werlden söka sin utkomst och framtida bergning, har manat utgifwaren af denna lilla broschyr att i korthet sammanföra det han har sig bekant om de mått och steg, som utwandrarena böra widtaga före afresan, äfwensom om förhållandena i Amerika, och är det hans innerliga önskan, att dessa enkla råd och upplysningar måtte lända till förekommande af sådana olyckor och motgångar, som lätteligen kunna inträffa dels genom okunnighet om den långa resans beskaffenhet, dels genom saknad kännedom om förhållandena i det främmande landet"

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Tvifvelsmål rörande H.E. Herr Grefve v. Platens Central-Försvars-System samt dess national-beväring. [ref 75428]    175:-
    Gerog Scheutz, Stockholm, 1829. Liten 8:o. 44, (1) s. Gråpappersomslag. Genomgående fuktränder. Nött och med hundöron.
40% dras av vid köpet.
Antman, Peter - Schori, Pierre:  Olof Palme. den gränslöse reformisten. [ref 92870]    125:-
    Tiden 1996. 218 s. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med lätta bruksspår annars fin.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Arbman, Holger:  Svear i Österviking. [ref 40816]    130:-
    Natur och Kultur 1955. 167, (1) s. + 24 planschsidor + 1 utvikbar karta. Förlagets klotband med skyddsomslag. Exlibris på klistrade försättsbladet, inlagan med understrykningar i blyerts. Skyddsomslaget något naggat samt med några smärre riss och veck.
40% dras av vid köpet.
Arell, Nils:  Rennomadismen i Torne lappmark. Markanvändning under kolonisationsepoken i fr. a. Enontekis socken. [ref 34467]    135:-
    Umeå 1977. Stor 8:o. 336 s. Illustrerad med fotografier och tabeller. Limhäftad. Främre omslag med ett par lätta veck och en liten reva, annars fin. (Kungl. Skytteanska samfundets handlingar nr 17 / Geografiska institutionen meddelande 24, Umeå universitet)
   Akademisk avhandling. Med sammanfattning på tyska. / Mit deutscher Zusammenfassung.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Asp, C. H.:  Bidrag till femtio-åriga minnet af Döbeln och Björneborgarne i Finska kriget 1808 och 1809. Anteckningar af en civil tjensteman vid Björneborgs regemente; utgifne med tillagde noter af J. O. J. Rancken. Inledde med förord af Gustaf Montgomery. [ref 46763]    1800:-
    Bonniers 1860. Liten 8:o. (2), 206, (2) s. + 1 frontespis. Med en plan af bataljen vid Siikajoki (Sijkajocki) af Julius Mankell, en karta öfver Finland m. m. Senare halvklotband med bägge illustrerade omslagen medbundna. Den utvikbara kartan över Finland med några revor och veck samt bataljkartan lagad i längdvecket med japanskt rispapper, annars ett ganska välhållet ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Beckman, Margareta:  Jean-Baptiste Bernadotte. Från revolutionssoldat till svensk kronprins. [ref 28242]    100:-
    Prisma 2003. Stor 8:o. 255, (1) s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Bengtsson, Frans G.:  Karl XII:s levnad. Del 1: Till uttåget ur Sachsen. Del 2: Från Altranstädt till Fredrikshall. [ref 77650]    200:-
    Bonniers 1939 + 1936. 466, (1) + 433, (1) s. + 8 planscher + 2 utvikbara kartor. 6:e resp. 2:a upplagan. Gedigna, privatbundna mörkblå klotband med sprängda snitt och brunröd ryggtiteletikett i skinn; samtliga omslag medbundna. Mycket bra skick. 2 volymer.
40% dras av vid köpet.
Berg, Tor - Forssell, Nils - Holm, Carl:  Från medeltid till nutid. Svenska tidsdokument i historisk dräkt utgivna och kommenterade av Tor Berg, Nils Forssell, Carl Holm. [ref 79028]    100:-
    Gothia AB, Stockholm, 1948. 4:o. 143 s. Rikt illustrerad. Förlagets klotryggsband med pärmbild. Pärmarna kraftigt utbuktande, övre hörnen lätt stötta.
40% dras av vid köpet.
Berggren, Henrik:  Landet utanför. Sverige och kriget 1939-1940. [ref 91765]    150:-
    Norstedts 2018. Stor 8:o. 483, (1) s. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
   Hösten 1939 trodde många att Sverige skulle klara sin neutralitet på samma sätt som under första världskriget. Men med finska vinterkriget och det tyska angreppet på Norge och Danmark våren 1940 tycktes det som om Skandinavien skulle bli skådeplats för den stora urladdningen mellan stormakterna. Skulle Sverige kunna hålla sig utanför världskriget? Borde Sverige göra det?

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Bergsten, Magnus:  Stormaktstid. En antologi om svenskt 1600-tal. [ref 81199]    90:-
    Historiska Media, Lund, 1998. Liten 8:o. 142 s. Illustrerad. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband. Obetydliga riss vid rygghuvudet, annars fin.
40% dras av vid köpet.
Bergsten, Magnus (red.):  Svenska krig och krigiska svenskar. Historisk antologi. + Svenska kungar och mäktiga män. Tio historiska porträtt. [ref 92305]    100:-
    Bonnierförlagen 2002. 141 + 141, (1) s. Illustrerad. Ny utgåva. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
   Första upplagan utkom i separata volymer.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Bergström, Carin:  Albertina och Viktor. Emigranterna som återvände. [ref 91258]    110:-
    Votum & Gullers Förlag, Karlstad, 2018. 141, (1) s. Illustrerad med fotografier på insidan av pärmarna plus försättsbladen. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   Amerikaresenärernas dilemma. Stanna eller åka tillbaka? Albertina kom från en litet gård i Värmland och emigrerade 1893 till USA. Viktor kom från fattiga förhållanden i Stockholm och utvandrade sex år senare. De träffades i New York och återvände till Sverige var för sig 1906 respektive 1905. De tillhörde den grupp av tvåhundratusen svenskar som återvände till hemlandet efter många år i USA den grupp som vi inte vet så mycket om.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Bergström, Carin (red.):  Hand och penna. Sju essäer om yrken på 1700-talet. [ref 16882]    100:-
    Atlantis 1996. 284, (1) s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Birkebæk, Frank - Barren, Charles:  Drakskeppens folk. [ref 10309]    100:-
    Wahlström & Widstrand 1975. 127 s. Illustrerad med teckningar, delvis i färg. Förlagsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget med ett par små naggar och riss, samt blekt på ryggen och lite felvikt på framsidan.
40% dras av vid köpet.
Bjurman, Eva Lis:  Catrines intressanta blekhet. Unga kvinnors möten med de nya kärlekskraven 1750-1830. [ref 73743]    125:-
    Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Eslöv, 1998. 271 s. 3:e-4:e tusendet. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med lätta bruksspår annars fin.
   Akademisk avhandling. Med sammanfattning på engelska.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Björk, Kaj:  En utskälld man. Allan Vougt och hans tid. [ref 90064]    120:-
    Hjalmarson & Högberg, Stockholm, 2007. 292, (1) s. 1:a upplagan, 1:a tryckningen. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Björkegren, Hans:  Ryska posten. De ryska revolutionärerna i Norden 1906-1917. [ref 70357]    100:-
    Bonniers 1985. Stor 8:o. 382, (1) s. Illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med smärre riss och veck i övre kanten. Sid. 7-43 tyvärr med streckningar i bläck i marginalen, dock ganska lätta sådana, i övrigt är boken i fint skick.
40% dras av vid köpet.
Bodström, Lennart:  Mitt i stormen. [ref 67758]    100:-
    Hjalmarson & Högberg 2001. 393, (1) s. 1:a upplagan, 1:a tryckningen. Förlagsband med skyddsomslag. Lätt snedläst, omslaget med smärre bruksspår.
40% dras av vid köpet.
Bodström, Thomas:  700 dagar i Rosenbad. [ref 72982]    100:-
    Bonnier Fakta 2003. 280 s. Illustrerad med två små kartor. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagets baksida med en fuktfläck samt kort tillskrift på försättsbladet, annars fin.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Bohrn, Harald:  Sverige, Danmark och Frankrike. Från avslutandet av Sveriges förbund med Frankrike i april 1672 till utbrottet av Sveriges krig med Brandenburg i december 1674. [ref 41961]    125:-
    Isaac Marcus Boktryckeri-Aktiebolag, Stockholm, 1933. XIV, 404 s. Häftad. Ryggen något blekt, liten nagg vid ryggfoten, obetydlig fläck på främre snittet. Inlagan med ett fåtal markeringar i blyerts.
   Akademisk avhandling.

40% dras av vid köpet.
[Bonde, Gustaf (förf.) - Hallström, Jonas (utg.)]:  Historiska uplysningar om tilståndet i Swerige under konung Fredric den förstes regering. [ref 80439]    750:-
    Tryckt hos Anders Jac. Nordström, Stockholm, 1779. Liten 8:o. 130 s. 1:a upplagan. Senare pappband (ca 1920) med förgylld ryggtiteletikett samt sprängda snitt. Klistrade försättsbladet med Harald Wiens exlibris samt tillskrift i blyerts, namnteckning på titelbladet. Inlagan med genomgående fuktfläck i nedre marginalen, sista sidan med professionellt utförd förstärkning.
   Greve Bondes anteckningar utgavs anonymt och i stympat skick under denna titel i tre upplagor mellan åren 1779-1895, för att 1821 utges i fullständigt skick under titeln "Sverige, under Ulrica Eleonora och Fredric I, eller ifrån 1718 till 1751. Efter den, af framledne hans exellens, riks-rådet herr grefve Gustaf Bonde författade handskrift". Med Harald Wiens exlibris, men sannolikt ursprungligen från släkterna Ramel / De la Gardies bibliotek på Löberöds slott.

40% dras av vid köpet.
Bonsdorff, Lars G. von:  Stämningar och förhållanden i Finland före skilsmässan från Sverige. [ref 75677]    90:-
    Gebers 1949. 139, (1) s. + 2 planschblad. Häftad. Bägge innerfalsarna bär spår efter borttagen tejp. Namnteckning på främre omslagets insida. (Det levande förflutna - Svenska Historiska Föreningens folkskrifter 13)
40% dras av vid köpet.
Buckley, Veronica:  Kristina, Sveriges drottning. Översättning av Margareta Eklöf. [ref 72013]    175:-
    Bonniers 2004. 463, (1) s. + 16 planschsidor. Förlagsband med skyddsomslag. Inlagan lätt fuktskadat (bucklig, ej fläckad), några blad med veck i övre hörnet.
40% dras av vid köpet.
Carlsson, Ingemar:  Olof Dalin och den politiska propagandan inför "lilla ofreden". Sagan om hästen och Wår-wisa i samtidspolitisk belysning. [ref 85482]    160:-
    CWK Leerup, Lund, 1966. XII, 459 s. Häftad med halvhårda pärmar. Ryggen hårt blekt och med en liten fläck vid ryggfoten, pärmarna ojämnt blekta, i övrigt ett fint ex.
   Akademisk avhandling.

40% dras av vid köpet.
Carlsson, Sten - Rosén, Jerker (huvudförfattare):  Den svenska historien. 1-15. [ref 8393]    300:-
    Bonnier Lexikon 1993-1994. 4:o. Totalt ca 3375 s. Rikt illustrerad med fotografier, teckningar och kartor. Förlagsband med skyddsomslag. De två första volymernas omslagsryggar mycket blekta plus några till lätt blekta. Förutom det som solen ställt till med så är det en fin svit. 15 volymer.
   Denna svit finns på ett lager. Om ni vill hämta i butiken meddela dagen innan tack.

40% dras av vid köpet.
Castleden, Rodney:  År för år. När hände vad i världshistorien. Översättning: Love Strandberg. [ref 85211]    100:-
    Trevi 1996. Stor 8:o. 371, (1) s. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Cavallie, James:  Ludendorff och Kapp i Sverige. Ur två förlorares liv. [ref 26291]    150:-
    Almqvist & Wiksell International 1993. Stor 8:o. 341 s. + 32 planschsidor med illustrationer. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   Mit deutscher Zusammenfassung: Ludendorff und Kapp in Schweden. Aus dem Leben zweier Verlierer.

40% dras av vid köpet.
Cederlöf, Ulf - Olausson, Magnus (red.):  Sverige-Finland under 800 år. [ref 42030]    125:-
    Nationalmuseum, Stockholm, 1987. 167, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Bakre pärmen med några ytliga skrapmärken, annars fin. (Nationalmusei utställningskatalog nr 500)
40% dras av vid köpet.
Cederschiöld, G. - Feilitzen, Einar von:  Den svenska tändsticksindustriens historia före de stora sammanslagningarna. [ref 8443]    200:-
    Natur och Kultur 1945. 430, (1) s. + 4 planschblad samt illustrationer i texten. 1:a upplagan. Förlagets dekorerade klotband utan skyddsomslag. Lite ojämnt blekt band, de tre första bladen med ett litet veck i nedre hörnet, i övrigt fint skick.
40% dras av vid köpet.
Chrispinsson, John:  Sekelskiften. En krönika om sex, makt och pengar. [ref 92253]    110:-
    Norstedts 1999. Stor 8:o. 450, (1) s. + VIII planschsidor i färg. Illustrerad i texten. Förlagets dekorerade pappband. Lite solblekt rygg och lätt snedläst. Namnteckning och datering på främre pärmens insida, annars fint skick.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Corswant-Naumburg, Inga von:  Huvudbaner och anvapen under stormaktstiden. [ref 81020]    300:-
    Ödins Förlag, Visby, 1999. Stor 8:o. 380 s. Rikt illustrerad med fotografier och reproduktioner. Förlagets klotband med skyddsomslag. Fint ex.
   Akademisk avhandling.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
[Crusenstolpe, Magnus Jacob]:  Skildringar ur det inte af dagens historia. [Del 1]: De närvarande. [Del 2]: De frånvarande. [ref 14972]    550:-
    L.J. Hjerta, Stockholm, 1836-1837. Liten 8:o. 563, (1) + XIX, 1 blank, 320 s. 2:a resp. 4:e upplagan, öfversedda och betydligen tillökta. Nyare, privatbundna mörkbruna klotband med en något amatörmässigt förgylld ryggtitel. Båda häftesomslagen till del 2 är medbundna. Mycket bra skick i övrigt med rena och fina inlagor, dock något "buckliga".
   2 volymer.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Dahlberg, Folke:  Göta kanal. [ref 53130]    160:-
    Wahlström & Widstrand 1954. 173, (1) s. Illustrerad med teckningar av författaren. Originalupplaga. Förlagets klotryggsband med bägge omslagen medbundna. Lätt snedläst, i övrigt gott skick.
40% dras av vid köpet.
Dahlberg, Hans:  Hundra år i Sverige. Krönika över ett dramatiskt sekel. [ref 75747]    120:-
    Bonniers 1999. Liten 4:o. 384, (7) s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Ny utgåva. Förlagets dekorerade pappband. Ryggfoten lätt stött, annars fint skick.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Dannert, Leif:  Svensk försvarspolitik 1743-1757 i dess utrikespolitiska och inrikespolitiska sammanhang. [ref 40978]    125:-
    Uppsala Universitet, 1943. Stor 8:o. XXIII, (1), 380, (1) s. Häftad. Omslagen ojämnt gulnade, ryggen fläckad och med en liten reva nedtill, bakre omslag naggat, i övrigt smärre veck. Inlagan med några markeringar i blyerts.
   Akademisk avhandling.

40% dras av vid köpet.
Duhs, Staffan:  Sveriges monarker. [ref 68928]    120:-
    Winbergs förlag, Hudiksvall, 1986. (4), 115 s. Rikt illustrerad med fotografier och porträtt i färg. Förlagets dekorerade pappband. Eftersättsbladet med liten fläck, i övrigt ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Efron, Vera:  Med sikte på Sverige. [Sovjetunionens hemliga planer och operationer i Skandinavien under kalla kriget]. [ref 92204]    150:-
    Bokförlaget Efron & Dotter, Saltsjö-Duvnäs, 2013. Stor 8:o. 213 s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag och märkband. Fint ex.
   En bok presenterad av Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB).

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Egerbladh, Berndt:  Jag minns mitt 40-tal. [ref 21762]    100:-
    Bra Böcker 1991. Stor 8:o. 304 s. Rikt fotoillustrerad, delvis i färg. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
  –  :  Jag minns mitt 50-tal. [ref 21763]    100:-
    Bra Böcker 1992. Stor 8:o. 224 s. Rikt fotoillustrerad, delvis i färg. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med lätta bruksspår, i övrigt fint skick.
40% dras av vid köpet.
[Ehrenheim, Fredrik Vilhelm von (utg.)]:  Tessin och Tessiniana. [ref 43365]    600:-
    Tryckt hos Johan Imnelius, Stockholm, 1819. (18), 430, (1) s. + graverat titelblad. Senare halvfranskt band (ca 1890-tal) med sprängda snitt och 4 upphöjda bind. Exlibris på klistrade försättsbladet, namnteckning på fria försättsbladet. Pärmar och rygg med ett fåtal smärre skrapmärken. Inlagan med några spridda lagerfläckar, ett par små revor och hål, dock utan textförlust. Sidorna 103-104 samt 267-268 med viss pappersförlust i marginalen.
40% dras av vid köpet.
Einhorn, Lena:  Handelsresande i liv. Om vilja och vankelmod i krigets skugga. [ref 68491]    125:-
    Prisma 1999. Stor 8:o. 521, (1) s. + 16 planschsidor med fotografier. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med små, närmast obetydliga veck i övre kanten, annars ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Elmbrant, Björn:  Innan mörkret faller. Ska 30-talet hinna i kapp oss? [ref 88472]    120:-
    Bokförlaget Atlas 2015. Liten 8:o. 388 s. Förlagsband med skyddsomslag. Något snedläst, namnteckning samt liten figur på försättsbladet och prislapp på baksidan, annars ett fint ex.
   Tysklands väg mot nazismen var inte oundviklig, utan konsekvensen av en rad vägval den tidens tyska politiker ställdes inför. Den tyska demokratin havererade efter att den konservative presidenten utnämnde Adolf Hitler till rikskansler i ett misslyckat försök att neutralisera nazistpartiet, samtidigt som de tyska socialdemokraterna stod handfallna inför arbetslösheten. I Sverige drev socialdemokraterna vid samma tid igenom en krispolitik som lade grunden för folkhemmet, och demokratin räddades med ett nödrop. Kampen mot fascismen vinner vi genom att bygga fungerande alternativ och formulera ett demokratiskt självförsvar för vår tid. Är vi beredda att verkligen lära av historien?

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Elmgren, Ainur:  Den allrakäraste fienden. Svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939. [ref 92033]    120:-
    Sekel Bokförlag, Lund, 2008. Stor 8:o. 330, (2) s. Sparsamt illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
   Akademisk avhandling.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Englund, Peter:  Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden. [ref 83381]    150:-
    Atlantis 1989. 344 s. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Obetydligt snedläst, omslaget med små bruksspår och en liten fläck på baksidan. Invändigt med tillskrift på försättsbladet och ett litet stämpelexlibris på titelbladet.
   Peter Englunds doktorsavhandling.

40% dras av vid köpet.
  –  :  Ofredsår. Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt. [ref 62233]    140:-
    Atlantis 1993. Stor 8:o. 631, (1) s. + 28 planschsidor (vissa i färg). Kartor ritade av Stig Söderlind på för- och eftersättsblad. 1:a upplagan. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag och märkband. Omslaget med några skavda hörn och en lagad reva om 1 cm.
   En bok om Sverige på 1600-talet och Erik Dahlbergh. - Bilden föreställer ett annat exemplar.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Poltava. Berättelsen om en armés undergång. [ref 65668]    100:-
    Atlantis 1992. Stor 8:o. 275, (1) s. Illustrerad med kartor. 7:e tryckningen, 102:a tusendet. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagets baksida med två små lagade revor om 1 cm vardera, i övrigt obetydliga bruksspår.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Ericson, Lars:  Krig och krigsmakt under svensk stormaktstid. [ref 93102]    125:-
    Historiska Media, Lund, 2004. 316, (1) s. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
  –  :  Lasse i Gatan. Kaparkriget och det svenska stormaktsväldets fall. [ref 66295]    100:-
    Historiska Media, Lund, 1997. 276, (1) s. Illustrerad. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med lagad reva samt något obetydligt riss och veck, i övrigt ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Ericsson, Georg:  Gustav II Adolf och Sigismund 1621-1623. [ref 36554]    125:-
    Uppsala 1928. Stor 8:o. XX, 271 s. Illustrerad med ett diagram och en karta. Häftad. Rygg och omslag något ojämnt gulnade samt med smärre riss och veck längs kanterna. Bortskrapad tillskrift på främre omslaget.
   Akademisk avhandling.

40% dras av vid köpet.
Erikson, Bo G. - Löfman, Carl O.:  Sagan om Sverige. Bilder från forntiden. Fackgranskning: Hans-Åke Nordström. [ref 35673]    140:-
    Natur och Kultur 1986. 4:o. 256 s. Rikt illustrerad med fotografier av Carl O. Löfman och teckningar av Bernt Franckie. 2:a upplagan. Förlagets klotband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Erlander, Tage:  Dagböcker 1945-1949. Utgivna av Sven Erlander. [ref 89025]    120:-
    Gidlunds förlag 2001. Stor 8:o. 516 s. Fotoillustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagets rygg blekt annars fin.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Dagböcker 1963-1964. Utgivna av Sven Erlander. [ref 90185]    120:-
    Gidlunds förlag 2012. Stor 8:o. 347 s. Fotoillustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med lätta bruksspår, rest av prislapp på framsidan, annars fin.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  [Memoarer]. [1]. 1901-1939. [ref 91053]    200:-
    Tiden 1972. 320 s. + 16 planschblad samt teckningar i texten. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Ytlig repa på omslagets framsida, något blekt och lätt solkat på ryggens nedre del. boken lätt snedläst, men annars i fint skick.
   Dedikation från Tage Erlander på fria försättsbladet.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  [Memoarer]. [2]. 1940-1949. [ref 27835]    90:-
    Tiden 1973. 406 s. + 32 planschsidor med fotografier samt några andra illustrationer i texten. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget gulnat på ryggen samt med lättare bruksspår, i övrigt fint skick.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  [Memoarer]. [3]. 1949-1954. [ref 27837]    90:-
    Tiden 1974. 388, (4) s. + 32 planschsidor med fotografier samt andra illustrationer i texten. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget lätt nött med lagade revor, veck vid rygghuvudet och liten fuktrand vid foten, boken är annars i fint skick.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Esmark, Kim - McGuire, Brian Patrick - Arvidsson, Håkan - Kruse, Tove Elisabeth - Harison, Dick- Rodén, Marie-Louise:  Tusen år i Europa. 1-3. Översättning från danskan: Öjevind Lång och Christian Thurban. [ref 67564]    375:-
    Historiska Media, Lund, 2000-2001. 362, (1) + 317, (1) + 303, (1) s. Illustrerade. Förlagsband med skyddsomslag. Fint skick.
   3 volymer. Band 4 omfattande tiden 1800-2000 saknas här.

40% dras av vid köpet.
Fahlborg, Birger:  Sveriges yttre politik 1668-1672. 1-2. [ref 80158]    250:-
    Almqvist & Wiksell 1961. Stor 8:o. XX, 522 + XII, 549 s. Häftad. Osprättade. Fin uppsättning. (Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar. Historiska serien, 7)
   Två volymer.

40% dras av vid köpet.
Federley, Berndt:  Konung, ståthållare och korporationer. Studier i Estlands förvaltning 1581-1600. [ref 86241]    150:-
    Helsingfors 1962. 138 s. Häftad. Gammal prislapp på bakre omslag, annars gott skick. (Societas Scientiarum Fennica. Commentationes Humanarum Litterarum. XXX. I)
40% dras av vid köpet.
Ferenius, Jonas - Nordström, Alf - Nohrenius, Kerstin - Berglund, Kristina:  Täby - stan på landet. [ref 57404]    200:-
    LiberFörlag 1985. Stor 8:o. 191, (1) s. Rikt illustrerad med foton och skisser samt kartor på insidan av främre och bakre pärmen. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   Omslag av Björn Gidstam. - Exemplaret är signerat av samtliga författare.

40% dras av vid köpet.
Ferm, Olle:  De högadliga godsen i Sverige vid 1500-talets mitt - geografisk uppbyggnad, räntestruktur, godsdrift och hushållning. [ref 80247]    275:-
    Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1990. Stor 8:o. 526 s. Illustrerad med tabeller och kartor. Förlagets klotband. Fint ex. (Studier till Det medeltida Sverige 4)
   Akademisk avhandling. Dedikation från författaren på fria försättsbladet.

40% dras av vid köpet.
Feuk, Johan:  Sverige på kongressen i Wien 1814-1815. Ett bidrag till kännedomen om Karl Johans yttre politik. [ref 80260]    200:-
    Gleerupska Universitetsbokhandeln, Lund, 1915. XXIII, (1), 351 s. Häftad. Ouppskuren. Ryggen något blekt, omslagen med ett fåtal smärre veck, främre omslagets insida med inklistrat tidningsurklipp.
   Dedikation från författaren på titelbladet.

40% dras av vid köpet.
Fjellman, Margit:  Gustaf VI Adolf. Närbilder av kungen. [ref 17802]    100:-
    Bonniers 1973. 191, (1) s. + 32 planschsidor med fotografier. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget med ett par minimala lagade revor, i övrigt fint skick.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Florén, Anders - Dahlgren, Stellan - Lindgren, Jan:  Kungar och krigare. Tre essäer om Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII. [ref 24500]    95:-
    Atlantis 1993. 238, (1) s. Illustrerad. 2:a tryckninge, 8:e tusendet. Förlagsband med skyddsomslag. Obetydliga bruksspår. Fint ex.
   Framställningen röda tråd är kungarna. De tre författarna, som alla är historiker och forskare i Uppsala, skildrar här med utgångspunkt från kungarna utvecklingen i stormaktstidens samhälle.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Forsgård, Nils Erik:  September 1808. [ref 81860]    125:-
    Atlantis 2009. Stor 8:o. 233, (1) s. + 8 planschsidor med kartor. 2:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Forsstrand, Carl:  Den siste rikskanslern och hans döttrar samt andra gustavianska minnen. [ref 8215]    125:-
    Gebers 1927. 226 s. Sparsamt illustrerad. Förlagets dekorerade klotband med marmorerade snitt samt främre omslaget medbundet. Rygg och pärmar delvis något blekta, tillskrift på friblad.
   Behandlar Fredrik Sparre m. fl.

40% dras av vid köpet.
Franzén, Frans M.:  Om Svenska Drottningar. Historiskt Tal, i anledning af Konung Gustaf IV Adolphs Förmälning med Prinsessan Fredrika Dorothea Wilhelmina af Baden, hållet den 4 November 1797 för Kongl. Academien i Åbo. [ref 31966]    300:-
    Tryckt hos N.M. Lindh, Örebro, 1823. Liten 8:o. (2), 106, (2) s. Ny oförändrad upplaga. Trevligt, samtida halvfranskt band med ryggdekor och handmarmorerat pärmpapper samt stänkta snitt. Lätt skavd runt om.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Fredlund, Jane:  Svenska folkets bilder. Gamla fotografier ur album och byrålådor med kulturhistoriska kommentarer. [ref 57009]    125:-
    LT:s förlag 1978. Liten 4:o. 141, (1) s. Genomgående illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Friberg, Nils:  Stockholm i bottniska farvatten. Stockholms bottniska handelsfält under senmedeltiden och Gustav Vasa. En historisk-geografisk studie i samarbete med Inga Friberg. [ref 39723]    175:-
    LiberFörlag 1983. Stor 8:o. 500, (2) s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag samt bägge omslagen medbundna. Skyddsomslaget lätt skavt längs kanterna samt med smärre riss och veck vid ryghuvudet. (Stockholmsmonografier 53)
   Dedikation från författaren på försättsbladet.

40% dras av vid köpet.
Furuhagen, Hans:  Mercurius och Vulcanus. En krönika om järnet i Sverige. [ref 76550]    175:-
    Jernkontoret 1997. Stor 8:o. 247 s. Tämligen rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Jernkontorets Bergshistoriska Skriftserie nr 32)
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Geete, Robert (utg.):  Um styrilsi kununga ok höfdinga. Normaliserad upplaga. [ref 41287]    250:-
    Norstedts 1878. Liten 4:o. VIII, 125, (1) s. Illustrerad med utsökt reproducerade vinjetter och anfanger i färg. Förlagets dekorerade klotryggsband. Pärmhörnen delvis något stukade, rygghuvud och -fot lite skavda, främre falsen med liten spricka om ca 1 cm intill rygghuvudet.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Geijer, Erik Gustaf:  Konung Gustaf III:s efterlemnade och femtio år efter hans död öppnade papper. Öfversikt, utdrag och jemnförelse af E.G. Geijer. 1-3:I-II i 2 volymer. [ref 23972]    1200:-
    Wahlström & Låstbom, Uppsala, 1843-1845. Liten 8:o. (2), VI, 239 + 238, (2) + (4),165, (3) + (2), 209, (3) s. Något senare, enkla halvklotband med sparsamt guldornerad rygg och sprängda snitt. Namnteckning på fria försättsbladen. Pärmarna med lättare skrapmärken, del I med en del markeringar i blyerts, inlagorna i övrigt med enstaka smärre fukt- och bläckfläckar.
   Den första historiken över Gustav III av vetenskaplig art som bygger på den gustavianska samlingen i Uppsala universitetsbibliotek. 4 delar sammanbundna i 2 volymer.

40% dras av vid köpet.
Goldsmith, Margaret:  Drottning Kristina. En psykologisk biografi. Översatt av Eric Swenne. [ref 10402]    125:-
    Tiden 1933. 263, (1) s. + 16 planschblad. Grönt. lite skavt halvfranskt band med främre omslaget medbundet.
40% dras av vid köpet.
[Granberg, Per Adolf]:  Historisk tafla af f.d. Konung Gustaf IV Adolfs sednaste regerings-år med bilagor. 1-3 i 1 volym. [ref 19414]    1200:-
    Carl Delén, Elmén & Granberg, 1810-1811. Liten 8:o. 100, 169, (6), 98, (2), 194, (6), 80, 188, (4) s. Lätt skavt grönt halvklotband från tidigt 1900-tal. Inlagan med endast några sidor med ålderfläckar. Ett 10-tal av de sista sidorna med hundöron.
40% dras av vid köpet.
Greider, Göran:  Ingen kommer undan Olof Palme. [ref 86818]    120:-
    Ordfront 2011. 238, (1) s. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Ett blad med vikt hörn, annars ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Gustav II Adolf:  Gustaf II Adolfs bref till Ebba Brahe. Med en inledning af P. Sondén. [ref 4907]    375:-
    Föreningen för bokhandtverk, Stockholm, 1901. Stor 8:o. (4), 34 s. + 2 porträtt samt 2 brevfaksimil, varav 1 utvikbart. Förlagets överdådigt guldornerade pergamentband (Hedberg) med helt guldsnitt. Pärmarna endast lätt solkade samt den bakre svagt buktande, i övrigt välhållen.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Gyllenhaal, Lars:  Ryssland och den svenska nedrustningen. [ref 53814]    90:-
    Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Hallstavik, 2008. 131 s. Rikt illustrerad. Häftad. Ett litet hörnveck på bakre omslag, annars ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Hadenius, Stig - Nilsson, Torbjörn - Åselius, Gunnar:  Guide till Sveriges historia. [ref 76612]    125:-
    Kunskapsförlaget/Norstedts 1999. Stor 8:o. 527, (1) s. Rikt illustrerad, mestadels i färg. Ny utgåva. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Hagard, John M.:  Så började det. Facsimileutgåva av vänskaps- och handelstraktaten mellan Sverige och USA 1783. Med historisk introduktion [av] John H M Hagard. [ref 89381]    90:-
    Brombergs 1983. 79, (1) s. Illustrerad. Tryckt i 1.000 ex. Häftad med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Hagberg, Björn:  DC-3:an. På jakt efter sanningen. [ref 82711]    100:-
    Fischer & Co 2004. 346, (1) s. + 16 planschsidor med kartor och fotografier. Förlagsband med skyddsomslag. Tillskrift på försättsbladet annars fin.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Hagberg, Knut:  Svenska kungar. [ref 41500]    100:-
    Wahlström & Widstrand 1953. Stor 8:o. 207, (1) s. + 22 planschblad. Häftad. Ryggen lätt gulnad och med ett par läsränder, omslagen ojämnt gulnade och delvis lätt kantstötta. Namnteckning på smutstitelbladet.
40% dras av vid köpet.
Hagen, Ellen:  Livet på Gefleborg under furstar, hövdingar, fruar i 350 år. [ref 26016]    175:-
    Steinsviks Bokförlag AB, Stockholm, 1955. 4:o. 229, (3) s. Rikt illustrerad med porträtt. Förlagets dekorerade halvfranska band med övre guldsnitt. Något nött band, pärmarna lite skeva. Exlibris.
40% dras av vid köpet.
Hagerman, Maja (text) - Gabrielsson, Claes (foto):  Tusenårsresan. [ref 75587]    125:-
    Prisma 1999. Stor 8:o. 236, (3) s. Slösande rikt illustrerad med färgfotografier. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med en liten lagad reva (1,5 cm) i bakre hörnet, i övrigt fint skick.
40% dras av vid köpet.
Hallström, Gunnar:  Mälaröarnas historia - en bok om forntid och medeltid. [ref 50238]    150:-
    Bokförlaget Mälaröarnas Historia, 1969. Liten 4:o. 150 s. + 16 kartblad. Rikt illustrerad med fotografier i texten. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
  –  :  Samhällshistoria från Mälaröarna - en bok om forntid och medeltid. [ref 35892]    125:-
    Bokförlaget Mälaröarnas Historia, 1972. Liten 4:o. 158 s. Tämligen rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Något sned rygg och lätt buktande främre pärm samt tillskrift på försättsbladet, annars ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Hamilton, Ulf:  Teknik på bönders villkor. De tekniska och politiska aktörernas inflytande på den statsreglerade tekniska förändringen i Sverige 1806-1972. [ref 72887]    110:-
    Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1997. Stor 8:o. 304 s. Häftad. Fint ex. (Acta Universitatis Stockholmensis. Stockholm Studies in History 54)
   Akademisk avhandling. Med dedikation från författaren på förtitelbladet.

40% dras av vid köpet.
Hannula, J.O.:  Hakkapeliter och karoliner. Bilder ur det svensk-finska rikets och Finlands krigshistoria. [ref 18161]    125:-
    Bonniers 1941. 264 s. Rikt illustrerad med kartor, fotografier och reproduktioner. Häftad. Omslag och rygg något solkade och fläckade samt med ett fåtal smärre riss och veck.
40% dras av vid köpet.
Hansson, Anders:  Armfeldts karoliner. [ref 71109]    120:-
    Prisma / Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2003. Stor 8:o. (8) s. + 13-276 + VIII s. + 16 planschsidor i färg. Numrerad upplaga med exklusivitet för medlemmar i Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, tryckt i 8.500 ex, varav detta är nr 5593. Försedd med speciell faktabilaga om 8 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med lättare bruksspår, i övrigt fint skick.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Harrison, Dick:  Gud vill det! Nordiska korsfarare under medeltiden. [ref 69650]    150:-
    Ordfront 2005. 573, (1) s. + 16 planschsidor i färg samt rikligt med illustrationer och kartor i texten. 1:a upplagan. Förlagets pappband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Harrison, Dick - Schein, Desirée A.:  Från en säker källa ... Sanningen om kungaskandalen. [ref 89209]    125:-
    ICA bokförlag 2012. 223, 1 s. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
   En granskning av boken "Den motvillige monarken", dess tillkomst och de skandaler som följde i dess kölvatten.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Harrison, Dick - Svensson, Kristina:  Vikingaliv. [ref 81165]    200:-
    Natur och Kultur 2007. Stor 8:o. 383, (1) s. Rikt illustrerad i färg. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Hederberg, Hans:  Lögnen i Sverige. Från Ivar Kreuger till Ultima Thule. [ref 77053]    95:-
    Natur och Kultur 1994. 255, (1) s. Fotoillustrerad. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget ojämnt blekt.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Hedin, Marika - Linderborg, Åsa - Nilsson, Torbjörn:  Bilden av Sveriges historia. Fyrtio sätt att se på 1900-talet. [ref 87403]    125:-
    Wahlström & Widstrand 2005. Stor 8:o. 320 s. Rikt fotoillustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med flertalet veck (skrynklat), främre pärmen något fläckad (små vita stänk), i övrigt är boken i fint skick.
40% dras av vid köpet.
Hedin, Svante:  Kunglig bildskatt 1850-1950. [ref 24621]    150:-
    Bra Böcker 1991. 4:o. 253 s. Rikt fotoillustrerad. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget med lätta bruksspår, annars ett fint ex.
   Behandlar bilder ur Bernadottebibliotekets fotografiska samling.

40% dras av vid köpet.
Hedman, Jörgen - Åhlander, Lars:  Historien om Gammalsvenskby och svenskarna i Ukraina. [ref 79404]    175:-
    Dialogos Förlag, Stockholm, 2003. 477, (1) s. Rikt illustrerad. 1:a upplagan, 1:a tryckningen. Förlagets illustrerade pappband. Minimala stötmärken på rygghuvud och -fot, i övrigt fint skick.
   Tryfferad med en tidningsartikel.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Held, [Friedrich Wilhelm Alexander] - Corvin, [Otto von]:  Illustrerad verldshistoria. I-IV:1-2. Af Held och Corvin. [ref 72537]    1500:-
    Stockholm, L.J. Hjertas förlag, 1846-1853. Liten 4:o. XVI, 714 + VIII, 832 + VII, 1251 + VI, 1026 + (2), 554 s. Rikt illustrerad med trägravyrer. Samtida halvfranska band med marmorerade snitt och pärmpapper. Färglitograferade titelblad och deltitelblad medbundna i del 1. Något nötta band. Pärmpappren med olika färgnyans. Några sidor i början till del 1 med små lagerfläckar, annars rena och fina inlagor. Samtida namnteckningar och dateringar på pärmarnas insidor och försättsblad. 4 volymer.
40% dras av vid köpet.
Helle, Knut - Simensen, Jarle - Tägil, Sven - Tønnesson, Kåre (red.):  Bra Böckers Världshistoria. 1-15. [ref 4853]    600:-
    Bra Böcker 1982-1987. 4:o. Totalt ca 4145 s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade konstläderband med skyddsomslag. 15 volymer i gott skick.
   Del 16 utkom åtta år senare (1995) "En förändrad värld 1985-1994" och avslutas med gemensamma sak-, person- och ortnamnsregister för hela verket. Saknas här. - Detta bokverk finns på ett lager, om böckerna skall hämtas, meddela oss dagen innan, tack.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Hellström, Hans:  "En avskyvärt elak man"? Nils Dacke i ny belysning. [ref 86555]    90:-
    Carlssons 1999. 75, (1) s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Bakre pärmen obetydligt skav på kanten, annars ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Henrikson, Alf:  Adalbert Anderssons anor. En historiebok för barn. [ref 651]    110:-
    Brombergs 1985. Liten 4:o. 173 s. Rikt illustrerad av Åke Eriksson. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband. Lite ojämnt blekt främre pärm annars fin.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Alla tider. Kronologisk översikt av världshistorien. [ref 1063]    100:-
    Bra Böcker 1978. 4:o. (358) s. Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Teckningar av Björn Berg. 1:a upplagan. Föralgets kdekorerade konstläderband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Ekot av ett skott. Öden kring 1792. [ref 11080]    90:-
    Bra Böcker 1986. 273 s. + 8 planschsidor med porträtt. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagets rygg lite solblekt annars fin.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Eriksgata 1950 och 1985. [ref 12444]    185:-
    Bonniers 1986. Liten 4:o. 265, (3) s. Illustrerad med teckningar av Birger Lundquist och färgfotografier av Ove Wallin samt andra illustrationer. Ny, bearbetad utgåva. Förlagsband med skyddsomslag.
40% dras av vid köpet.
  –  :  Svensk historia. 1-2. [ref 42105]    300:-
    Bonniers 1963. 515, (3) + (2), 525-1014, (3) s. Illustrerad med teckningar av Björn Berg samt 32 planschsidor med reproduktioner av gamla målningar. 1:a upplagan. Förlagets röda, halvfranska band med övre guldsnitt och två markerade bind. Fint skick. Skyddsomslagen saknas.
   2 volymer.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Hermele, Bernt:  Kommer de, så skjuter jag oss. Om svenska judars liv i skuggan av förintelsen. [ref 91260]    125:-
    Lind & Co 2018. 232, (1) s. Förlagsband med skyddsomslag. Med recensionsstämpel på övre snittet annars ett fint ex.
   Det finns mängder av böcker om svenska antisemiter, fascister och rasbiologer, men ytterst få om hur det var att leva som svensk jude när nazisterna lade stora delar av Europa under sig. Många av de gamla svensk-judiska familjerna var välutbildade och framgångsrika, vissa var mycket förmögna och tillhörde samhällseliten. I generationer hade de gjort mycket för att smälta in och anpassa sig. På 1930-talet, när rastänkandet fick grepp om politiken, förändrades läget i grunden. Släkterna Bonnier, Heckscher och Sachs hamnade högst upp på nazisternas dödslistor.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Hirschfeldt, Lennart:  Hundra artiklar i Upsala Nya Tidning 1960–1982. [ref 4336]    100:-
    Upsala Nya Tidning 1983. 198 s. Limhäftad. Lätt nött. Genomgående stukning i nedre hörnet, omslagen med smärre veck och bruksspår. Dedikation: "Till Gustaf von Platen med hjärtlig hälsning från förf.".
40% dras av vid köpet.
Holm, Nils F. (red.):  Det svenska svärdet. Tolv avgörande händelser i Sveriges historia. [ref 9238]    225:-
    Fahlcrantz & Gumælius 1948. 300 s. + 8 planschblad samt kartor i texten. Förlagets dekorerade klotband med ryggtitel i skinn och bägge omslagen medbundna.
   Bidrag av olika författare. Innehåll: Brunkeberg 1471, Viborg 1495, Breitenfeld 1631, Lützen 1632, Wittstock 1636, Femern 1644, Bälten 1658, Lund 1676, Narva 1700, Poltava 1709, Svensksund 1790, Sveaborg 1808 samt Den långa freden.

40% dras av vid köpet.
Holm, Thomas Campanius:  Kort beskrivning om provinsen Nya Sverige uti Amerika. [ref 78087]    150:-
    Bokförlaget Rediviva, Stockholm, 1988. Liten 8:o. (22), 190, (1), 142, (1) s. Illustrerad. Faksimilutgåva. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med obetydliga bruksspår. (Suecica rediviva 112)
   Första delen av boken återger författarens text i faksimil med gammal text, senare delen består av samma text med modern stil.

40% dras av vid köpet.
Holmström, Bertil:  Tio dagar som skakade Göteborg. [ref 81112]    100:-
    Warne Förlag, Partille, 2000. 270 s. Sparsamt illustrerad med kartor och teckningar. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   Behandlar Dansk-svenska kriget 1788-1789, Slaget vid Kvistrum 1788.

40% dras av vid köpet.
Horgby, Björn:  Surbullestan. [ref 80389]    120:-
    Carlssons 1989. 423, (1) s. Tämligen rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Gott skick.
40% dras av vid köpet.
Hornborg, Eirik:  Från forntid till nutid. Världshistorien i populär översikt. [ref 15032]    120:-
    Lindqvists Förlag, Stockholm, 1938. Stor 8:o. 855 s. Rikt illustrerad. Förlagets halvfranska band med ryggförgyllning och marmorerat övre snitt. Ryggen blekt och med några små fläckar.
40% dras av vid köpet.
  –  :  Karolinen Armfelt och kampen om Finland under Stora nordiska kriget. [ref 23083]    200:-
    Norstedts 1953. Stor 8:o. 335 s. + 4 planschblad samt kartor och kartskisser i texten. 2:a upplagan. Häftad. Ryggen lätt gulnad och med stött fot, omslagen endast mycket lätt kantstötta, det bakre med ett par riss. Fint skick i övrigt.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Hultman, Johan:  Annotationer öfver Konung Carl XII:s Hjeltebedrifter. [ref 52003]    100:-
    Bokförlaget Rediviva, Stockholm, 1986. Liten 8:o. (7), XI, 12-184, (25) s. Faksimil av 1889 års upplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget obetydligt solkat, i övrigt ett fint ex. (Serien Karolinska krigare berättar. - Suecica rediviva 105)
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Hårdstedt, Martin - Backman, Göran (red.):  Krig kring Kvarken. Finska kriget 1808-09 och slaget vid Oravais i ny belysning. [ref 78047]    200:-
    Oravais historiska förening, Oravais, Finland, 1999. Liten 4:o. 375, (1) s. Illustrerad med kartor, tabeller och reproduktioner; delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Härnelius, Axel:  Bondeledaren Hans Jansson. Bidrag till kännedom om svenska allmogens historia under förra hälften av 1800-talet. [ref 4639]    175:-
    Göteborg, Författaren, 1926. Stor 8:o. 455 s. Häftad. De sista bladen och bakre omslag lätt skadade i kanten.
   Akademisk avhandling.

40% dras av vid köpet.
Höjer, Torvald T:son:  Carl XIV Johan. [Del 1]: Den franska tiden. [Del 2]: Kronprinstiden. [Del 3]: Konungatiden. [ref 70030]    600:-
    Norstedts 1939-1960. Liten 4:o. (4), 496, (1) + VIII, 516 + 684, (1) s. + flertalet plasncher och kartor (delvis utvikbara) + en medbunden rättelselapp i del 3. Förlagets dekorerade klotband med färgade övre snitt och samtliga främre omslag medbundna samt även bakre omslaget i del 2. Del 3 med betydligt ljusare färgnyans på pärmarna (den främre lite blekt i övre kanten). Utgallrade biblioteksböcker med stämplar och lånekortsficka, dock i gott skick.
   Komplett i 3 volymer.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Hökerberg, Folke Lars - Widner, Nils:  Vår drottning. En minnesbok i ord och bild. Med inledningsord av H. M. Drottningens överkammarherre general Carl Rosenblad samt tal vid drottning Victorias bår av överhovpredikanten, pastor primarius Nils Widner. [ref 53696]    250:-
    Hökerbergs 1930. Stor 8:o. 48, (47, planscher) s. Illustrerad med ytterligare 11 planscher i texten + frontespis. Bibliofilupplaga om 200 numrerade ex, varav detta är nummer 51. Förlagets dekorerade skinnband med markerade bind, helt guldsnitt och inre denteller samt marmorerade pärmpapper. Främre omslag medbundet. Några planschblad med små fläckar i marginalen, i övrigt ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Ingelman-Sundberg, Catharina:  Boken om vikingarna. [ref 71055]    125:-
    Prisma 2002. Stor 8:o. 245 s. Rikt illustrerad, huvudsakligen med fotografier i färg. 1:a upplagan. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslagets framsida med en minimal reva, annars fint skick.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Isaksson, Christer:  Perssons sidor. En kritisk granskning av en statsminister. [ref 61913]    95:-
    Wahlström & Widstrand 1999. 227 s. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Isaksson, Olov:  Historien om Bishop Hill. Under medverkan av Britt Isaksson och Folke Isaksson. [ref 70529]    125:-
    LT:s förlag 1995. Stor 8:o. 203, (1) s. Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Foto: Sören Hallgren. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Jacobson, Gustaf:  Från Geijer till Hjärne. Studier i svensk historieskrivning under 1800-talet. [ref 85011]    120:-
    Fahlcrantz & Gumælius, Stockholm, 1945. 278, (1) s. Häftad. Obetydligt snedläst. Omslagen något gulnade, det främre med ett litet hörnveck, ryggen något läsrandig.
40% dras av vid köpet.
Jacobson, Magnus:  Marsrevolten 1848. [ref 89176]    120:-
    Historiska Media, Lund, 2006. 109, (3) s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets illustrerade, mjuka pappband med flikar. Recensionsstämpel på övre snittet, anna0sr ett fint ex. (Stockholms historia)
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Jansson, Arne:  Bördor och bärkraft. Borgare och kronotjänare i Stockholm 1644-1672. [ref 5597]    150:-
    Stockholm, Kommittén för stockholmsforskning; Atlantis, 1991. (10), 352, s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. (Stockholmsmonografier 103)
40% dras av vid köpet.
Jarrick, Arne:  Mot det moderna förnuftet. Johan Hjerpe och andra småborgare i Upplysningstidens Stockholm. [ref 60120]    120:-
    Tiden 1992. Stor 8:o. 238 s. + 24 bildplanscher samt tabeller och diagram i texten. Häftad med skyddsomslag. Namnteckning samt recensionsstämpel på fria försättsbladet, i övrigt mycket gott skick. (Historia i perspektiv)
40% dras av vid köpet.
Jarrick, Arne - Söderberg, Johan (red.):  Människovärdet och makten. Om civiliseringsprocessen i Stockholm 1600-1850. Under medverkan av Hans Andersson, Börje Bergfelt, Eva Eggleby, Arne Jansson, Arne Jarrick, Johan Söderberg. [ref 75365]    140:-
    Stockholmia Förlag 1994. Stor 8:o. 159 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Några sidor i början med diskreta understrykningar i blyerts, annars ett fint ex. (Stockholmsmonografier 118)
40% dras av vid köpet.
Johannesson, Gösta:  Skåne, Halland och Blekinge. Om Skånelandskapens historia. [ref 76896]    110:-
    Norstedts 1984. Stor 8:o. 329 s. Illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med små veck upptill, annars fin.
40% dras av vid köpet.
Johnson, Anders:  Garpar, gipskatter och svartskallar. Invandrarna som byggde Sverige. [ref 86780]    180:-
    SNS Förlag, Stockholm, 2010. 4:o. 304 s. Rikt illustrerad. 1:a upplagan. 1:a tryckningen. Förlagsband med skyddsomslag. En liten stämpel på försättsbladet, i övrigt ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Johnsson, Ulf G. (red.):  Gustaf III - en konstbok från Nationalmuseum. [ref 17767]    100:-
    Rabén & Sjögren 1972. 151, (1) s. + 4 färgplanscher. Illustrationer i texten. Förlagets klotband med skyddsomslag. Fint ex. (Årsbok för Svenska statens konstsamlingar 19)
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Jonasson, Gustaf:  Per Edvin Sköld 1946-1951. Under medverkan av Lars Sköld. [ref 28818]    100:-
    Uppsala 1976. 203 s. Häftad med skyddsomslag. Lätt snedläst, skyddsomslaget med ett par små bruksspår och en gammal prislapp på baksidan. Några sidor med streckning med rödpenna förekommer kommer sporadiskt. (Studia Historica Upsaliensia 77)
40% dras av vid köpet.
Jonson, Klas:  Glömda segrare. Öden och äventyr i västra Sverige. [ref 80830]    150:-
    Natur och Kultur 1943. 245, (3) s. + 8 planschblad samt 2 kartor. Förlagets halvklotband med skyddsomslag. Lätt snedläst. Skyddsomslaget gulnat och solkat samt med ett par större, tvärgående veck och två mindre lagade revor.
40% dras av vid köpet.
Jägerhorn, G.H.:  I fält för Gustaf III. Beskrivning över kampanjen i Savolax 1788-1790. Utgiven av Petra och Pertti Hakala. [ref 66992]    125:-
    Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors / Atlantis, Stockholm, 2004. Stor 8:o. 262 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, nr 656)
40% dras av vid köpet.
Jägerskiöld, Stig:  Svensksund. Gustaf III:s krig och skärgårdsflottan 1788-1790. [ref 41835]    150:-
    Atlantis 1990. Liten tvär 4:o. 159 s. Rikt illustrerad i färg och svartvitt. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget lite skavt med små lagade revor och blekt rygg. Boken med namnteckning annars fin.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Järbe, Bengt:  Arbetsliv i Stockholm. [1]. Hantverkare och dagkarlar. [ref 1919]    100:-
    Tiden 1976. 304, (1) s. Illustrerad med reproduktioner i texten. Förlagsband med skyddsomslag. Obetydligt snedläst, skyddsomslaget med ett par små riss.
40% dras av vid köpet.
Karlsson, Åsa - Söderberg, Ulf (red.):  Att illustrera stormakten. Den svenska Fortifikationens bilder 1654-1719. [ref 66508]    100:-
    Historiska Media 2001. Liten tvär 4:o. 144 s. Rikt och vackert illustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Karolinska förbundets årsbok 1999. - Meddelanden från Krigsarkivet XX)
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Kellgren, Gunnar:  Gotland 1690-1720. Studier rörande några centrala demografiska och ekonomiska problem under nödår och krigstid. [ref 16924]    175:-
    Lundmarks bokhandel (i distribution), Södertälje, 1942. Stor 8:o. XIX, 240 s. Illustrerad med diagram. Häftad. Omslagen ojämnt blekta samt lätt naggade och med smärre veck längs kanterna.
   Akademisk avhandling. - Dedikation på främre omslag: "Docenten m.m. Adolf Schück med tack för alltid visat intresse från förf.".

40% dras av vid köpet.
Kihlberg, Leif:  Folktribunen Adolf Hedin. För frihet och rättvisa åt menige man. [ref 88684]    110:-
    Bonniers 1972. 274, (1) s. Illustrerad med fotografier. Häftad. Ryggfoten med en liten stötskada och omslagen med små veck i nedre kanten, annars ett ouppskuret fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Kilbom, Karl:  Vallonerna. Valloninvandringen, stormaktsväldet och den svenska järnhanteringen. [ref 47429]    375:-
    Tiden 1958. Stor 8:o. 500, (3) s. 18 planschblad och en inklistrad rättelselapp längst bak. 1:a upplagan. Häftad. Främre omslag med veck i nedre hörnet (förstärkning med dokumenttejp på insidan), i övrigt endast några små bruksspår. Mycket bra ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Kleberg, Edward:  Borgarståndets inre organisation intill 1809. En studie till den svenska ståndsriksdagens historia. [ref 4743]    150:-
    Stadshistoriska institutet, Stockholm, 1929. VIII, 156 s. Häftad. Ryggen mörktonad och med skadat rygghuvud, falsarna med några kortare, lagade revor, omslagen med ett fåtal smärre veck.
40% dras av vid köpet.
Kongl. Krigs Vettenskaps Akademien (utg.):  Handlingar år 1805. + Handlingar år 1806. [ref 75380]    900:-
    Carl Delén, Stockholm, 1806-1807. Liten 8:o. (2), 195, (1) s. + 2 utvikbara graverade planscher + (4), 239, 20 s. + 1 utvikbar graverad plansch. Originalupplagor. Senare halvfranskt band (andra halvan av 1800 talet) med lätt dekorerad rygg. Lite nött och stött band med lite blekt och fläckig rygg med otydliga titelfält. Namnteckning på försättsbladet. Två årgångar i en volym.
40% dras av vid köpet.
  –  :  Handlingar år 1807. + Handlingar år 1808. + Handlingar år 1809. [ref 75381]    1000:-
    Carl Delén (Deleen), Stockholm, 1808, 1827, 1811. Liten 8:o. 204, (3) s. + 2 graverade utvikbara planscher + (4), 228 s. + 4 graverade utvikbara planscher (varav 3 kartor graverade av E Personne, varav en monterad ovanpå den andra ) + (4), 201 s. + 2 graverade planscher (kartor graverade av E Personne 1810, monterade på varandra). 1807 och 1809 i första upplagan, 1808 i 2:a upplagan. Senare halvfranskt band (andra halvan av 1800-alet) med lätt dekorerad rygg. Lite nött och stött band med lite blekt och fläckig rygg med otydliga titelfält. Kartorna i 1808 felvikta.
   Tre årgångar sammanbundna i en volym.

40% dras av vid köpet.
  –  :  Handlingar år 1810. + Handlingar år 1811-1815. + Handlingar år 1816. [ref 75382]    1000:-
    Carl Delén (Deleen), Stockholm, 1812, 1817, 1818. Liten 8:o. (4), 282, (1) s. + 4 utvikbara graverade planscher, varav en karta som är monterad ovanpå en annan + (6), 275, (1) s. + 4 utvikbara graverade planscher + (6), 290 s. + 1 utvikbar graverad plansch. Samtliga i 1:a upplagan. Senare halvfranskt band (andra halvan av 1800 talet) med lätt dekorerad rygg. Lite nött och stött band med lite blekt och fläckig rygg med otydliga titelfält. Namnteckning på försättsbladet. Tre årgångar i en volym.
40% dras av vid köpet.
Kongl. Maj:t (utg.):  Kongl. Maj:ts förnyade stadga och förordning, angående tienstefolck och legohion. Gifwen Stockholm i råd-cammaren then 21 Augusti 1739. + Taxa, hvarefter tienstefolcket komma att städjas och lönas. [ref 80440]    1500:-
    Tryckt uti thet Kongl. Tryckeriet hos Directeuren Pet. Momma, Stockholm, 1739. [38], [66] s. Trevligt, senare halvklotband med förgylld ryggtitel, stänkmarmorerade pärmpapper och sprängda snitt. Exlibris på klistrade försättsbladet. Inlagan genomgående med handtextad paginering i övre marginalen samt med enstaka åldersfläck.
   "Kongl. Maj:ts förnyade stadga och förordning, angående tienstefolck och legohion"; här sammanbunden med "Taxa, hvarefter tienstefolcket komma att städjas och lönas"; skilda taxebestämmelser för respektive län i konungariket.

40% dras av vid köpet.
(Kongl. Maj:t):  Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående sättet at bestämma ersättningarne för hwad enskilde personer i jord m.m. förlora genom Götha Canal anläggning. Gifwen Stockholms Slott den 11 April 1810. [ref 66807]    125:-
    Stockholm 1810. 5 s. text + titelbladet. Häfte.
40% dras av vid köpet.
Kroon, John (utg.):  Guldsmedernas skrå av år 1501. Faksimiltryck i svart med 12 sidor pergamentbehandlat färgfaksimil efter originalhandskrift i Kungl. Biblioteket. Med texttolkning av William Karlsson, granskad och kompletterad av K.G. Ljunggren, jämte historisk kommentar av Sven T. Kjellberg. [ref 17654]    120:-
    Malmö ljustrycksanstalt, Malmö, 1959. Liten 8:o. (8), 142 s. + färgfaksimil. Originalpappband i pergamentimitation med fyra upphöjda bind. Små falsrevor upptill, annars fint skick. Exlibris.
40% dras av vid köpet.
Kungl. Maj:t (utg.):  Kongl. may:tz til Swerige, etc. Ordning och Stadga öffuer allehanda bärande Skogzträän i Rijket och thesz Plantering. Giord på Rijkzdagen i Stockholm, åhr 1647. [ref 85282]    1750:-
    Tryckt i Stockholm hoos Henrich Keyser [1647]. (12) s. Tagen ur band och insatt i ryggremsa av gråpapp. Nära samtida namnteckning (Hagelin?) på titelbladet. Inlagans sidor med handtextad paginering i övre hörnet, inlagan i övrigt med ett fåtal smärre riss samt försedd med nära samtida understrykningar och marginalanteckningar i bläck.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Kälvemark, Ann-Sofie (red.):  Utvandring. Den svenska emigrationen till Amerika i historiskt perspektiv. [En antologi]. [ref 47232]    100:-
    Wahlström & Widstrand 1973. Liten 8:o. 288 s. Illustrerad. Limhäftad. Bakre omslag med en gammal prislapp, annars ett fint ex. (ALMAserien 55)
   Med bidrag av Sune Åkerman, Birgitta Odén, Hans Norman, Eric De Geer, Björn Romdahl, Ann-Sofie Kälvemark, Lars Ljungmark, Ulf Beijbom, Sten Carlsson och Lars-Göran Tedebrand. - Med författarpresentationer, noter, referenser m.m. samt ett register.

40% dras av vid köpet.
Lagerborg, Rolf:  "Dess trohet trotsar döden". Till Sveriges historia i Finland. [ref 74867]    120:-
    Fahlcrantz & Gumælius 1950. 251 s. + 5 planschblad. Häftad. Ryggen med ett par lätta veck och omslagen aningen kantstötta, men i övrigt ett mycket bra ex.
40% dras av vid köpet.
Lagerqvist, Lars O.:  Bernadotternas drottningar. [ref 3149]    100:-
    Bonniers 1979. Stor 8:o. 144 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med lätta bruksspår.
40% dras av vid köpet.
  –  :  Sveriges regenter. Från forntid till nutid. [ref 70094]    150:-
    Norstedts 1999. Stor 8:o. 440 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagsband med skyddsomslag. Obetydligt snedläst, i övrigt fin.
40% dras av vid köpet.
Landell, Nils-Erik:  Gustaf III och det ofullbordade slottet. [ref 70627]    200:-
    Carlssons 2010. 237 s. Rikt illustrerad med fotografier, huvudsakligen i färg. Förlagsband med skyddsomslag. Fint oläst ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Larsson, Lars-Ove:  Vem är vem i svensk historia. Från forntid till år 1900. [ref 60114]    125:-
    Rabén Prisma 1993. Liten 4:o. 203, (2) s. Rikt illustrerad, delvis i färg. 1:a upplagan, 2:a tryckningen, 19:e tusendet. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget med obetydliga bruksspår.
40% dras av vid köpet.
  –  :  Vem är vem i svensk historia. Från år 1000 till år 1900. [ref 76668]    175:-
    Prisma 2000. Liten 4:o. 208 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. 3:e upplagan. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. (Vem är vem-serien)
40% dras av vid köpet.
Larsson, Mats G.:  Svitjod. Resor till Sveriges ursprung. [ref 79277]    100:-
    Atlantis 1998. 227, (1) s. Illustrerad med teckningar av Hans Ekerow. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Lätt snedläst. Skyddsomslaget svagt solkat samt med några smärre riss och veck.
40% dras av vid köpet.
Leijonhufvud, Sigrid:  Ur svenska herrgårdsarkiv. Bilder från karolinska tiden och frihetstiden. [ref 46999]    110:-
    Norstedts 1902. (4), II, 253, (2) s. + 15 planscher + 3 faksimil. Förlagets klotband med pärm- och ryggtitel i guld. Ryggen lätt nött. Försättsbladet något missfärgat. Några blyertsanteckningar i texten.
40% dras av vid köpet.
Lekeby, Kjell:  Kung Kristina - drottningen som ville byta kön. [ref 76533]    100:-
    Vertigo förlag, Stockholm, 2000. 120 s. Illustrerad. Häftad med flikomslag. Gott skick.
40% dras av vid köpet.
[Lindeberg, Anders]:  Bidrag till Sveriges historia efter den 5 november 1810. 1-2. [ref 3680]    600:-
    L. J. Hjerta, Stockholm, 1839. Liten 8:o. (4), 372 + (4), 515 s. Senare, bruna klotband med sparsamt guldornerad rygg. Pärmarna obetydligt fläckade, ryggarna något blekta. Pärmhörnen lätt stukade, ett par smärre riss i de bakre falsarna, i övrigt gott skick. Trevlig uppsättning.
   Komplett i 2 volymer.

40% dras av vid köpet.
  –  :  Sverige år 1809 och år 1832. [ref 75644]    350:-
    Carl Deleen, Stockholm, 1832. Liten 8:o. 137 s. Originalupplaga. Vackert privatbundet halvfranskt band med ryggdekor och övre guldsnitt (G. Hedberg). Blekt rygg med små fläckar, titelbladet och första textbladet restaurerade, i övrigt fint skick.
40% dras av vid köpet.
Linder, Jan - Lundberg, Lennart:  Hitlers vasaller och Sverige. Göring, Himmler och Ribbentrop. [ref 75841]    125:-
    CKM, Stockholm, 2001. 211 s. Illustrerad. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Linderholm, Helmer:  Nya Sveriges historia. 1638-1655. Vårt stora indianäventyr. [ref 90977]    120:-
    Tiden 1988. 184, (1) s. Ny upplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
   Omslag av Göran Österlund.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Lindorm, Erik (red.):  Gustaf V och hans tid 1919-1927. En bokfilm. [ref 63696]    150:-
    Wahlström & Widstrand 1950. 4:o. 480 s. Genomgående illustrerad. 2:a upplagan. Förlagets dekorerade linneband. Främre omslag medbundet. Fint ex. (Ny svensk historia)
40% dras av vid köpet.
Lindqvist, Herman:  Historien om Sverige. 1: Från islossning till kungarike. [ref 64769]    100:-
    Norstedts 1992. 411, (1) s. Rikt illustrerad, delvis i färg. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med obetydliga bruksspår.
   Bilden föreställer ett annat exemplar.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Historien om Sverige. 2: Historien om Gustav Vasa och hans söner och döttrar. [ref 19345]    100:-
    Norstedts 1993. 500, (1) s. Rikt illustrerad, delvis i färg. För- och eftersättsblad illustrerade med kartor. 1:a upplagan, 1:a tryckningen. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
   Bilden föreställer ett annat exemplar.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Historien om Sverige. 3: När Sverige blev stormakt. [ref 19346]    120:-
    Norstedts 1994. 547 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Historien om Sverige. 5: Nyttan och nöjet. [ref 19348]    120:-
    Norstedts 1996. 535, (1) s. Rikt illustrerad, delvis i färg. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Kungligt & mänskligt. 200 år med ätten Bernadotte i Sverige. [ref 88149]    120:-
    Bonniers 2010. 199, (1) s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget lätt kantstött upptill och lätt solkat samt med en minimal stötskada vid fämre falsen.
   Ätten Bernadottes släktträd på för- och eftersättsblad.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Lindqvist, Herman - Tarras-Wahlberg, Elisabeth:  Carl XVI Gustaf. Porträtt i tiden. [ref 82058]    125:-
    Ekerlids Förlag, Stockholm, 2006. Stor 8:o. 196, (4) s. Rikt illustrerad i färg och svartvitt. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med obetydliga bruksspår.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Lindqvist, Ola:  Jakob Gyllenborg och reduktionen. Köpe-, pante- och restitutionsgodsen i räfstepolitiken 1680-1692. [ref 51874]    125:-
    Gleerups, Lund, 1956. Stor 8:o. XI, (1 blank), 279 s. Häftad. Ryggen lätt mörktonad och med fuktfläck, omslagen med smärre veck och riss i kanterna. Ouppskuren. (Bibliotheca historica Lundensis IV)
   Akademisk avhandling.

40% dras av vid köpet.
Lundberg, Torsten Botvid:  Glimmarebygdens saga berättad för bygdens barn. I: Kulturutvecklingens gång. Forntid sig med framtid enar. [ref 78225]    150:-
    Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad, 1938. 302, (2) s. Illustrerad med kartor, skisser och fotografier. Häftad. Ryggen och bakre omslag med liten klisteretikett, bakre omslag med veck i hörnen och en liten skada efter borttagen prislapp.
40% dras av vid köpet.
Lundebeck, Anders:  Krönt och okrönt på Stockholms slott. [ref 68715]    140:-
    Rabén & Sjögren 1955. 374, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade halvklotband utan skyddsomslag. Lätt snedläst. Exlibris på främre pärmens insida.
40% dras av vid köpet.
Lundström, Sven (red.):  Gustav II Adolf och Uppsala universitet. [ref 73251]    110:-
    Uppsala universitet 1982. Stor 8:o. (8), 190 s. Illustrerad. Dekorerat originalpappband. Pärmarna buktar lätt utåt, annars ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Lybeck, Otto:  Öresund i Nordens historia. En marinpolitisk studie. [ref 50749]    200:-
    Allhem, Malmö, 1943. 4:o. 348, (1) s. + 32 planschblad (vissa i färg) och 100 illustrationer i texten. Tryckt i 3.900 ex. Häftad. Något sned rygg, omslagen med smärre veck och riss längs kanterna, övre hörnet lätt stukat, i övrigt ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Lyth, Einar:  Överstens snapsvisor. I smakfull blandning. [ref 76363]    125:-
    Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Stockholm, 2004. 255, (1) s. Illustrerad av Alf Lannerbäck. Tryckt i 9990 ex varav detta är nr 5460. Förlagets dekorerade klotryggsband med märkband. Ett par hörn lätt stötta, annars fin.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Lyttkens, Alice:  Kvinnan finner en följeslagare. Den svenska kvinnans historia från forntid till 1700-tal. [ref 24759]    90:-
    Bonniers 1972. 332, (1) s. Rikt illustrerad. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget lätt skadat i nedre hörnet på framsidan samt fuktskadat på baksidan (märks inte mycket utvändigt, men omslaget har fastnat i pärmen vilken blivit vitfläckad). Liten bläcknotering på försättsbladet. (Den svenska kvinnans historia 1)
40% dras av vid köpet.
Lyttkens, Yngve:  Domen över Magdalena Rudensköld. [ref 10216]    125:-
    Bonniers 1950. Liten 8:o. 250, (3) s. Förlagets halvklotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget obetydligt gulnat samt med ett par små naggar och riss.
   Omslag av Gösta Kriland.

40% dras av vid köpet.
Löfgren, Albert:  Det svenska tenngjutarehantverkets historia. Stockholms kanngjutareskrå. I:1-3. (allt som utkom). [ref 67204]    900:-
    Nordiska Museet 1925-1950. 4:o. XXIV, 321, 89 + XI, 274 + XVI, 547 s. + 113 planscher. Illustrationer i texten. Häftade. Ryggarna gulnade och med veck, omslagen med smärre veck och riss längs kanterna, i övrigt fint skick.
   Komplett i 3 ouppskurna volymer.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Lönnroth, Erik:  Tidens flykt. Stora historiska förändringar och människor som har levat i dem. [ref 967]    120:-
    Atlantis 1998. 345, (1) s. 2:a tryckningen, 6:e tusendet. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslagets framsida med en minimal reva och veck, annars ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Lövgren, Anna-Brita:  Handläggning och inflytande. Beredning, föredragning och kontrasignering under Karl XI:s envälde. [ref 74767]    150:-
    CWK Gleerup / LiberLäromedel, Lund, 1980. VIII, 237 s. + 1 utvikbar tabell. Häftad. Dedikation på smutstitelbladet: "Till vännen Alf Åberg från förf.". (Bibliotheca Historica Lundensis 46)
   With an English summary. – Akademisk avhandling.

40% dras av vid köpet.
Lööw, Helene:  Nazismen i Sverige 2000-2014. [ref 92932]    150:-
    Ordfront 2015. 286, (1) s. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Magnusson, Lars:  Den bråkiga kulturen. Förläggare och smideshantverkare i Eskilstuna 1800-1850. [ref 75510]    120:-
    Författarförlaget 1988. 411, (1) s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Ryggen något blekt, bakre falsen lätt skavd och bakre pärmen lätt fläckad. (Människan i historien)
40% dras av vid köpet.
Malmberg, Bo:  Kronotorpens folk. En dokumentation. Medverkande: Kronotorpare och kolonister samt Sara Lidman, Sven Lindqvist, Curt Norberg (foto) m fl. [ref 24358]    110:-
    LT:s förlag 1975. 268, (1) s. Tämligen rikt illustrerad med fotografier. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Medelius, Hans (red.):  Himla många kungar. Historier kring den svenska historien. [ref 65773]    100:-
    Nordiska Museets Förlag 1993. 363 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Illustrerade för- och eftersättsblad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Fataburen 1993)
   Med sammanfattningar på engelska.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Mellin, G.H. [Gustaf Henrik] - Cronholm, Abr. [Abraham]:  Trettioåriga kriget. [ref 89476]    250:-
    Östlund & Berling, Norrköping, 1849. 8:o. XV, (1), 658 s. Illustrerad med 35 helsides planscher och skisser + 1 utvikbar gränskolorerad karta, tyvärr bara ena halvan samt talrikt med trägravyrer i texten. Trevligt, lite nött, samtida halvfranskt band. Genomgående fuktränder i inlagan samt lite åldersfläckad.
   Ryggtitelns ena författarnamn felstavat. Boken utkom i 11 häften mellan 1847 och 1849 och merparten skrevs av Cronholm.

40% dras av vid köpet.
Michanek, Germund - Widding, Lars:  Kvällar på Qvallsta. Historia och historier. [ref 24819]    100:-
    Norstedts 1989. 206, (1) s. Förlagsband med skyddsomslag. Förutom namnteckning och datering i blyerts på fria försättsbladet finns en anteckning, även den i blyerts, på sista blanka sidan, annars fint skick.
   Omslagsvinjett av Hasse Erikson.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Mohlin, Allan:  Förbundet på Bohus den 24 juli 1321. Ett bidrag till Knut Porses historia. [ref 67669]    100:-
    [Wahlström & Widstrand] 1953. Stor 8:o. Häftad. Omslagen lätt stötta i nedre kanten, det bakre även med veck.
   Särtryck ur Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar Del 80. Historiska studier I, sida 63-113.

40% dras av vid köpet.
Molin, Karl:  Försvaret, folkhemmet och demokratin. Socialdemokratisk riksdagspolitik 1939-1945. [ref 16047]    175:-
    Allmänna Förlaget, Stockholm, 1974. 462, (1) s. + 16 planschsidor. Häftad. Som vanligt lite läsrandig rygg, annars fin. (Sverige under andra världskriget)
   Akademisk avhandling.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Munthe, Arne:  Joel Gripenstierna. En storfinansiär från Karl XI:s tid. [ref 22127]    175:-
    Gebers 1941. Stor 8:o. 332, (1) s. + 1 frontespis. Privatbundet linneband med ryggtitel i skinn och främre omslag medbundet (Leonard Gustafssons Bokbinderi). Ryggen lätt gulnad och med ett par små, närmast obetydliga fläckar nedtill, de 15 sista bladen med smärre veck och skrapmärken i övre hörnet, i övrigt fint skick.
   Dedikation från författaren på det medbundna omslagets baksida.

40% dras av vid köpet.
Myrdal, Janken - Söderberg, Johan:  Kontinuitetens dynamik. Agrar ekonomi i 1500-talets Sverige. [ref 80407]    200:-
    Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 1991. Stor 8:o. 576 s. Illustrerad med kartor och tabeller. Häftad. Rygg och omslag med några små bruksspår, annars ett fint ex. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Economic History 15)
40% dras av vid köpet.
Månsson, Olle:  Industriell beredskap. Om ekonomisk försvarsplanering inför andra världskriget. [ref 87328]    110:-
    LiberFörlag 1976. 268, (1) s. Häftad. Ryggen som vanligt lätt läsrandig annars fin. (Sverige under andra världskriget)
   Akademisk avhandling.

40% dras av vid köpet.
Möller, Yngve:  Sverige och Vietnamkriget. Ett unikt kapitel i svensk utrikespolitik. [ref 84557]    100:-
    Tiden 1992. 380, (4) s. + 16 planschsidor med fotografier. Förlagsband med skyddsomslag. Lätt snedläst, skyddsomslaget med litet riss. Inlagan med några smärre markeringar i blyerts.
40% dras av vid köpet.
Nilsson, Allan T.:  De byggde järnvägsvagnar. Emigranterna från Ryfors hos Pullmans i Chicago. [ref 86284]    150:-
    Tre Böcker Förlag, Göteborg, 1999. Stor 8:o. 163 s. Rikt illustrerad. För- och eftersättsbkad illustrerade med kartor, dels över Chicago på 1890-talet och dels över Mullsjö-bygden i Sverige. Förlagets dekorerade pappband. Sida 148 (blank) med prydligt skrivna anteckningar i blyerts, annars är boken i fint skick.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Nilsson, Christer:  Folkets farsoter och kungarnas krämpor. [ref 91186]    110:-
    Carlssons 2000. 191 s. 2:a omarbetade upplagan. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   En exposé över hemsökelser som drabbat hög och låg genom tiderna.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Fursten och folket. Liv och död i slott och koja. [ref 80698]    135:-
    Carlssons 2006. 298 s. Illustrerad. Ny utgåva. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
   Tidigare utgiven med titeln "Folkets farsoter och kungarnas krämpor"; detta är en omarbetad och utökad upplaga av nämnda verk.

40% dras av vid köpet.
Nilsson, Fred:  Emigrationen från Stockholm till Nordamerika 1880-1893. En studie i urban utvandring. [ref 11233]    125:-
    Stockholm 1970. Stor 8:o. 392 s. + 1 utvikbar karta (Stockholm 1887). Illustrationer, kartor, diagram m.m. i texten. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget hårt blekt på rygg och falsar, i övrigt obetydliga bruksspår. (Monografier utgivna av Stockholms Kommunalförvaltning / Studia Historica Upsaliensia 31)
   Akademisk avhandling. With a summary in English.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Nilsson, Sture:  Rysskräcken i Sverige. Fördomar och verklighet. [ref 35361]    100:-
    Samspråk förlag 1990. Stor 8:o. 236 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Vår fantastiska historia)
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Nordensvan, C.O.:  Finska kriget 1808-1909. [ref 84846]    450:-
    Bonniers 1898. 4:o. (2), 488, (2), XIII, (1) s. + 2 utvikbara kartor i färg. Illustrerad med talrika porträtt, kartor och planscher, bilder i texten, dubbelplanscher och färgtrycksplanscher. Ryggen är ombunden med originaldekoren återsatt samt orginalpärmarna kvar. De gamla för- och eftersättsbladen också kvar.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Nordström, Alf:  Kring Trälhavet. 4000 år i Vaxholm. [ref 62535]    90:-
    LiberFörlag 1980. 105 s. Illustrerad. Häftad. Något blekt rygg, annars fint skick, men med lätt rökdoft. (Skrifter utgivna av Vaxholms kulturnämnd. 1)
40% dras av vid köpet.
Norman, Hans (red.):  Skärgårdsflottan. Uppbyggnad, militär användning och förankring i det svenska samhället 1700-1824. [ref 76745]    150:-
    Historiska Media, Lund, 2000. Stor 8:o. 414, (1) s. + 16 planschsidor i färg samt illustrationer i texten. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Smärre bruksspår på omslagets baksida, annars ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Nybom, Thorsten:  Motstånd - anpassning - uppslutning. Linjer i svensk debatt om utrikespolitik och internationell politik 1940-1943. [ref 66548]    175:-
    Liber förlag, Stockholm, 1978. 402, (1) s. Häftad. Som vanligt lite läsrandig rygg och genomgående lätt stukning i övre hörnet, annars fin. Tillskrift från "Thorsten Nybom". (Sverige under andra världskriget)
   Akademisk avhandling.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Nyström, Marianne:  Fredrik Henrik af Chapman - varvschef och familjefar. [ref 87776]    125:-
    Carlssons 2003. 144 s. Rikt illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med några små bruksspår, namnetikett och ett par små fläckar på försättsbladet, annars fin.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Nyström, Per:  Historieskrivningens dilemma och andra studier. I redaktion av Tomas Forser. [ref 85472]    90:-
    PAN/Norstedts 1974. Liten 8:o. 306, (1) s. 1:a upplagan. Limhäftad. Bakre omslag med ett veck i nedre hörnet, annars ett fint ex. (En PAN-bok. - Serien Kontrakurs)
40% dras av vid köpet.
  –  :  Stadsindustriens arbetare före 1800-talet. [ref 39326]    160:-
    Tiden 1983. 484 s. Faksimilupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget en aning solkat samt med små veck och två små lagade revor vid rygghuvudet, i övrigt fint skick. (Den svenska arbetarklassens historia)
   Akademisk avhandling. - Till denna faksimilutgåva har författaren fogat en nyskriven efterskrift, i vilken han redogör för verkets tillkomsthistoria och senare forskning i ämnet.

40% dras av vid köpet.
Odhner, C.T.:  Sveriges inre historia under drottning Christinas förmyndare. [ref 42122]    250:-
    Norstedts 1865. XII, 405, (2) s. Samtida halvfranskt band med ryggdekor. Bandet lätt nött, ren och fin inlaga.
40% dras av vid köpet.
Ohlander, Ann-Sofie - Strömberg, Ulla-Britt:  Tusen svenska kvinnoår. Svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid. [ref 66297]    110:-
    Rabén Prisma, 1996. Stor 8:o. 191, (1) s. + 8 planschsidor i färg samt svartvita illustrationer i texten. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Pärmhörnen något stukade, skyddsomslaget med lättare bruksspår.
40% dras av vid köpet.
Ohlmarks, Åke:  Alla Sveriges drottningar. [ref 64399]    90:-
    Gebers 1973. 150 s. Rikt illustrerad. 1:a upplagan. Förlagets dekorerade pappband med något skadat transparent skyddsomslag. Lätt stötskada på rygghuvudet och främre pärmens kant. Tillskrift på försättsbladet.
40% dras av vid köpet.
  –  :  Konungen är död. En tusenårskrönika om svenska monarkers slut. [ref 23997]    95:-
    Bokförlaget Corona, Malmö, 1983. 130 s. Illustrerad. Förlagets klotband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Ohlsson, Bengt:  Margot (Wallström). [ref 72324]    100:-
    Brombergs 2012. 180, (3) s. Illustrerad med några fotografier. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Olander, Gunnar:  Studier över det inre tillståndet i Sverige under senare delen av Karl XII:s regering med särskild hänsyn till Skaraborgs län. [ref 40538]    225:-
    Göteborgs högskola, 1946. Stor 8:o. (2), 157, (2) s. Häftad. Omslag och rygg delvis något blekta, samt med några mindre veck längs kanterna.
   Akademisk avhandling.

40% dras av vid köpet.
Olsson, Jan Olof (Jolo):  Alla tiders Jolo. Urval och inledning av Carl Olov Sommar. [ref 29637]    120:-
    Bonniers 1995. 235, (1) s. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
   Innehåller närmare 40 artiklar och kåserier med historisk inriktning, de allra flesta hämtade ur Dagens Nyheters lägg men i några fall också från Stockholms-Tidningen.

40% dras av vid köpet.
Pennan & Svärdet:  Tidskrift för Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. No. 1-11/2001. [ref 68329]    200:-
    SMB, Hallstavik, 2001. Stor 8:o. 416 s. Illustrerade. Klammerhäftade. Stämplad adress på sista sidan. 11 häften. Komplett årgång.
40% dras av vid köpet.
  –  :  Tidskrift för Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. No. 1-12/2002. [ref 68330]    200:-
    SMB, Hallstavik, 2002. Stor 8:o. 480 s. Illustrerade. Klammerhäftade. Stämplad adress på sista sidan. 12 häften. Komplett årgång.
40% dras av vid köpet.
  –  :  Tidskrift för Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. No. 1-12/2003. [ref 68331]    200:-
    SMB, Hallstavik, 2003. Stor 8:o. 424 s. Illustrerade. Klammerhäftade. Stämplad adress på sista sidan. 12 häften. Komplett årgång.
40% dras av vid köpet.
  –  :  Tidskrift för Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. No. 1-12/2004 + 1 specialnummer. [ref 82389]    200:-
    SMB, Hallstavik, 2004. Stor 8:o. 512 s. Illustrerade. Klammerhäftade. Stämplad adress på sista sidan. 13 häften. Komplett årgång.
40% dras av vid köpet.
  –  :  Tidskrift för Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. No. 1-12/2005 + 1 specialnummer. [ref 82390]    200:-
    SMB, Hallstavik, 2005. Stor 8:o. 512 s. Illustrerade. Klammerhäftade. Nr 1-10 med stämplad adress på sista sidan. 13 häften. Komplett årgång.
40% dras av vid köpet.
  –  :  Tidskrift för Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. No. 1-12/2006 + 1 specialnummer. [ref 82391]    200:-
    SMB, Hallstavik, 2006. Stor 8:o. 424 s. Illustrerade. Klammerhäftade. 13 häften. Komplett årgång.
40% dras av vid köpet.
  –  :  Tidskrift för Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. No. 1-12/2007 + 2 specialnummer. [ref 82392]    200:-
    SMB, Hallstavik, 2007. Stor 8:o. 464 s. Illustrerade. Klammerhäftade. 14 häften. Komplett årgång.
40% dras av vid köpet.
  –  :  Tidskrift för Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. No. 1-12/2008 + 3 specialnummer. [ref 82393]    200:-
    SMB, Hallstavik, 2008. Stor 8:o. 504 s. Illustrerade. Klammerhäftade. 15 häften. Komplett årgång.
40% dras av vid köpet.
  –  :  Tidskrift för Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. No. 1-12/2009 + 2 specialnummer. [ref 82394]    200:-
    SMB, Hallstavik / Skurup, 2009. Stor 8:o. 464 s. Illustrerade. Klammerhäftade. 14 häften. Komplett årgång.
40% dras av vid köpet.
Peterson, Hans:  Jag, Kristina. [ref 76536]    90:-
    LL-förlaget, Stockholm, 1998. 51, (2) s. Illustrerad av Julie Leonardsson. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Peterson, Martin (red.):  Stormaktstidens soldater i krig. Från nordiska sjuårskriget till trettioåriga kriget. Förord: Bo Knarrström. [ref 92216]    150:-
    Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag 2015. Stor 8:o. 189 s. + utvikbara för- och eftersättsblad illustrerade med kartor samt kartor även på pärmarnas insidor. Rikt illustrerad i texten. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag och märkband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Peterson, Thage G.:  Resan mot Mars. Anteckningar och minnen. [ref 74882]    110:-
    Bonniers 1999. Stor 8:o. 715, (2) s. + 40 planschsidor samt illustrationer i texten. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Petersson, Emil:  Allmogens i Blekinge besvär inför Skånska kommissionen 1669-1670. 1. Östra härad. (Mer utkommet). [ref 1117]    150:-
    K.L. Svensson, Karlskrona, 1940. Liten 8:o. 204 s. Illustrerad. Häftad. Omslagen med lätta bruksspår. De tre första bladen lätt naggade i övre kanten.
   Dedikation från författaren på smutstitelbladet.

40% dras av vid köpet.
Petrus Benedicti, [biskop i Linköping]:  Linköpingsbiskopen Petrus Benedicti's visitationsbok. Utgiven av K.H. Johansson. [ref 25825]    150:-
    Utgivaren, Kalmar, 1954. XXVIII, 138 s. + 2 planscher. Häftad. Ouppskuren.
40% dras av vid köpet.
Platen, Gustaf von:  Bakom den gyllne fasaden. Gustaf V och Victoria. Ett äktenskap och en epok. [Fackgranskare: Hans Ljunggren]. [ref 69065]    100:-
    Bonniers 2004. Stor 8:o. 469, (1) s. Rikt illustrerad med fotografier. 19:e-26:e tusendet. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Nittonhundra. Vällust och armod - vemod och framtidstro. [ref 60761]    95:-
    Fischer & Co 1999. Stor 8:o. 395, (1) s. Sparsamt illustrerad. 2:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagets framsida med en liten lagad reva om 6 mm, i övrigt fint skick.
40% dras av vid köpet.
Pontén, Anders:  Svensk historia dag för dag. [ref 66346]    90:-
    Bokförlaget Semic, Sundbyberg, 1998. Stor 8:o. 208 s. Sparsamt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   Anders Pontén, Från Almanackan i P3, har skrivit 366 intressanta krönikor som kan följa läsaren under årets gång.

40% dras av vid köpet.
Proschwitz, Gunnar von (red.):  Katarina II och Gustaf III. En återfunnen brevväxling. [ref 88181]    100:-
    Norstedts 1998. Stor 8:o. 359, (1) s. + XXXII planschsidor (vissa i färg). Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
   Tolkningar, inledning och kommentarer av Gunnar von Proschwitz.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Quennerstedt, Axel:  I Torneå och Umeå 1808-1809. Verklighetsskildringar från finska krigets sista skede i svenska bygder. 1-2. [ref 20793]    500:-
    C.W.K. Gleerups Förlag, Lund, 1901-1903. XIV, 210 + (4), VII, 375 s. Del 1 i ett gediget svart halvklotband med lätt ryggdekor. Del 2 i ett gediget svart skinnryggsband med lätt ryggdekor. Båda banden med lätta bruksspår med fina inlagor men namnteckning på bägge titelbladen.
   OBS inte uniforma band.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Rainer, Lena:  För Sverige - Carl XVI Gustaf i tiden. [ref 67953]    125:-
    Sydsvenskan, Malmö, 1996. 4:o. 223 s. Mycket rikt illustrerad med fotografier, delvis i färg. Bildredaktör: Per Lindström. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   Utgiven med anledning av konungens 50-årsdag.

40% dras av vid köpet.
Rappe, Axel:  Sverige inför afgörandet. [ref 84410]    150:-
    Bröderna Lagerström i distribution, Stockholm, 1916. Stor 8:o. 14 s. Klammerhäftad. Främre omslaget med obetydlig fläck i marginalen, i övrigt mycket gott skick.
40% dras av vid köpet.
Reid-Henry, Simon:  Fidel & Che. Revolutionsbröder. Översättning: Ulf Gyllenhak. [ref 88164]    130:-
    Norstedts 2009. Stor 8:o. 405, (1) s. + 16 planschsidor med fotografier + 2 kartsidor. 1:a svenska upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagets framsida med en liten rest av prislapp, i övrigt ett mycket bra ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Reinius, Gunnar:  Arbetsliv i gamla tider. Bilder från sekelskiftets Sverige. Förord av Mats Rehnberg. [ref 1918]    125:-
    Askild & Kärnekull 1973. 4:o. (121) s. Helt igenom illustrerad med gamla svartvita fotografier samt fotoillustrerade för- och eftersättsblad. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget skadat i nedre hörnet på framsidan, veck och lagad reva.
40% dras av vid köpet.
  –  :  Utflykt i bilder. Från sekelskiftets Sverige. Förord av Mauritz Edström. [ref 47101]    125:-
    LT:s förlag 1976. 4:o. (129) s. Rikt illustrerad med fotografier. Förlagets dekorerade pappband. Övre hörnen lätt stötta, pärmarna buktar utåt.
40% dras av vid köpet.
Resare, Nils:  Mutor, makt och bistånd. JAS och Sydafrikaaffären. [ref 91082]    150:-
    Natur och Kultur 2010. 235, (1) s. Illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Rhodin, J. (utg.):  Kongl. Majts krigs-articlar för dess krigsmagt till lands och sjös, gifne Stockholms slott den 31 martii 1798 ; jemte tillägg ur allmänna lagen och utkomne författningar intill början af år 1856 : lagsamling för krigs-domstolarne. [ref 23742]    400:-
    L.J. Brudins förlag, Stockholm, 1856. Liten 8:o. (6), 544 s. Enkelt samtida halvfranskt band med sparsamt guldornerad rygg och sprängda snitt. Namnteckning på fria försättsbladet. Pärmar och rygg med vissa skrapmärken.
   Alf Henriksons exlibris på klistrade försättsbladet.

40% dras av vid köpet.
Rhodin, Leon - Lindblom, Verner - Klang, Kerold:  Gudaträd och västgötska skottkungar. Sveriges bysantinska arv. [ref 64963]    150:-
    Tre Böcker Förlag, Göteborg, 1994. Stor 8:o. 232 s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband med lätt nött skyddsomslag.
40% dras av vid köpet.
Ribbing, Gerd:  Gustav III:s hustru Sofia Magdalena. [ref 17828]    125:-
    Bonniers 1958. 355, (3) s. + frontespis i färg + 9 planschblad. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Omslaget med blekt ryggtitel, en liten lagad reva (7 mm) i övre kanten och ett riss på baksidan, i övrigt fint skick.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Rindberg, Lo (red.):  Hård var striden. Arbetarminnen från Bräckebygden. Del 1: 1850-1920. Med en inledande historisk översikt av Mats Rolén. Del 2: 1920-1950. Med inledning av Sven-Erik Svensson och en historisk översikt av Mats Rolén. [ref 20146]    200:-
    Föreningen Bräcke arbetarehistoria, Bräcke, 1982-1984. 195 + 216 s. Rikt illustrerade. Fotoillustrerade originalpappband. Fin skick.
   Två volymer.

40% dras av vid köpet.
Ruhnbro, Rune (ed.):  New Sweden in the New World 1638–1655. [Visions of Greatness]. Translated by Richard E. Fisher. [ref 28929]    175:-
    Wiken, [Höganäs], © 1988. Small 4to. 168, (1) pp. Richly illustrated, mostly in colour. Publisher's cloth. Dust-jacket. Jacket with some traces of use, otherwise fine.
   With contributions by Hans Norman, Stellan Dahlgren, Göran Rystad, Josef Rydén, Ulf Beijbom, Rune Ruhnbro, Nils Erik Bæhrendtz, Jan-Öjvind Swahn, Robert Murray, Nils William Olsson and Richard H. Hulan.

40% dras av vid köpet.
Runeberg, Carl Michael:  Sveriges politik under Krimkriget. Neutralitetsförklaringen 1853-1854. [ref 37797]    200:-
    Ekenäs 1934. 424 s. Häftad med handtextad ryggtitel. Ryggen något blekt, omslagens kanter lite naggade, en liten bit saknas från främre omslag, men inlagan är fin.
   Akademisk avhandling. Dedikation från författaren på främre omslag.

40% dras av vid köpet.
Rystad, Göran:  Karl XI. En biografi. [ref 68166]    100:-
    Historiska Media 2001. 395, (2) s. Illustrerad. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag och märkband. Litet namn med datum på försättsbladet samt omslagets rygg blekt annars fin.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Rystad, Göran (red.):  Historia kring trettioåriga kriget. Med bidrag av Sverker Arnoldsson, Michael Roberts, Göran Rystad, Gûnther Franz och Fritz Dickmann. [ref 60863]    90:-
    Wahlström & Widstrand 1994. 161, (1) s. Ny utgåva. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
  –  :  Kampen om Skåne. Översättning av Marianne Kristoffersson. [ref 77232]    150:-
    Historiska Media, Lund, 2005. 368 s. Illustrerad. [Ny, reviderad utgåva]. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Sahlberg, Gardar:  Mera makt åt kungen. Revolutionsförsöket 1756. [ref 63993]    110:-
    Bonniers 1976. 246 s. Illustrerad. 1:a upplagan. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Något snedläst. Omslaget med med två små lagade revor samt en liten nagg på baksidan.
40% dras av vid köpet.
Salminen, Johannes:  Den blå stenen. Anteckningar om öst och väst. [ref 88321]    120:-
    Bonnier Alba 1994. 171, (2) s. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
   Omslag av Helena Kajander.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Gränsland. [ref 90607]    125:-
    Alba 1984. 136, (3) s. Förlagsband med skyddsomslag. Ryggtiteln blekt, annars ett fint ex. Dedikation från "Johannes Salminen".
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Gränsland. [ref 91896]    100:-
    Alba 1984. 136, (3) s. Förlagsband med skyddsomslag. Ryggtiteln blekt, annars ett fint ex.
   Omslag av Kiki Maconi.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Salomonsson, Karin (red.):  "Kockumsknogaren". [Författare: "Gräv där du står"-cirkel 1980-1983]. [ref 87446]    120:-
    Kockums Verkstadsklubb, Malmö, 1986. Stor 8:o. 163, (3) s. Rikt illustrerad, huvudsakligen med fotografier. Illustrerat originalpappband. Främre pärmen med några fläckar, övre hörnen lätt stötta och aningen gulnad rygg, i övrigt fint skick.
   Dedikation från "en medförfattare" på försättsbladet.

40% dras av vid köpet.
Samuelsson, Kurt:  Från stormakt till välfärdsstat. Svensk samhällsutveckling under 300 år. En jubileumsskrift utgiven med anledning av Sveriges Riksbanks 300-åriga tillvaro. [ref 15275]    120:-
    Rabén & Sjögren 1968. Stor 8:o. 348 s. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Omslagets rygg lätt mörktonad, i övrigt gott skick.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Sandklef, Albert - Palmstierna, Carl-Fredrik - Strömbom, Nils - Clason, Sam.:  Carl XII:s död. [ref 5873]    150:-
    Bonniers 1940. Stor 8:o. 406, (1) s. + 28 planschblad. 2:a upplagan. 4:e-7:e tusendet. Förlagets dekorerade klotband med främre omslaget medbundet. Ryggen något blekt och det medbundna omslaget något ojämnt blekt, i övrigt gott skick.
40% dras av vid köpet.
Sandström, Anders:  Pansarfartyg åt Sveriges flotta. En studie om flottan och striden om F-båten 1906-1909. [ref 32574]    125:-
    Sjöhistoriska museet 1984. 235, (2) s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Statens sjöhistoriska museum - Rapport 19)
40% dras av vid köpet.
Sandström, Åke:  Mellan Torneå och Amsterdam. En undersökning av Stockholms roll som förmedlare av varor i regional- och utrikeshandel 1600-1650. [ref 27784]    125:-
    Kommittén för Stockholmsforskning; Atlantis, 1990. Stor 8:o. 453 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Stockholmsmonografier 102)
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Sartre, Jean-Paul:  Kolonialism och revolution. Samtidshistoriska studier 1956-1970. [ref 23653]    100:-
    Rabén & Sjögren 1971. Liten 8:o. 177, (1) s. 1:a svenska upplagan. Originalpocket. Namnteckning och datering på förtitelbladet, annars fint skick. (TEMA-serien)
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
[Schartau, Ivar Ejlert - Wallmark, Peter Adam] (utg.):  Hemliga handlingar till Sveriges Historia efter Konung Gustaf III:s anträde till Regeringen. 1-3. [ref 77819]    3600:-
    Tryckta i Ecksteinska Tryckeriet, Stockholm, 1821-1825. Liten 8:o. (8), 270 + (4), 280 + XXII, (8), 360 s. Samtida halvfranska band med marmorerade pärmpapper, bruna ryggtiteletiketter och sparsamt guldornerade ryggar; främre snitten svagt gultintade. Del 1 och 3 med bruna ryggar, del 2 med grön rygg, i övrigt uniformt bundna. William Totties stämplade exlibris på titelbladens baksidor. Pärmhörnen stukade, pärmarna i övrigt med vissa skrapmärken. Inlagorna delvis svagt lagerfläckade, ett fåtal obetydliga riss i marginalerna. Del 2 med sidorna 243-246 delvis lösa.
   Tredje delen med undertiteln "Handlingar till Historien om Revolutionen i Sverige 1772, Till större delen antingen hemtade ur Fransyska Arkiver, eller grundade på Acter, som i dem förvaras; förut icke på Svenska utgifne." 3 volymer. Komplett.

40% dras av vid köpet.
Scheffer, C.G.U.:  Heraldisk spegel. [ref 55476]    120:-
    Bonniers 1964. 173, (1) s. Rikt illustrerad. Häftad med skyddsomslag. Främre ytterfalsen skavd, skyddsomslaget med smärre bruksspår samt kort tillskrift med namnteckning på smutstitelbladet. (Bonniers lilla kulturhistoriska serie)
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Schonberg, Torsten:  Svenska stormän: Axel Oxenstierna. [ref 70400]    200:-
    Tryckt 1915. Färglitografi. Plåtstorlek ca 420x280 mm.
   Osignerad.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Svenska stormän: Carl von Linné. [ref 70401]    200:-
    Tryckt 1915. Färglitografi. Plåtstorlek ca 385x300 mm.
   Osignerad.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Svenska stormän: Engelbrekt. [ref 70402]    125:-
    Tryckt 1915. Färglitografi. Plåtstorlek ca 405x290 mm.
   Osignerad.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Svenska stormän: Gustaf Vasa. [ref 70395]    200:-
    Tryckt 1915. Färglitografi. Plåtstorlek ca 430x270 mm.
   Osignerad.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Svenska stormän: Gustav II Adolf. [ref 70398]    200:-
    Tryckt 1915. Färglitografi. Plåtstorlek ca 440x310 mm.
   Osignerad.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Svenska stormän: Jonas Alströmer. [ref 70404]    125:-
    Tryckt 1915. Färglitografi. Plåtstorlek ca 405x290 mm.
   Osignerad.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Svenska stormän: Karl XII. [ref 70394]    250:-
    Tryckt 1915. Färglitografi. Plåtstorlek ca 405x270 mm.
   Osignerad.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Svenska stormän: Olaus Petri. [ref 70397]    125:-
    Tryckt 1915. Färglitografi. Plåtstorlek ca 440x275 mm.
   Osignerad.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Svenska stormän: Olaus Rudbeck. [ref 70405]    125:-
    Tryckt 1915. Färglitografi. Plåtstorlek ca 390x290 mm.
   Osignerad.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Svenska stormän: Sten Sture. [ref 70336]    250:-
    Tryckt 1915. Färglitografi. Plåtstorlek ca 425x327 mm.
   Osignerad.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Svenska stormän: Swedenborg. [ref 70406]    200:-
    Tryckt 1915. Färglitografi. Plåtstorlek ca 370x270mm.
   Osignerad.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Schück, Henrik:  Gustaf III. En karaktärsstudie. [ref 39793]    175:-
    Gebers 1904. 138 s. Marmorerat pappband (Östermalms Bokbinderi) med ryggtitel i skinn och främre omslag medbundet. Rygghuvudet obetydligt skavt, i övrigt fint skick.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Schön, Ebbe:  Kungar, krig och katastrofer. Vår historia i sägen och tro. [ref 24499]    100:-
    Rabén Prisma 1994. Stor 8:o. 203, (1) s. + 16 planschsidor i färg samt rikligt med svartvita illustrationer i texten. 2:a upplagan. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Schönberg, Anders:  Historiska bref om det svenska regeringssättet, i äldre och nyare tider. 1-3. Utgifna af Adolf Iwar Arwidsson. [ref 19433]    600:-
    Norstedts 1849-1851. XL, 337, (1) + (2), 419, (1) + (2), 362 s. Ny upplaga. Samtida halvfranska band med ryggförgyllning och rödfärgade snitt. Lätt nötta band med delvis något stötta hörn och lätt fläckade ryggar. Del 1 med blekt rygg och del av inlagan med fuktrand i nedre innerhörnet. Del 2 med en liten fuktfläck i övre innerhörnet på de sista bladen. Del 3 med lätt skadat rygghuvud. För- och eftersättsblad med åldersfläckar i hörnen. Exlibris i samtliga tre volymer. Komplett.
40% dras av vid köpet.
Scroggins, Deborah:  Emmas krig. En sann historia om kärlek, svek och död i Sudan. Översättning: Cecilia Franklin. [ref 92122]    120:-
    Norstedts 2005. Stor 8:o. 413, (1) s. + 8 planschsidor med fotografier samt kartor. Förlagsband med skyddsomslag. Ett blad i början med ett litet hörnveck, i övrigt fint skick.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Seitz, Heribert - Rosengren, Erik:  Huvuddragen av Sveriges freder och fördrag 1524-1905. Kortfattad sammanställning. [ref 80541]    150:-
    Rabén & Sjögren 1944. Stor 8:o. 196, (1) s. + 8 planschblad med kartor o. a. illustrationer. Förlagets klotryggsband. Exlibris på klistrade försättsbladet. Pärmarna något gulnade, pärmhörnen något stukade; inlagan med ett fåtal diskreta markeringar i blyerts.
40% dras av vid köpet.
Sernander, R. - Granlund, E. - Gustawsson, K.A. - Selling, G.:  Stockholmstraktens natur- och kulturminnen. [ref 40026]    125:-
    AB Kartografiska Institutets förlag, Stockholm, 1935. Liten högsmal 4:o. 116 s. text + 2 stora utvikbara kartor i färg + div illustrationer i texten. Häftad. Lite skavd runt om med några revor. Kartorna hela men den ena med några mindre fläckar.
   Utgiven av Rådet till skydd för Stockholms skönhet.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Settervik, Hans:  Västerås som sjöfarts- och handelsstad. Akademisk avhandling. En transport-geografisk studie av stadens varutrafik och utrikeshandel i huvudsak avseende åren 1938 och 1940. [ref 49318]    90:-
    Västerås stads drätselkammare, Västerås, 1947. Stor 8:o. 191 s. Illustrerad. Häftad. Ryggen blekt och med skada nedtill, båda omslagen ojämnt blekta och med smärre veck. Dedikation: "Läroverksadjunkt J.A. Holmberg vänskapsfullt från förf.". (Meddelanden från Göteborgs Högskolas geografiska institution 33)
   With a Summary in English.

40% dras av vid köpet.
[Sillén, Johan Georg af]:  En månad på Amphion. Minnen från sjötåget 1790. Upptecknade af en deltagare. [ref 11872]    175:-
    Looström & Komp:s Förlag, Stockholm, 1890. 108 s. 1:a upplagan. Nära samtida halvfranskt band med sparsamt guldornerad rygg och marmorerade snitt. Titelbladet med reva om ca 5 cm längs innerfalsen, i övrigt välhållen.
40% dras av vid köpet.
Sjöberg, Thomas - Rauscher, Deanne - Meyer, Tove:  Carl XVI Gustaf - Den motvillige monarken. [ref 82524]    100:-
    Lind & Co, Stockholm, 2010. 351, (1) s. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Sjöberg, Åke G. (red.):  Historia kring Gotland. [ref 88692]    90:-
    Wahlström & Widstrand 1963. 152 s. + 8 planschsidor. Originalpocket. De två sista bladen och bakre omslag naggade i övre kanten, omslaget med liten pappersförlust. (W&W-serien 17)
   Med bidrag av Birger Nerman, Lauritz Weibull, Sture Bolin, Gunnar Fritzell, Gösta Hasselberg, Hugo Yrwing, Bengt G. Söderberg och Bengt Thordeman.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Sjögren, Dr. O. (Otto):  Gustaf Vasa. Ett 400-års-minne. [ref 17797]    220:-
    Fröléen & Comp., Stockholm, 1896. 560 s. Tämligen rikt illustrerad samt med utvikbar karta. Förlagets mycket vackra knallröda dekorerade klotband. Ett ovanligt fint ex med endast mycket lätta bruksspår.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Sjögren, Otto:  Sveriges kulturhistoria för menige man. (Från äldsta tid till Gustaf II Adolf.). [ref 89826]    150:-
    Gusta Chelius, Stockholm, 1898. 4:o. 206 s. Illustrerad. Förlagets vackert dekorerade klotband. Rygghuvud och -fot stukade, hörnen obetydligt skavda, inlagan något åldersgulnad och några blad med utslätade veck, i övrigt fint skick.
   Utgifven som gratisbilaga till illustrerade familjetidskriften För Svenska Hem, tredje årgången 1898.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Skott, Staffan:  Sovjet. Från början till slutet. [ref 89274]    110:-
    Bonniers 1995. Stor 8:o. 271 s. + 16 planschsidor med illustrationer samt kartor på för- och eftersättsblad. Förlagsband med skyddsomslag. Pärmarna med stötskada nedtill, omslaget med smärre bruksspår och en liten lagad reva.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Skuncke, Marie-Christine:  Gustaf III. Det offentliga barnet. En prins retoriska och politiska fostran. [ref 17768]    125:-
    Atlantis 1993. 362 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband med något nött skyddsomslag.
40% dras av vid köpet.
Sköld, Nils:  I fredens tjänst. Sveriges medverkan i Förenta Nationernas fredsbevarande styrka i Mellanöstern 1956-67. [ref 56405]    125:-
    Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 1990. Stor 8:o. 272 s. Illustrerad med fotografier och kartor. Förlagets dekorerade pappband. Ryggen blekt och boken något snedläst, det klistrade eftersättsbladet med veck (produktionsfel), annars fint skick.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Snorre Sturluson:  Nordiska kungasagor. 1. Från Ynglingasagan till Olav Tryggvasons saga. Översättning från isländskan av Karl G. Johansson. Med förord Kristinn Jóhannesson. [ref 68769]    150:-
    Fabel Bokförlag, Stockholm, 1991. Stor 8:o. 319, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Soikkanen, Hannu:  Dokument från finska inbördeskriget. Översättning av Finn Sommerschield. [ref 10188]    150:-
    Rabén & Sjögren 1980. 322, (1) s. Illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med lättare bruksspår, i övrigt fint skick.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Spufford, Peter:  Pengar och makt. Medeltidens handelsmän i Europa. Översättning: Margareta Eklöf. [ref 73038]    140:-
    Bonniers 2003. Liten 4:o. 432 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med smärre bruksspår, små fuktränder invändigt i övre kanten, annars fint skick.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Steen, Håkan:  Livet på landet förr. Landsbygdens egna bilder från Sverige på 1940-, 50-, 60- och 70-talet. Av Lands läsare. [ref 92322]    150:-
    LRF Media 2009. Liten 4:o. 164 s. Rikt illustrerad med fotografier av Lands läsare. 2:a upplagan. Förlagets dekorerade pappband. Pärmarna är något böjda i sidled, tillskrift på försättsbladet och ett blad med vikt hörn, annars fin.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Stenkula, A.O.:  När Malmö blev svenskt. Kulturhistoriska skisser. [ref 58776]    120:-
    Förlagsaktiebolaget i Malmö 1921. 256 s. Häftad. Ryggen något mörktonad och lätt skadad nedtill, ett litet hörn på främre omslag saknas.
40% dras av vid köpet.
Stenroth, Ingmar:  Myten om goterna. Från antiken till romantiken. [ref 81842]    125:-
    Atlantis 2002. 203, (1) s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Stille, Åke:  Studier över Bengt Oxenstiernas politiska system och Sveriges förbindelser med Danmark och Holstein-Gottorp 1689-1692. [ref 59353]    120:-
    Almqvist & Wiksell 1947. 286 s. Häftad. Gott skick.
   Akademisk avhandling. Dedikation från författaren på främre omslaget.

40% dras av vid köpet.
Stjernschantz, Göran:  I skuggan av S:t Petersburg. Essäer om vägskäl i Finlands nyare historia. [ref 91044]    200:-
    Söderströms, [Helsingfors], 1996. 144, (1) s. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med smärre bruksspår, reva i smutstitelbladet, i övrigt fint skick.
   Med lång dedikation till "Haquin" från författaren på smutstitelbladet samt densammes namnteckning på titelbladet i anslutning till författarnamnet.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Stockholms Rådhus och Råd. Del 1-2:  Festskrift. Innehållande magistratens och Rådhusrättens samt de äldre Rådhusbyggnadernas historia. Beskrifning af det nya Rådhuset i kvarteret Fruktkorgen jämte byggets historia. Förteckning öfver borgmästare och rådmän samt stads- och magistratssekreterare från äldsta till nuvarande tid. Utgifven till minne af nya Rådhusets invigning hösten 1915. [ref 88690]    325:-
    Bröderna Lagerström, Stockholm, 1915-1918. Liten 4:o. (10), 249, (2) + XV, (1), 361, (2) s. Illustrerade med fotografier, teckningar och ritningar. Förlagets gedigna linneband med titeletikett i skinn. Bägge främre omslagen medbundna. Fint ex.
   Två delar i en volym.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Stolpe, Herman:  Lejonet som ville bli en igelkott. En saga för stora och små barn. [ref 77250]    125:-
    KF:s bokförlag 1948. Liten 8:o. 28, (1) s. Illustrerad med teckningar av Charles Gl. Behrens. Ny upplaga. 1:a upplagan. Häftad. Fint ex.
   Tryckt i en upplaga av 200 exemplar såsom nyårsgåva till författarens och KF:s bokförlags vänner.

40% dras av vid köpet.
Strandh, Sigvard:  Alfred Nobel. Mannen, verket, samtiden. [ref 72644]    120:-
    Natur och Kultur 1983. Stor 8:o. 339, (1) s. + 4 planschblad i färg samt tämligen rikligt med illustrationer i texten. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med veck på rygg och baksida samt två lagade revor, i övrigt ett mycket bra ex.
   Omslag av Anders Rahm. - Denna jubileumsbok är utgiven 21 oktober 1983 - 150-årsdagen av Alfred Nobels födelse - i samråd med Nitro Nobel AB, Alfred Nobels första företag.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Strindberg, August:  Svensk-romanska studier. Texten redigerad och kommenterad av Magnus Röhl. [ref 9082]    150:-
    Norstedts 1992. 369, (1) s. Sparsamt illustrerad. Förlagets dekorerade klotband med färgat övre snitt och skyddsomslag. Fint ex. (Samlade verk 30. Nationalupplagan)
   Texter på svenska och franska.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Svenska folket. Första delen: Hednatiden - reformationen. Andra delen: Stormaktstiden - samtiden. [ref 55094]    175:-
    Niloe 1983. Stor 8:o. (8), 500, (2) + (8), 480 s. Med total 234 illustrationer av Carl Larsson m. fl. Faksimiltryck av 1882 års upplaga. Förlagets konstläderband med ryggdekor i guld och skyddsomslag. Diskret namnteckning på försättsbladen, i övrigt fint skick. 2 volymer. (Niloe-biblioteket. Universalserien 12 & 13)
   Böckerna större än vad bilden visar.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Strömberg, Sven:  Harpsund. Hus och händelser. [ref 78860]    125:-
    Byggförlaget, Stockholm, 2003. 4:o. 204, (4) s. Rikt fotoillustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagets dekorerade linneband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Sundell, Olof:  9 april. [ref 325]    125:-
    Sohlmans Förlag, Stockholm, 1949. 152 s. + 12 planschblad. 2:a upplagan. Häftad. Något naggade omslag med små pappersförluster i nedre kanten, annars fint skick.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Suominen, Tapani - Björnsson, Anders (red.):  Det hotade landet och det skyddade. Sverige och Finland från 1500-talet till våra dagar. Historiska och säkerhetspolitiska betraktelser. [ref 91796]    125:-
    Atlantis 1999. 249, (1) s. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Svanberg, Ingvar - Tydén, Mattias:  Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria. [ref 93037]    175:-
    Gidlunds Bokförlag, Stockholm, 1992. Stor 8:o. 466, (1) s. Rikt illustrerad. 1:a upplagan. Förlagets dekorerade pappband. Lätt snedläst samt lätt stött vid rygghuvud och -fot. Bokhandelns prisetikett på bakre pärmen.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Swanström, C.G. (red.):  Svensk kavalkad. En rapsodi i klipp. [1850-1960]. [ref 41032]    150:-
    Skandiaförlaget, Uppsala, 1960. 4:o. 536 s. Genomgående illustrerad. Förlagets halvfranska band med mönstrade pärmpapper och gråfärgat övre snitt. Ett litet skrapmärke på ryggens övre del. Tidigare ägares namn graverat i guld i nedre kanten på frampärmen.
40% dras av vid köpet.
Svenning, Olle:  Anna Lindh. En minnesbok. [ref 87111]    110:-
    Aftonbladet i samarbete med Norstedts 2003. 4:o. 141, (4) s. Rikt fotoillustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Svenska Fornminnesföreningen (utg.):  Svenska Fornminnesföreningens tidskrift. Fjerde bandet. 1:a häftet. N:o 10. 1878. [ref 11650]    100:-
    Stockholm 1879. Liten 4:o. 48 s. Illustrerad. Häftad. Ryggen med smärre pappersförlust och falsreva nedtill, omslagen lätt naggade.
   Innehåll: Palmgren, L.F.: Fornlemningar i Torskinge och Ås socknar, Småland, på Svenska Fornminnesföreningens bekostnad undersökta år 1875 (med 9 fig.) - Hildebrand, Hans: En svensk biskops hofhållning under början af 1500-talet. - Ulfsparre, S.: Några tankar vid underrättelsen om raserandet af en af våra äldre kyrkor från medeltiden.

40% dras av vid köpet.
Svenska Krigsmanna Sällskapet (utg.):  Handlingar år 1800. Förra och sednare häftet. + Handlingar år 1801. Förra och [sednare häftet]. [ref 75839]    850:-
    Carl Deleen och J.G. Forsgren resp. Carl Delén, Stockholm, 1800, 1802. Liten 8:o. 96, (1), (1 blank) + (6), 99-196, (6) + 1 utvikbar tabell + 1 utvikbar plansch; + (91), (1 blank) + 93-203, (1) s. Samtida halvfranskt band. Något nött band. Inlagan något vågig (bucklig). För- och eftersättsblad åldersfläckade i hörnen. Två årgångar sammanbundna i en volym.
40% dras av vid köpet.
  –  :  Handlingar år 1802. + Handlingar år 1803. + Handlingar år 1804. [ref 75840]    1000:-
    Carl Delén, Stockholm, 1812, 1805. Liten 8:o. 192 s. + 1 tabell; + 174, (2) + 2 utvikbara planscher; + (2), 149, (1) + 7, (1) + 3-15, (1 blank) s. + 2 utvikbara planscher. År 1802 och 1803 i 2:a upplagan, 1804 i 1:a upplagan. Samtida halvfranskt band. Lätt nött. Ryggen något blekt och lite fläckig. För- och eftersättsblad med åldersfläckar i hörnen. Gammal namnteckning på försättsbladet. Inlagan i mycket bra skick.
   Tre årgångar sammanbundna i en volym.

40% dras av vid köpet.
Svenungsson, L.M.:  Torpebornas upplopp mot Carl XI 1693. Rättskipning i Bohuslän 1658-1700. [ref 45532]    300:-
    Eget förlag, Hjärtum, 1969. 339, (1) s. Illustrerad. Tryckt i 500 ex. Förlagets dekorerade klotband. En aning nött vid rygghuvud och -fot, i övrigt ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Söderberg, Tom:  Hantverkarna i brytningstid 1820-1870. [ref 18563]    150:-
    Sveriges hantverks- och småindustriorganisation, Stockholm, 1955. Stor 8:o. 156 s. Illustrerad. Förlagets gröna, halvfranska band. Exlibris på främre pärmens insida. Fint ex. (Sveriges hantverks- och småindustriorganisations historiska skriftserie)
40% dras av vid köpet.
Sörensen, Thomas:  Sista striden. De Mörnerska husarerna vid Bornhöft. [ref 72307]    120:-
    Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Stockholm, 2004. Stor 8:o. 204 s. Mycket rikt illustrerad. Numrerad specialupplaga om 9990 exemplar, varav detta är nummer 3812. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Studier i äldre militärhistoria)
40% dras av vid köpet.
Sörensson, Per:  Generalfälttygmästaren Hugo Hamilton. En karolinsk krigare och landshöfding. [ref 16459]    175:-
    Norstedts 1915. Stor 8:o. (7), 117 s. + 8 planschblad, varav 2 utvikbara. Häftad. Omslagen något solkade samt med några smärre riss och veck. Inlagans första tio sidor med fuktfläck i övre marginalen. (Skrifter utgifna af Hamiltonska släktföreningen)
40% dras av vid köpet.
Sörman, Py:  Vi Christina med Guds nåde. [ref 76374]    100:-
    Norstedts 1990. Stor 8:o. 376 s. Ny utgåva. Förlagets dekorerade pappband. Pärmarna lätt skamfilade och inlagan något vågig.
40% dras av vid köpet.
Talocci, Mauro:  Flaggor från hela världen. Översättning: Britta M. Svensson (från norsk utgåva). [ref 79670]    140:-
    Natur och Kultur 1994. 254 s. Helt igenom illustrerad i färg. 1:a svenska upplagan. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Taylor, A.J.P:  Förspelet till andra världskriget. Översättning av Olle Moberg. [ref 16021]    140:-
    Rabén & Sjögren 1968. 293 s. + 12 planschsidor. Kartor över Europas gränser och Tyskland 1919-1939 på försättsbladet. 1:a svenska upplagan. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget med obetydliga bruksspår, i övrigt fint skick.
   Originaltitel: The Origins of the Second World War.

40% dras av vid köpet.
Tegnér, Elof:  Svenska bilder från sextonhundratalet. Anteckningar ur gamla papper. [ref 41261]    125:-
    F. & G. Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm, 1896. Liten 8:o. (4), 314, (1), IV s. Förlagets dekorerade klotband. Lätt nött och något blekt rygg, nedre pärmhörnen stukade, skrapmärke på bakre pärmen samt namnteckning på titelbladet.
40% dras av vid köpet.
Tengwall, Lars:  Twistemåls lagfarenheten utur Sweriges rikes lag och stadgar utdragen och författad af Lars Tengwall. Sammanbunden med Anmerkningar til Giftermåls Balken, författade af Lars Tengwall. [ref 77948]    900:-
    Trykt hos professor Joh. Lundblad, och på desz förlag, Lund, 1794. (12), 339, (1), (4), 71, (1) s. 1:a upplagan. Samtida halvfranskt band med stänkdekorerade pärmpapper, sprängda snitt, förgylld ryggtiteletikett och 5 upphöjda bind. Pärmar och rygg med en del skrapmärken och ett par smärre bläckfläckar; liten spricka i bakre falsen. Pärmar och inlaga med litet, genomgående hål i övre marginalen, dock utan textförlust. Tillskrift på fria försättsbladet och klistrade eftersättsbladet. Inlagan genomgående något lagerfläckad, någon enstaka smärre bläckfläck. Diskret understrykning samt samtida marginalanteckning på s. 143.
   En andra, utökad upplaga av Twistemåls lagfarenheten utkom 1802. Registerdel om 14 sidor saknas här. Två arbeten sammanbundna i en volym.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Tham, Wilhelm:  Konung Gustaf III och rikets ständer vid 1789 års riksdag. Efter tryckta och otryckta källor. [ref 23969]    550:-
    L. J. Hjertas förlag, Stockholm, 1866. (4), 518, (1) s. Trevligt ryggdekorerat mörkgrönt halvfranskt band. Hörn avklippt på titelbladet (namnteckning?) samt lätt skavt band. Exlibris Alf Henrikson.
40% dras av vid köpet.
Theodorakis, Mikis:  Dagbok från en motståndsrörelse. Översättning från franskan av Britt Arenander. [ref 78445]    120:-
    Bonniers 1972. 306, (1) s. Häftad. Mycket bra ex.
   Omslagsfoto: Roland Schoor (IMS).

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Thorsell, Staffan:  Sverige i Vita huset. [ref 69810]    150:-
    Bonnier Fakta 2004. Stor 8:o. 329, (1) s. + 16 planschsidor (vissa i färg). Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med ett par små lagade revor, i övrigt fint skick.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Thunmark-Nylén, Lena (huvudred.):  Vikingatidens ABC. [ref 52842]    90:-
    Statens Historiska Museum, Stockholm, 1981. Liten 8:o. 318 s. Rikt illustrerad. Limhäftad. Ryggen något blekt och och med läsränder samt namnteckning på titelbladet, i övrigt gott skick. (Historia i fickformat)
   Sida 302-318: Tematisk bibliografi i urval sammanställd av Jan Peder Lamm och Göran Tegnér.

40% dras av vid köpet.
Tibell, Gustaf Wilhelm af:  Seraphimer ordens historia. Första tidehvarfvet ifrån år 1285 till år 1748. [ref 36807]    750:-
    Tryckt i Kongl. Ordens Tryckeriet, Stockholm, 1826. 4:o. (2), 208 s. Häftad i samtida gråpappersomslag med tryckt ryggtiteletikett. Råsnitt. Rygg och omslag svagt gulnade, omslagen med några smärre veck. Sidan 117-118 med ett lite fult, tejplagat hörn; inlagan i övrigt fin.
40% dras av vid köpet.
Tingsten, Lars:  Huvuddragen av Sveriges yttre politik och inre styrelse 1814-1818. (I huvudsak avslutade med år 1928). [ref 20084]    100:-
    Eget förlag, (tr. i Linköping), 1931. IV, 280, (1) s. Häftad. Något nötta och ojämnt blekta omslag. Ingen ryggtitel.
40% dras av vid köpet.
Topelius, Christer (red.):  Tidsspegeln. Bokfilmen om vår egen tid. Allt detta har hänt. [ref 45126]    250:-
    Aktuell Litteratur-Information, Stockholm, 1962. 4:o. [652] s. Genomgående illustrerad med fotografier och teckningar. 4:e, utökade upplagan. Numrerad praktupplaga om 500 exemplar varav detta är nummer 47. Förlagets röda, rikt dekorerade skinnband med helt guldsnitt och inre denteller. Pärmarna med smärre skrapmärken och små fläckar, den bakre med ett något större skrapmärke mittpå, inlagan är i fint skick.
   Behandlar tiden 1900-1962.

40% dras av vid köpet.
Treffenberg, Curry:  Arbetarestrejken vid sågverken i trakten af Sundsvall år 1879. Officiel berättelse, afgifven til chefen för Kongl. civil-departementet. [ref 91418]    200:-
    Hernösand 1880. (4), 134 s. + 6 tabeller, varav 2 utvikbara. Häftad. De sköra omslagen ojämnt "brunbrända" p.g.a. ålder, smärre pappersförluster i kanterna och revor vid ryggfoten. Nummerstämpel på titelbladet, inlagan oskuren och lite naggad i marginalen men annars i gott skick, en av tabellerna med liten pappersförlust.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Tuchman, Barbara W.:  Dårskapens vägar. Från Troja till Vietnam. Översättning: Jan Wahlén. [ref 10670]    135:-
    Atlantis 1985. Stor 8:o. 433, (1) s. + 32 planschsidor (vissa i färg). 1:a svenska upplagan. Förlagets dekorerade pappband. Lätta bruksspår.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Zimmermanns telegram. Översättning: Jan Wahlén. [ref 54408]    110:-
    Atlantis 1983. 270, (1) s. Sparsamt illustrerad. 1:a svenska upplagan. Förlagets dekorerade pappband. Ryggändar och hörn obetydligt skavda, fint ex i övrigt.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Ullman, Magnus:  "Från Bomarsund till Sveaborg och Kronstadt". Om den brittisk-franska örlogsexpeditionen i Östersjön och Finska viken 1854-1855. [ref 14933]    90:-
    Bokförlaget Abacus 1995. Stor 8:o. 60 s. Rikt illustrerad i färg. Limhäftad. Främre omslag med två brytmärken i övre hörnet, annars fint skick. Stämpelexlibris på förtitelbladet.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Utgren, Lennart - Harrison, Dick - Södervall, Bo:  I Arns fotspår. [Jan Guillous riddarsaga.] Förord: Jan Guillou. [ref 78250]    125:-
    Piratförlaget 2002. Stor 4:o. 207 s. Rikt illustrerad i färg. Målningar ur Arns liv: Kaj Wistbacka. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagets baksida med smärre bruksspår och lite skrynkligt i övre kanten, annars ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Wacklin, Sara:  Hundrade minnen från Österbotten. [ref 90922]    150:-
    Schildts, [Helsingfors], 1974. 361, (1) s. Ny utgåva. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag. Omslaget med lättare bruksspår, i övrigt fint skick. (Finländskt Bibliotek 6)
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Wahl, Mats:  Folket i Birka på vikingarnas tid. Berättelse. Faktaunderlag och faktatext av Björn Ambrosiani. [ref 65136]    100:-
    Bonnier Carlsen, Stockholm, 2001. Liten tvär 4:o. 96 s. Rikt illustrerad med teckningar av Sven Nordqvist. Ny utgåva. Förlagets dekorerade pappband. Ryggändarna lätt stukade, annars fint skick. (Faktafavoriten)
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Wahlqvist, Bertil:  Vikingarnas öar. [ref 68767]    125:-
    Atlantis 1996. 249, (1) s. Illustrerad med kartor. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Valentin, Hugo:  Frihetstidens riddarhus. Några bidrag till dess karakteristik. [ref 14754]    110:-
    Gebers 1915. XXIII, (1 blank), 292 s. Häftad. Mörktonad rygg med veck och sluten spricka samt skadad ryggfot. Omslagen ojämnt mörktonade, naggade och med smärre riss. Lätt fläckad rygg och bakre omslag. Någon enstaka understrykning och markering med blyerts i början av boken.
   Akademisk avhandling. Dedikation från författaren på främre omslag.

40% dras av vid köpet.
Wall, Gunnar:  11 september och andra terrordåd genom historien. [ref 86040]    100:-
    Bokförlaget Semic 2012. Stor 8:o. 253 s. Illustrerad. Ny utgåva. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   "Engagerande bok /.../ tar läsarna bakom de officiella bilderna och rapporterna"

40% dras av vid köpet.
Wallensteen, Ivar:  Nordens historia i årtal. Från 793 till vår tid. [ref 60036]    100:-
    Atlantis 1995. Stor 8:o. 175, (1) s. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning på fria försättsbladet, skyddsomslaget med obetydliga bruksspår.
40% dras av vid köpet.
Vann Nath:  Ett kambodjanskt fängelseporträtt. Översättning: Hans Johansson. Förord: Peter Englund. [ref 90128]    150:-
    Bokförlaget Tranan 2008. 181, (1) s. Häftad med flikomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Warren, Robert Penn:  Slaget om Fort Alamo. Översättning: Margareta Schlyter-Stiernstedt. [ref 20555]    90:-
    Wahlströms 1965. 152, (6) s. Illustrerad av William Moyers. Förlagets klotryggsband med pärmbild. Mycket bra skick. (Wahlströms Juryböcker 22)
   Originaltitel: Remember the Alamo!

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Warshow, Robert Irving:  Rika och ruinerade vid Wall Street. Översättning av Ragnhild Haglund. [ref 20393]    250:-
    Wahlström & Widstrand 1932. 197, (2) s. Häftad. Obetydligt snedläst, rygg och bakre omslag med smärre bruksspår.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Vegesack, Thomas von:  Stockholm 1851. Staden, människorna och den konservativa revolten. [ref 86123]    125:-
    Norstedts 2005. 261, (1) s. + 8 planschsidor (vissa i färg) samt illustrationer i texten. Skyddsomslagets insida illustrerad med en Stockholmskarta från 1851 i faksimil. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
   "Var inte alltför säker att du lär dig något om det förflutna från nuets läppar." Vladimir Nabokov.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Weibull, Carl Gustaf:  Freden i Roskilde den 26 februari 1658. [ref 14573]    95:-
    Gothia, Stockholm, 1958. 206 s. + 8 planschblad. Häftad med flikomslag. Omslagen något kantstötta nedtill, det främre med en liten smutsfläck, ryggen med smärre läsränder och fransig fot, i övrigt fint skick.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Weibull, Curt:  Drottning Christina. Studier och forskningar. [ref 10383]    125:-
    Natur och Kultur 1961. 259, (1) s. + 1 porträtt. 3:e upplagan. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag. Omslaget med en liten lagad reva, i övrigt med obetydliga bruksspår och boken i fint skick.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Weibull, Jörgen:  Bernadotterna. En krönika om vårt kungahus i kultur och politik. [ref 3145]    140:-
    Bonniers 1991. Stor 8:o. 160 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. [Ny, omarbetad och reviderad utgåva]. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Wester, Sivert:  Martin Ekström - orädd frivillig i fem krig. [ref 27251]    100:-
    Militärhistoriska förlaget 1995. 167 s. Illustrerad. 2:a, reviderade upplagan. Häftad. En ljus, smal rand på främre omslag, annars fin.
40% dras av vid köpet.
Wettstein, Margrit:  Liv genom tingen. Människor, föremål och extrema situationer. [ref 81774]    90:-
    Symposion, Stockholm, 2009. 154, (1) s. Häftad med flikomslag. Inlagan med ett par understrykningar och marginalanteckningar i bläck, eftersättsbladen med en hel del noteringar i bläck.
40% dras av vid köpet.
Wickman, Johannes:  Diktaturernas uppror. Kommentar till de utrikespolitiska dagshändelserna. [ref 9640]    125:-
    Natur och Kultur 1941. 223 s. Häftad. Ryggen med läsränder, stukad och naggad fot, omslagen med smärre veck längs kanterna, bakre omslag med en liten reva samt bakre falsen med en lagad reva. Fint skick i övrigt.
   Skildrar händelseförloppet från storkrigets början i maj 1940 till februari 1941 då kriget går in i ett avgörande skede med Englands beslut att fortsätta kampen och Amerikas växande insats i den gamla världens inbördes strid.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Widding, Lars:  På jakt efter Pistolekors tid. Bilderna och dokumenten. [En dokumentär skildring om bakgrunden till Sorundasviten] Bildredaktör: Carl-Erik Ohlén. [ref 33909]    125:-
    Gebers 1972. 247, (1) s. Genomgående illustrerad. Teckningarna i förordet av Hasse Erikson och Gunnar Brusewitz. Förlagets klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget endast med lättare bruksspår.
   Inte samma ex som på bilden.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Widding, Lars - Gerne, Magnus - Andersson, Åke:  Svenska äventyr. [1]. 800-1710. [ref 62326]    120:-
    Bokförlaget Semic, Sundbyberg, 1996. 4:o. 189, (1) s. Rikt illustrerad, huvudsakligen med teckningar av Magnus Gerne. Ny utgåva. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Wieselgren, Per (utg.):  DelaGardiska archivet eller handlingar ur grefl. DelaGardiska biblioteket på Löberöd. 1-20 + bihang i 8 volymer. [ref 58811]    4200:-
    Stockholm & Lund 1831-1844. (10), 248, (2) + XVI, 240 + VIII, 256 + (2), 254, (2) + XVI, 240 + (4), 252 + IV, 252 + (4), 252 + (2), IV, 252 + XIV, 242 + VI, 248 + XXX, 216 + VIII, 248 + VIII, 268 + IV, 252 + XVIII, 240 + XVI, 160, 80 + (2), XIV, 244, (2) + VI, (2), 256 + LXX, 328, 72 s. + 19 faksimilplanscher + 1 plansch + 1 porträtt. Samtida trevliga halvfranska band med ryggdekor och färgat snitt. Lite skavda ryggar och lite stötta hörn. Inlagorna endast lätt åldersfläckade, förutom del 7 som har ett antal missfärgade blad. Komplett.
   Samlades av generalen och diplomaten Jakob Gustaf De la Gardie. Del 19-20 utgavs efter hans död och innehåller handlingar om honom själv. Arkivet finns nu i Lunds universitetsbibliotek.

40% dras av vid köpet.
Wikberg, Sven:  Danska kungar och andra män. Strövtåg i dansk historia under nyare tid. [ref 91988]    120:-
    Fritzes 1948. 227 s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade halvklotband med rödfärgat övre snitt och båda omslagen medbundna. Liten stötskada på främre pärmen, annars fint skick. Skyddsomslaget saknas.
   Bilden från det medbundna främre omslaget. Omslag av Harry Bernmark.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Wikman, Sture:  Häxor, schamaner och en yverboren. Nio historiska stycken. [ref 56762]    95:-
    Tiden 1992. 278, (1) s. Illustrationer och omslag av Göran Ekström. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Villius, Hans (red.):  Ögonvittnen. Karl XII. [ref 78784]    90:-
    Wahlström & Widstrand 1993. 187, (2) s. Ny utgåva. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Virubova, Anna:  Minnen från ryska hovet och revolutionen. [ref 89471]    225:-
    Bonniers 1923. Stor 8:o. 291 s. + flertalet planschblad med fotografier och faksimil. 2:a upplagan. Privatbundet, gediget halvfranskt band med marmorerat snitt och främre omslaget medbundet. Det medbundna omslaget ojämnt gulnat samt med lätt missfärgning på det intilliggande fribladet, annars ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Voltaire, François de:  Carl XII:s historia. Tolkning, inledning och kommentar av Gunnar von Proschwitz. [ref 52395]    150:-
    Norstedts 1997. Stor 8:o. 512 s. + 56 planschsidor (vissa i färg). Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  The History of Charles the Twelfth, King of Sweden. A new translation, from the last Paris edition. [ref 62319]    500:-
    Silas Andrus, Hartford, 1829. Small 8vo. 276 pp. Contemporary full leather with decorated spine. A little worn and foxing. Endpapers creased, inscription on front free endpaper.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Ylikangas, Heikki:  Klubbekriget. Det blodiga bondekriget i Finland 1596-97. Översättning: Mats Huldén. [ref 62667]    150:-
    Atlantis 1999. 420 s. + 32 planschsidor. Illustrationer i texten. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Vägen till Tammerfors. Striden mellan röda och vita i finska inbördeskriget 1918. I översättning från finskan av Nils Torvalds & Sara Torvalds. [ref 48877]    150:-
    Atlantis 1995. Stor 8:o. 503, (1) s. Illustrerad med fotografier och kartor samt karta över Tammerfors på för- och eftersättsblad. 1:a svenska upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Zetterberg, Kent - Åselius, Gunnar (red.):  Historia, krig och statskonst. En vänbok till Klaus-Richard Böhme. [ref 65888]    150:-
    Probus, Stockholm, 2000. Stor 8:o. 412 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.
40% dras av vid köpet.
Åberg, Alf:  De första utvandrarna. Svenskars öden och äventyr i Nord- och Sydamerika under 1800-talets första hälft. [ref 6991]    140:-
    Natur och Kultur 1984. Stor 8:o. 310, (1) s. + 8 planschblad i färg. Rikligt med svartvita illustrationer i texten. [Bildredaktör: Märtha Ångström-Heine]. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslagets baksida med små veck i nedre hörnet, annars ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Drömmen om Vinland. Svenskarna och Amerika 1637-1800. [ref 67037]    140:-
    Natur och Kultur 1996. Stor 8:o. 231 s. Rikt illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagets framsida med små bruksspår, annars ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Folket i Nya Sverige. Vår koloni vid Delawarefloden 1638-1655. [ref 14168]    100:-
    Natur och Kultur 1987. 197, (1) s. Illustrerad. 2:a tryckningen. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Kvinnorna i Nya Sverige. [ref 90216]    125:-
    Natur och Kultur 2000. Stor 8:o. 179 s. Illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  När Skåne blev svenskt. [ref 31270]    100:-
    LT:s förlag 1958. 138, (1) s. Illustrerad. 2:a upplagan. 3:e-5:e tusendet. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag. Något snedläst. Omslaget med lätta bruksspår samt mindre fuktskada på framsidan.
40% dras av vid köpet.
  –  :  Snapphanarna. [ref 80534]    150:-
    LT:s förlag 1952. 177, (1) s. 2:a upplagan. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag. Lätt snedläst. Omslaget mörktonat på ryggen, i övrigt några få bruksspår.
40% dras av vid köpet.
Åmark, Klas:  Makt eller moral. Svensk offentlig debatt om internationell politik och svensk utrikes- och försvarspolitik 1938-1939. [ref 26844]    150:-
    Allmänna Förlaget, Stockholm, 1973. 323 s. + 12 planschsidor samt kartor i texten. Limhäftad. Blekt rygg samt lätt skavd. (Sverige under andra världskriget)
   Akademisk avhandling.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Åsard, Johan:  Drottningens hemlighet. [ref 91055]    90:-
    Ordfront 2013. 318, (1) s. Illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med några små kantveck, annars ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Åslund, Leif:  Att fostra en kung. Om drottning Kristinas utbildning. [ref 76540]    125:-
    Atlantis 2005. 242, (1) s. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Åström, Sverker:  Ögonblick. Från ett halvsekel i UD-tjänst. [ref 64529]    125:-
    Bonnier Alba, Stockholm, [1992]. 223, (1) s. + 8 planschsidor med fotografier. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
   Bilden föreställer ett annat ex.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Öhman, Christer:  Helgon, bönder och krigare. Berättelser ur den svenska medeltidens historia. [ref 57573]    125:-
    Rabén Prisma, Stockholm, 1994. Stor 8:o. 245, (1) s. + 16 planschsidor i färg samt rikligt med svartvita fotografier och teckningar i texten. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Öhngren, Bo - Papp, David:  Arbetarna vid Oskarshamns varv kring sekelskiftet. Två studier. [ref 75471]    120:-
    Sjöhistoriska museet, Stockholm, 1973. 185 s. Illustrerad. Limhäftad. Lätt nött och något läsrandig rygg.
   Sjöhistoriska museets rapportserie nr 3.

40% dras av vid köpet.
Föregående | Boklistor | Nästa

Aspingtons Antikvariat
Värtavägen 21
115 53  STOCKHOLM
Tel. 08-20 11 00
 
Pg 45 86 46-7
Bg 794-7906
Hemsidan | Boklistor | Beställning | Förfrågan | Firmans historia
 

e-post: bok@aspingtons.se
SVAFMedlem i
Svenska Antikvariatföreningen
IBAN: SE21 5000 0000 0522 3101 2642       BIC: ESSESESS