logo Aspingtons Antikvariat

Böckerna är i gott antikvariskt skick
och i oktavformat om inte annat anges.

Boklistorna uppdateras kontinuerligt.

Vi stänger verksamheten i höst.
30% rabatt på hela varulagret tillsvidare.
Dras av vid köpet.

Sök fram nästa författare med ny bok genom att klicka på markeringen
som indikerar en bok upplagd inom de senast 7 dagarna.

  Arkitektur  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Föregående | Boklistor | Nästa
Ageberg, Gustaf - Beyer, Henning - Eriksson, Nils Einar:  Göteborgs konserthus. Berättelse avgiven av stadsfullmäktiges byggnadskommitté för konserthuset vid invigningen den 4 oktober 1935. [ref 18087]    150:-
    Göteborg 1935. 4:o. 70, (1) s. + 45 planscher. Häftad. Omslagen med smärre veck längs kanterna och ett par riss, annars ett mycket bra ex.
30% dras av vid köpet.
Alm, Göran:  Kungaslott från Vasa till Bernadotte - Great Royal Palaces of Sweden. [ref 86394]    175:-
    M.T.Train/Scala Books 1997. Stor bred 4:o. 104 s. Mycket rikt illustrerad med fotografier. Förlagsband med skyddsomslag. Kort tillskrift på försättsbladet annars ett fint ex.
   Text in English and Swedish.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Alm, Göran - Millhagen, Rebecka (huvudredaktörer):  Drottningholms slott. Band 1. Från Hedvig Eleonora till Lovisa Ulrika. [ref 89264]    200:-
    Byggförlaget, Stockholm, 2004. Stor 4:o. 437, (1) s. Rikt fotoillustrerad av (bl. a. Åke E:son Lindman) med moderna exteriörer och interiörer varvat med gamla ritningar och stick. 1:a upplagan. Förlagets klotband med skyddsomslag. Fint ex. (De kungliga slotten)
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Drottningholms slott. Band 1. Från Hedvig Eleonora till Lovisa Ulrika. Band 2. Från Gustaf III till Carl XVI Gustaf. [ref 91179]    500:-
    Byggförlaget och Votum förlag. I sammarbete med Kungl. Hovstaterna och Statens fastighetsverk 2010. Stor 4:o. 437, (1) + 415, (1) s. Rikt fotoillustrerad av (bl. a. Åke E:son Lindman) med moderna exteriörer och interiörer varvat med gamla ritningar och stick. Förlagets klotband med skyddsomslag. Fint skick. 2 volymer. (De kungliga slotten)
   3 Kg om Drottningholms slott.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Alm, Göran (huvudredaktör):  Kina slott. [ref 91424]    200:-
    Byggförlaget, Kultur, Statens fastighetsverk, Stockholm, 2002. Stor 4:o. 381, (1) s. Rikt fotoillustrerad av Max Plunger med moderna exteriörer och interiörer varvat med gamla ritningar och stick. Förlagets klotband med skyddsomslag. Fint ex. (De kungliga slotten)
   En vacker bok.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Anderson, Iwar:  Göksholm. Från medeltida borg till nutida bostad. [ref 71082]    125:-
    Almqvist & Wiksell 1965. Stor 8:o. 152 s. Illustrerad med 43 figurer och 63 planscher. Häftad med skyddsomslag. Lätt snedläst, skyddsomslaget lätt naggat i övre kanten. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar. – Antikvariska serien 15)
30% dras av vid köpet.
Andersson, Henrik O. - Bedoire, Fredric:  Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. [ref 75495]    200:-
    Prisma 1988. 412, ( 3) s. Genomgående fotoillustrerad. 4:e, omarbetade upplagan. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   Fjärde, utökade och aktualiserade upplagan - 150 nya bilder, 100 nya byggnadsverk.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Andersson, Henrik O. - Bedoire, Fredrik:  Svensk arkitektur. Ritningar 1640-1970. - Swedish Architecture. Drawings 1640-1970. [ref 86999]    350:-
    Byggförlaget i samarbete med Arkitekturmuseet 1987. Tvär 4:o. 256, (1) s. + 1 kartblad. Illustrerad med 150 originalritningar i färg och 350 fotografier i svartvitt. Omtryck med rättelser. Förlagets linneband med bägge omslagen medbundna, helt färgat snitt i silver samt linnekassett. Fint ex.
   Med parallelltext på svenska och engelska / With parallel text in Swedish and English.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Andersson, Karin - Svenebring, Otto:  Arby kyrka. Södra Möre härad, Småland. [ref 40573]    100:-
    Almqvist & Wiksell International 1989. Liten 4:o. 110 s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Sveriges kyrkor 207)
30% dras av vid köpet.
Arfvidsson, Uno & Jocke (red.):  Hasselbacken. [ref 57449]    150:-
    FABEGE Cityfastigheter AB; J M Byggnads- och Fastighets AB, Stockholm, 1992. 127, (1) s. Rikt illustrerad (huvudsakligen i färg). Tryckt i 4.500 ex. Förlagets klotband med skyddsomslag. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Arvidsson, Catrine:  Kina slott. Dröm och verklighet. [ref 68953]    100:-
    Byggförlaget, Stockholm, 1995. Stor 8:o. 50, (2) s. Helt igenom illustrerad med fotografier av Max Plunger och akvareller av Magnus Bard. Häftad med skyddsomslag. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Ashe, Rosalind:  Literary House. Ten Famous Houses in Fiction. [ref 84213]    175:-
    Facts on File, New York, 1982. 4to. 139, (2) pp. 1st edition. Publisher's boards. Dust-jacket. Jacket slightly faded on spine and with trifle creases to spine tail, else fine.
30% dras av vid köpet.
Beijer, Agne:  Drottningholms slottsteater på Lovisa Ulrikas och Gustaf III:s tid. [ref 10440]    175:-
    LiberFörlag 1981. Stor 8:o. 358, (1) s. + 16 planschsidor i färg + löst bifogad rättelselapp. Illustrerad i texten. Förlagets klotband med skyddsomslag samt båda omslagen medbundna. Skyddsomslaget lätt nött samt med riss och ett par små lagade revor, i övrigt fint skick. (Stockholmsmonografier 42)
30% dras av vid köpet.
Bengtsson, Staffan:  Design by Nature. Kollision mellan natur och design/arkitektur i Norge. Medförfattare: Jelena Zetterström. [ref 82744]    150:-
    Arvinius Förlag, Stockholm, 2011. Stor 8:o. 157, (1) s. Rikt fotoillustrerad i färg. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Ryggfoten något stukad samt ett par obetydliga stötskador på pärmar och hörn, ett par små veck på omslaget, i övrigt fint skick.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Bennett, David:  The Art of Precast Concrete. Colour, Texture, Expression. [ref 78733]    275:-
    Birkhäuser, Basel, 2005. 4to. 160 pp. Profusely illustrated with plans and photographs, mainly in colour. 1st edition. Publisher's decorated boards. Spine just slightly slanted, else fine. Condition Near Fine.
   This book is stored at our external warehouse; please let us know beforehand if you would like to drop by our store and have a look at it.

30% dras av vid köpet.
Bensow, Frank:  Norrköpings stadshus. [ref 30651]    135:-
    Norrköpings Tidningar, Norrköping, 1932. Stor 8:o. 227 s. Illustrerad med ritningar och fotografier. Häftad. Omslagen något gulnade samt med några smärre veck.
30% dras av vid köpet.
Berg, Ejnar - Konow, Jan von:  Vyer från hedar, moar och slätter. Arméns mötesplatser och deras bebyggelse. [ref 73277]    150:-
    PROBUS Förlag, Stockholm, 1996. Stor 8:o. 221, (1) s. Rikt illustrerad med gamla fotografier. Förlagets dekorerade pappband. Ryggen en aning blekt, annars fint skick.
30% dras av vid köpet.
Berg, Per G. - Cras-Saar, Margaretha - Saar, Martin:  Living Dreams. Om ekobyggande. En hållbar livsstil. [ref 78875]    175:-
    Scapa Förlags AB, Nyköping, 2002. Stor 4:o. 149 s. Rikt fotoillsutrerad i färg. Förlagets blindpressade röda linneband med skyddsomslag. Skyddsomslaget med några mindre veck i övre kanten på baksidan, namnstämpel på fria försättsbladet samt på titelbladet.
   Obs! Denna bok förvaras på ett externt lager; vänligen meddela i förväg om ni önskar komma förbi vår butik och titta närmare på den.

30% dras av vid köpet.
Bergquist, Göran - Malmquist, Sune:  Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. 1-2. [ref 74988]    450:-
    Stockholms stads byggnadskontor, Stockholm, 1969 (tr. 1970). 4:o. 217 + ca (320) s. Del 1 rikt illustrerad med fotografier och kartor. Limhäftade. Del 1 med ett veck på ryggen samt två små fläckar på sista blanka sidan i del 2, annars fint skick. 2 volymer.
   Del 2 är opaginerad och innehåller byggnadsregister och arkitektregister.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Bergquist, Mikael - Michélsen, Olof:  Josef Frank. Falsterbovillorna. Översättning: Michael Perlmutter. [ref 87077]    300:-
    Arkitektur Förlag, Stockholm, 1998. Stor 4:o. 60 s. Rikt illustrerad med fotografier (delvis i färg) av Åke E:son Lindman samt planritningar. Häftad med flikomslag. Signatur och datum på förtitelbladet (Fotografen?) Fint ex.
   Med text på svenska och engelska. Boken större än vad bilden visar.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Bergquist, Mikael - Michélsen, Olof (red.):  Josef Frank. Arkitektur. Med texter av: Hermann Czech, Otto Kapfinger, Christoper Long, Johannes Spalt, Maria Welzig. Arkitekturmuseet 16 september - 13 november 1994. [ref 80568]    350:-
    Arkitekturmuseet, Stockholm, [1994]. Liten 4:o. 160 s. Rikt illustrerad med fotografier, planritningar m.m. Häftad med flikomslag. Lätt stukning vid ryggens nedre del, annars ett fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Beskow, Hans:  Frösundagårdarna. [ref 65782]    120:-
    Höjerings 1988. 93, (3) s. Rikt illustrerad. Häftad med skyddsomslag. Fint ex. (Solna förr och nu 8)
30% dras av vid köpet.
Bird, Tim:  Konsten att leva i Finland. Förord av Juhani Pallasmaa. Översättning: Ulla Danielsson. [ref 91164]    225:-
    Atlantis/Söderströms, Stockholm, 2005. Liten 4:o. 223, (1) s. Helt igenom fotoillustrerad i färg av Ingalill Snitt. Förlagsband med blindpressad pärmtitel och skyddsomslag. Fint ex.
   Boken lite större än vad bilden visar.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Björk, Monika:  Vandra i Europas trädgårdar. [ref 76336]    125:-
    Prisma 2003. Stor 8:o. 191, (1) s. + 32 planschsidor med färgfotografier. Tämligen rikligt med illustrationer och kartor i texten. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Fint ex.
   Dedikation från "Monika" på försättsbladet.

30% dras av vid köpet.
Björkhem, Uno (red.):  Ulriksdal efter 350 år. [ref 68615]    150:-
    Carlssons 1995. Stor 8:o. 147, (1) s. Rikt illustrerad med fotografier, ritningar och kartor. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Fint ex.
   Omslagstitel: Ulriksdal under 350 år.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Boekhoff, Hermann - Joop, Gerhard - Winzer, Fritz (red.):  Europeiska slott. Översättning av Barbro Nessén. [ref 73820]    350:-
    IPC, Örebro, 1979. 4:o. 367, (1) s. Slösande rikt illustrerad, övervägande i färg. Förlagets dekorerade konstläderband med helt guldsnitt.
   Obs! Denna bok förvaras på ett externt lager; vänligen meddela i förväg om ni önskar komma förbi vår butik och titta närmare på den.

30% dras av vid köpet.
Bonsdorff, Annika von (text) - Lindman, Åke E:son (foto):  Vindsvåningar. Planlösning & inredning. [ref 70894]    300:-
    Byggförlaget, Stockholm, 2000. 4:o. 147, (2) s. + 1 utvikbar panoramabild. Rikt illustrerad med fotografier och planritningar. Förlagets dekorerade pappband. Bakre pärmen med skrapmärken, i övrigt obetydliga bruksspår.
   Boken större än vad bilden visar.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Brunius, Carl Georg:  Konstanteckningar under en resa år 1849 från Lund om Linköping och Strengnäs till Fahlun och åter om Upsala, Stockholm och Vexiö. [ref 23806]    300:-
    Tryckt uti Berlingska boktryckeriet, Lund, 1851. (10), IV, (2), 782, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen blekt och med ränder, omslagen lätt solkade, det bakre med lagade revor längs falsen. Titelbladet med reva, inlagan bitvis något lagerfläckad i marginalerna samt genomgående med veck i övre hörnet. Ouppskuren.
   Saknar subskriptionslistan (6) sidor.

30% dras av vid köpet.
Byggnadsstyrelsen (utg.):  Hessensteinska huset. [ref 68611]    100:-
    Stockholm 1984. Stor 8:o. 64 s. Rikt fotoillustrerad. Tryckt i 4.000 ex. Förlagets klotband med skyddsomslag. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Böhn-Jullander, Ingrid:  Hörle herrgård. En bruksmiljö från 1700-talets mitt. [ref 20348]    175:-
    Jönköpings läns museum, Jönköping, 1972. 4:o. 172 s. Rikt illustrerad med fotografier, skisser och reproduktioner. Häftad. Ryggen blekt, omslagen lätt blekta längs kanterna, bakre omslag med smärre veck i nedre hörnet, annars ett fint ex.
   Akademisk avhandling.

30% dras av vid köpet.
Cederlund, Johan:  Thureholm under frihetstiden. Återuppbyggnad och nyinredning. [ref 65698]    225:-
    Lund 1994. 300 s. Rikt illustrerad. Häftad med flikomslag. Ytterst lätta bruksspår.
   Akademisk avhandling. Ritningarna utfördes av Carl Hårleman. Thureholm ligger strax utanför Trosa. Byggherre: Thure Gabriel Bielke.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Cnattingius, Elisabet (red.):  Kungsholmen västra. Byggnadsinventering. [ref 82098]    200:-
    Stockholms stadsmuseum, Stockholm, 1991. 4:o. 224 s. + 1 utvikbar karta. Helt igenom illustrerad med fotografier samt en del planritningar. Häftad. Fint skick.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
DeWald, Ernest - La Farge, Henry:  Europas förstörda konstverk. [ref 12865]    200:-
    Ljus, Stockholm, [1946]. Liten 4:o. 39 s. text + 352 planschsidor. Förlagets dekorerade klotband. Hörn och ryggändar lätt stukade, i övrigt gott skick.
   Engelsk text. Bildtexter på engelska och franska. Endast titeln är på svenska.

30% dras av vid köpet.
Drake, Knut:  Esbo kyrka under fem sekler. [ref 65068]    200:-
    Esbo församlingar, [Finland], 1958. Liten 4:o. 102, (1) s. + 2 färgplanscher. Rikt illustrerad med fotografier och skisser i texten. Tryckt i en numrerad utgåva om 500 exemplar varav detta är nr 238. Originalklotband med något nött och lite skadat skyddsomslag, något solkigt på den vita baksidan.
30% dras av vid köpet.
Droste, Magdalena:  Bauhaus. 1919-1933. [Översättning från tyskan: Katrin Ahlström]. [ref 84391]    175:-
    Benedikt Taschen, Köln, ©1991. 4:o. 256 s. Genomgående illustrerad med fotografier och reproduktioner, delvis i färg. Häftad med flikomslag. Omslagen med lätta bruksspår.
   Boken större än vad bilden visar.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Dupré, Judith:  Skyskrapor. [Berättelsen om världens viktigaste och mest berömda skyskrapor]. Inledande intervju med Philip Johnson. Formgivning av Alleycat. Översättning: Lottie Eriksson. [ref 36263]    175:-
    Bokförlaget Replik © 2005. Stor högsmal folio (46,5 x 20 cm). 127, (1) s. Slösande rikt illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagets bakre nedre del något fuktbucklig annars ett fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Edenheim, Ralph:  De röda husen. Redaktör: Margareta Kjellin. [ref 82443]    350:-
    Byggförlaget, Stockholm, 2004. Tvär 4:o (28 x 30 cm). 221,(2) s. Rikt fotoillustrerad i färg av Olle Norling. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget med några små bruksspår, I övrigt fint skick.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Ekhoff, Emil:  Svenska stavkyrkor jämte iakttagelser över de norska samt redogörelse för i Danmark och England kända lämningar av stavkonstruktioner. [ref 41721]    750:-
    Cederquists Grafiska Aktiebolag, Stockholm, 1914-1916. Stor 4:o. (4), 377 s. Tämligen rikt illustrerad. Privatbundet grönt klotband utan ryggtitel. Främre omslaget medbundet. Lätt skavd. (Monografier utgivna av Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, 9)
   Denna bok finns på ett lager. Om ni vill hämta i butiken, meddela oss dagen innan, tack.

30% dras av vid köpet.
Eklund, Hans:  Från Humlan till Intiman. Stockholms privatteatrar. Med bidrag av Barbro Stribolt och Bengt Wittström. [ref 15086]    150:-
    Bokförlaget Signum, Lund, 1990. Stor 8:o. 248, (1) s. Rikligt med illustrationer (vissa i färg). Förlagets klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget med obetydliga bruksspår.
   Dedikation från författaren på fria försättsbladet.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Eklund, Hans - Stribolt, Barbro:  Bollhuset och Dramaten. Kungliga teaterbyggen. Från Adelcrantz till Liljekvist 1753-1908. [ref 4602]    90:-
    Stockholms Stadsmuseum / Drottningholms Teatermuseum 1978. Tvär 8:o. 68, (8) s. Rikt illustrerad. Häftad.
30% dras av vid köpet.
Ellehag, Claes G.:  Bondeska palatset. En skrift till minne av Högsta Domstolens 200-årsjubileum 1789-1989. [ref 15202]    135:-
    Stockholm 1989. Stor 8:o. 120 s. Tämligen rikt illustrerad med fotografier och ritningar. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagets rygg blekt, annars fin. (Monografier utgivna av Stockholms stad 97)
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Eneroth, Olof:  Herregårdar uti Södermanland. Skildrade av Olof Eneroth. Med 57 taflor, tecknade efter naturen af Fr. Richardt. Stentryck af I. W. Tegner & Kittendorff i Köpenhamn. [ref 19170]    3500:-
    Bonniers 1867-1869. Tvär 4:o. (4), 307, (3) s. Illustrerad med 56 vackra litografier + ett mycket vackert litograferat extratitelblad (Gripsholm) + 1 utvikbar karta i färg. Förlagets skinnryggsband med rikt blindpressade och guldornerade klotpärmar, guldornerad rygg och marmorerade snitt. Exlibris på klistrade försättsbladet, pärmhörnen med stöt- och skrapmärken. Det litograferade extratitelbladet samt första planschbladet med fuktfläck i nedre hörnet, inlaga och planscher i övrigt med några smärre, spridda fukt- och lagerfläckar men i huvudsak ren. Ett rätt så välhållet ex, anmärkningarna till trots.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Ericsson, Eric:  Stora Nyckelviken. En kort historia ur skilda källor. [ref 60948]    90:-
    Nacka stads hembygdsmuseum, Nacka, 1958. 39, (1) s. (varav 16 s. annonser). Illustrerad. Häftad. Omslagen med lätta bruksspår.
30% dras av vid köpet.
Eriksson, Karin:  Studier i Umeå stads byggnadshistoria. Från 1621 till omkring 1895. [ref 41373]    150:-
    Umeå 1975. Stor 8:o. 249 s. Rikt illustrerad med fotografier och ritningar. Häftad med skyddsomslag. Fint ex. (Umeå Studies in the Humanities, 3)
   Akademisk avhandling.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Eriksson, Karin - Hedborg, Gunnar:  Trähus i norr. Träarkitektur i Västerbottens och Norrbottens städer. [ref 91350]    110:-
    Svensk Byggtjänst 1982. 4:o. 111, (1) s. Rikt illustrerad med teckningar av Kjell Bolin. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Fahlbeck, Anders:  Villa San Michele. Gästböckerna berättar. [ref 92090]    150:-
    Atlantis 2014. Stor 8:o. 155, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Falck, Waldemar:  Visbys stadsmur. [ref 81258]    120:-
    Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1994. Stor 8:o. 95 s. Genomgående illustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagets dekorerade pappband. Namnteckning på smutstitelbladet, annars ett fint ex.
30% dras av vid köpet.
Feininger, Andreas:  Stockholm. [ref 39680]    1400:-
    Bonniers 1936. Liten tvär 4:o. VIII, 123 s. Rikt illustrerad med svartvita fotografier och kartor. Upplaga 10.000 ex. Förlagets linneband med präglad pärmtitel i blått och främre omslag medbundet. Några rostbruna små fläckar på främre pärmen (se bilden!), ryggändarna mycket lätt skavda, ytterst svaga åldersfläckar på eftersättsbladet samt en liten signatur i nedre hörnet på försättsbladet, återgiven på smutstitelbladet, i övrigt fint skick. Består huvudsakligen av fotografier med beskrivning på svenska och engelska samt en inledning på båda språken.
   Efter arkitektstudier i Tyskland 1922–28 var Feininger assistent hos Le Corbusier i Paris 1932–33 och därefter verksam som industri- och arkitekturfotograf i Stockholm 1933–39. Sedan flyttade han till USA och var bl.a. anställd på tidskriften Life 1943–62.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Stockholm. [ref 91363]    1600:-
    Bonniers 1936. Liten tvär 4:o. VIII, 123 s. Rikt illustrerad med svartvita fotografier och kartor. Upplaga 10.000 ex. Förlagets linneband med präglad pärmtitel i blått och främre omslag medbundet. Färgat övre snitt. Fint ex. Består huvudsakligen av fotografier med beskrivning på svenska och engelska samt en inledning på båda språken.
   Efter arkitektstudier i Tyskland 1922–28 var Feininger assistent hos Le Corbusier i Paris 1932–33 och därefter verksam som industri- och arkitekturfotograf i Stockholm 1933–39. Sedan flyttade han till USA och var bl.a. anställd på tidskriften Life 1943–62.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Fergusson, James:  History of Indian and Eastern Architecture. Forming the third volume of the new edition of the History of Architecture. [ref 74888]    800:-
    John Murray, London, 1899. Large 8vo. XVIII, 756 pp. Numerous illustrations, folding maps. New Impression. Original maroon quarter morocco and patterned cloth and gilt lettered. Top edge gilt. Spine head with tiny tears and spine tail lightly worn, otherwise a nice copy.
30% dras av vid köpet.
Fischer, Ernst:  Västergötlands romanska stenkonst. Arkitektur och skulpturstudier inom Kinnekulletraktens kulturområde. [ref 61679]    200:-
    Röhsska Konstslöjdsmuseet, Göteborg, 1918. 4:o. 112 s. Rikt illustrerad. Tryckt i 300 numrerade ex varav detta har nr 203. Häftad. Ryggen med veck och handskriven text i bläck, i övrigt mycket bra skick.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Forsberg, Arne:  Sju seklers storkyrka. En krönika. [ref 37230]    90:-
    Proprius 1992. 141, (1) s. Illustrerad med teckningar av Ingela Bååth samt fotografier. Ny utgåva. Häftad. Fint ocirkulerat ex.
30% dras av vid köpet.
Forsberg, Vidar m. fl.:  Det levande huset. [ref 88639]    150:-
    Byggförlaget, Stockholm, 1981. Stor 8:o. 127, (1) s. Rikt fotoillustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Gott skick.
   "Denna skrift behandlar ett ytters aktuellt ämne [1981] nämligen upprustningen och saneringen av gammal stadsbebyggelse." Boken har initierats av byggnadsfirman Viktor Hanson.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Forsgren, Nils:  Råcksta gård. Från Lilliecrantz till Vattenfall. [ref 53126]    100:-
    Vattenfall, Vällingby, 1984. 143 s. Förlagets dekorerade pappband. Minimal stötskada på främre ärmen, annars fint skick. Skyddsomslaget saknas.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Frosterud-Jägerhorn, Åsa:  I nöd och lust. [Dass och lusthus till nytta och nöje]. [ref 84111]    175:-
    Tjustgalleriets förlag, Västervik, 1999. 175 s. Rikt illustrerad med fotografier, skisser och reproduktioner, huvudsakligen i färg. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Från Mälarvik till skogsbygd:  Landsbygdens kulturmiljöer i Enköpings kommun. [ref 45728]    200:-
    Enköpings kulturnämnd 1993. Stor 8:o. 354 s. + 1 utvikbar karta i banderoll innanför bakre pärmen. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Fröberg, Jonas:  Masonit. De oanade möjligheternas material. [ref 89758]    110:-
    Byggförlaget 2004. Liten 8:o. 160 s. Rikt illustrerad. Häftad med flikomslag. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Furberg, Kjell (red.):  Biografen. - The Picture Palace in Sweden. [ref 78399]    175:-
    Arkitekturmuseet / Swedish Museum of Architecture, Stockholm, 1989. Tvär 4:o. 123, (5) s. + 1 löst bifogat blad med tillägg och rättelser. Rikt illustrerad, delvis i färg. Häftad. Omslagen med smärre bruksspår längs kanterna.
   Katalog till utställningen Biografen på Arkitekturmuseet i Stockholm 8 april - 21 maj 1989. - Med svensk och engelsk parallelltext.

30% dras av vid köpet.
Geijer, Mia:  Makten över monumenten - restaurering av vasaslott 1850-2000. [ref 88554]    200:-
    Nordiska museet 2007. 269 s. Rikt illustrerade med fotografier, kartor och ritningar. Häftad. Fint ex. (Nordiska museets handlingar 132)
   Akademisk avhandling.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Granqvist, Carl Jan - Nilsson, Sture:  Bygghyttan Grythyttan. Om kärleken till gamla hus. Med mat- och husrecept. [ref 76564]    250:-
    Svensk Byggtjänst 1998. 4:o. 230 s. Rikt illustrerad med färgfotografier av Camilla Wirseen samt teckningar av Sture Nilsson. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget med obetydliga veck i övre kanten, i övrigt ett fint ex.
30% dras av vid köpet.
Gullberg, Anders - Rudberg, Eva:  Byggare i Stockholm. Byggmästarerollen under 1900-talet. [ref 89413]    150:-
    Stockholmia Förlag 2001. Stor 8:o. 285, (3) s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Främre pärmen med en tunn repa, annars ett fint ex. (Monografier utgivna av Stockholms stad 158)
30% dras av vid köpet.
Gustafson, Carina:  Kulturmiljöer i Mora kommun. [ref 83859]    175:-
    Mora Kommun / Dalarnas Museum, Mora, 1991. 4:o. 231 s. Rikt illustrerad med fotografier och kartor. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Dalarnas museums serie av rapporter 20)
30% dras av vid köpet.
Gutman-Hanhivaara, Laura:  Husen runt Östersjön. Översättning av Åsa Jonason och Hans-Jacob Nilsson. [ref 68591]    165:-
    Bokförlaget Max Ström 2005. 4:o. 220, (4) s. Slösande rikt fotoillustrerad av Sølvi Dos Santos. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
   Boken något större än vad bilden visar.

30% dras av vid köpet.
Hahr, August:  Västerås domkyrka. Beskrivning och byggnadshistoria. [ref 49322]    250:-
    Ivar Wennbergs Bokhandel, Västerås, 1923. Liten 4:o. (10), 136 s. Med 81 illustrationer. Tryckt i en numrerade upplaga om 500 exemplar varav detta är nr 178. Häftad. Omslagskanterna lätt naggade.
30% dras av vid köpet.
Hall, Ben M.:  The Best Remaining Seats. The Story of the Golden Age of the Movie Palace. [ref 81976]    300:-
    Clarkson N. Potter Inc., New York, 1961. 4:o. (9), 266 pp. Illustrated with photographs, sketches and reproductions of ephemera. 1st edition. Publisher's cloth. Dust-jacket. Spine ends and corner just slightly bumped, owner's signature on first free end paper. Condition VG+ to Near Fine. Price-clipped dust jacket with some chips and creases and a couple of small, tape-mended tears. Condition Very Good.
30% dras av vid köpet.
Hall, Thomas (red.):  Nationalmuseum. Byggnaden och dess historia. [ref 61003]    110:-
    Rabén & Sjögren 1976. 187 s. + 3 planschblad i färg. Rikt illustrerad i texten. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget med obetydliga bruksspår, i övrigt fint skick. (Årsbok för Svenska statens konstsamlingar 23)
30% dras av vid köpet.
Hallerdt, Björn (red.):  Det nya stockholm. [ref 195]    100:-
    Samfundet S:t Erik, Stockholm, 1992. Stor 8:o. 207 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Sankt Eriks årsbok 1991/92)
30% dras av vid köpet.
Haslingen, Birgitta von:  Tessinska palatset under 300 år. Privatbostad, överståthållareboställe, landshövdingeresidens. Redaktion: Göran Söderström och Mariana Moustgaard. Bilaga: Agneta Laine: Studier i den dekorativa utsmyckningen av Tessinska palatsets paradvåning. [ref 91956]    200:-
    Stockholmia Förlag 2002. Stor 8:o. 516 s. Rikt illustrerad, övervägande i färg. Nyfotograferingar: Ingalill Snitt och Göran Fredriksson. Teckningar: Birgitta von Haslingen. Förlagets klotband med skyddsomslag och märkband. Fint ex. (Monografier utgivna av Stockholms stad 143)
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Hellman, Bo - Schnell, Jan-Bertil - Åström, Birger (red.):  Byggnader och kulturmiljöer i Västernorrland. [ref 5436]    200:-
    Länskommittén för Byggnadsvårdsåret i Västernorrlands län 1977. Liten 4:o. 407 s. Rikt illustrerad med fotografier och kartor. Förlagets dekorerade linneband med skyddsomslag. Skyddsomslaget med några smärre riss och veck samt en liten lagad reva, namnteckning på fria försättsbladet.
30% dras av vid köpet.
Hellstedt, Jane:  Stora boken om Mälardalens slott och herremansgårdar. [ref 72143]    200:-
    Sportförlaget i Europa AB 2002. Tvär 4:o. 314 s. Slösande rikt illustrerad med fotografier. Förlagets dekorerade pappband. Ryggfoten lätt stukad sam märke av namnlapp på förtitelbladet, annars ett fint ex.
   Boken är en bra guide runt vårt herregårdstätaste område, vars kännemärke är de många ståtliga alléerna, som drar kors och tvärs genom landskapet, från riksvägar och över åkrar och fält.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Hellström, Hans:  Postens byggnader genom tiderna. [ref 88283]    125:-
    Postfastigheter AB, Stockholm, 1996. 4:o. 158, (6) s. Slösande rikt illustrerad, övervägande i färg. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Henrikson, Alf:  Storkyrkan. En svensk krönika. [ref 40195]    90:-
    Bonniers 1979. Stor 8:o. 142, (2) s. Med teckningar av Hasse Erikson. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget lätt solkat och med ett par riss.
30% dras av vid köpet.
[Henrikson, Inger - Karlsson, Louise (red.)]:  Riksbankens hus. Vid flyttningen från Helgeandsholmen till Brunkebergstorg den 24 och 25 januari 1976. Förord: Krister Wickman. [ref 20737]    100:-
    Sveriges riksbank, Stockholm, 1976. 202 s. Rikt illustrerad med fotografier och teckningar. Denna svenska upplaga tryckt i 3.000 ex. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Herford, Marta:  Max Bill. Ohne Anfang. Ohne Ende. No Beginning. No End. Eine Retrospektive zum hundertsten Geburtstag des Künstlers, Designers, Architekten, Typografen und Theoretikers. A Retrospective Marking the Centenary of the Artist, Designer, Architect, Typographer and Theoretician. [ref 85556]    350:-
    Verlag Scheidegger & Spiess, Zürich, 2008. 4:o. 199, (1) pp. Profusely illustrated with photographs and reproductions, partly in colour. Publisher's softcover. As new.
   Bilingual catalogue with texts in English and German. Please note that this book is stored at our external warehouse; please let us know beforehand if you would like to drop by our store and have a look at it.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Hermansson, Eva-Maria - Lundgren, Maria:  Palmhuset i Göteborgs Trädgårdsförening. [ref 69701]    140:-
    [Fritidsförvaltningen, Göteborgs kommun], 1986. 4:o. 86 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Omslaget tämligen hårt skavt samt med veck och lagad reva på baksidan, i övrigt är dock boken i fint skick.
   With a Summary in English.

30% dras av vid köpet.
Herngren, Evert (red.):  Slott och herrgårdar i Sverige. Under medverkan av Ellen Hagen, August Hahr, Manne Hofrén, Andreas Lindblom, Martin Olsson, Bertil Waldén. [ref 38251]    150:-
    Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Stockholm, 1945. 4:o. 160 s. Genomgående illustrerad med fotografier. Förlagets dekorerade klotband. Blekt rygg, bakre pärmen ojämnt blekt och rygghuvudet lätt stukat, i övrigt fint skick.
30% dras av vid köpet.
Hesselgren, Sven:  Arkitekturens uttrycksmedel. En arkitekturteoretisk studie med tillämpning av experimentalpsykologi och semantik. [ref 2001]    350:-
    Almqvist & Wiksell 1954. Stor 8:o. XII, 369, (1) s. + 2 planschblad. I övrigt med 16 monterade tapetprover i färg samt rikligt med andra illustrationer. Förlagets halvklotband med färgat övre snitt och skyddsomslag. Omslaget med smärre bruksspår och små lagade revor, boken är i fint skick.
   Akademisk avhandling.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Hessner-Berner, Annika (red.):  Storgatan 10. [ref 91973]    125:-
    Industrivärlden/Poeform, Stockholm, © 1991. 4:o. 70, (1) s. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Omslagets baksidan med ett skrapmärke och smärre bruksspår i övrigt, annars är boken i fint skick.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Hidemark, Ove:  Dialog med tiden. [ref 78973]    500:-
    Anders Nyborg Privattryck, Haderslev, © 1991. 4:o. (47) s. + 16 planschsidor med fotografier (huvudsakligen i färg). Skisser och planritningar i texten. Häftad med skyddsomslag. Rygghuvudet lätt stukat, skyddsomslaget lätt skavt vid båda ryggändarna, liten reva i övre kanten på baksidan och en liten prislapp nedtill och lätt stötta nedre hörn.
   Huvudsakligen tryckt på handgjort papper. Upplaga om 2.300 numrerade och signerade exemplar; detta är nummer 0768.

30% dras av vid köpet.
Hidemark, Ove - Edström, Per - Schyberg, Birgitta, m.fl.:  Drottningholms slottsteater. Dess tillkomst, öden och bevarande. [ref 68895]    150:-
    Byggförlaget, Stockholm, 1993. Stor 8:o. 143, (1) s. Fotografier av Max Plunger samt andra illustrationer, huvudsakligen i färg. Häftad med skyddsomslag. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Hirn, Marta:  Sveaborg genom två sekler. Ett bildurval med text. [ref 74567]    150:-
    Werner Söderström, Borgå / Helsingfors, 1948. 4:o. 128 s. Mycket rikt rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget fläckat och med mörktonad rygg samt med riss och veck längs kanterna. Kort tillskrift på försättsbladet. Exlibris.
30% dras av vid köpet.
Häger, Bengt:  Trähus i Västernorrland. Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå. [ref 86809]    100:-
    Svensk Byggtjänst 1983. 4:o. 106, (3) s. Rikt illustrerad med teckningar av Kjell Bolin. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Irvine, Simon:  Om trädgårdar. Förord: Göran Tunström. [ref 76619]    200:-
    Prisma 1998. Stor 4:o. 263, (1) s. Rikt fotoillustrerad i färg av Nina Ericson, till större delen med helsidesbilder. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Jacobs, David:  Medeltida katedralbyggare. Under medverkan av Robert Branner och redaktionen för Horizon Magazine. [ref 27670]    125:-
    Allhem, Malmö, 1970. Liten 4:o. 153 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Caravel-serien)
30% dras av vid köpet.
Janson, Sverker - Janson, Bengt (red.):  Forsmarks bruk. En uppländsk herrgårdsmiljö. [ref 14345]    150:-
    LT:s förlag 1986. Kvadratisk 8:o. 154, (1) s. Rikt illustrerad med fotografier och reproduktioner, delvis i färg. 1:a upplagan, 2:a tryckningen. Förlagets dekorerade konstläderband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något naggat vid rygghuvudet, i övrigt gott skick.
30% dras av vid köpet.
Johansson, Stig:  Slottsbyggarna. [ref 61954]    100:-
    Byggförlaget, Stockholm, 1995. Liten 4:o. 224 s. Illustrerad med teckningar av författaren. Förlagsband med skyddsomslag. Gott skick.
   Handlar om branden på slottet Tre Kronor 1697.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Joneborg, Ulla:  Gamla stan. Att vårda husen och den yttre miljön. [ref 61631]    100:-
    Projektet Samverkan för Gamla stan, Stockholm, 1998. Stor 8:o. 61, (3) s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Foto: Dag Adolfsson m.fl. Häftad. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Jonsson, Marita (text) - Snitt, Ingalill (foto):  Från prästgårdar till strandbodar. Gotländska hus och rum. [ref 65790]    135:-
    Bonnier Alba 2001. 4:o. 191, (1) s. Genomgående illustrerad med färgfotografier. Ny utgåva. Förlagets dekorerade pappband. Främre pärmen med en liten stötskada i övre kanten, annars fint skick.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Josephson, Ragnar:  Stadsbyggnadskonst i Stockholm intill år 1800. Utgiven genom Samfundet Sankt Erik. [ref 62661]    150:-
    Nordiska Bokhandeln, Stockholm, 1918. Liten 4:o. 355, (1) s. Rikt illustrerad med kartor, ritningar och fotografier. Häftad. Vardera omslaget med ett par riss i ytterkanten och det främre även med en liten lagad reva, ryggen lite gulnad, med svaga åldersfläckar och en sluten spricka på nedre delen, i övrigt fint skick.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Juvander, Katarina:  Gamla stan. Detta har hänt. [Nya historier om gammal stad]. [ref 89115]    120:-
    Raster Förlag 2002. Stor 8:o. 126, (1) s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   Utgiven i samarbete med Vasakronan.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Juvander, Kristina:  Drottning Kristinas lusthus. Redaktör: Sture Balgård. [ref 73213]    125:-
    Raster Förlag 2001. 4:o. 78, (1) s. Rikt illustrerad med foton av Per B Adolphson samt ritningar, kartor och reproduktioner. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslagets framsida med lättare bruksspår, annars ett fint ex.
   Utgiven i samarbete med Vasakronan AB, Region Stockholm.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Kindblom, Johan och Maria:  Utflykter i det gröna. Guide till svenska trädgårdar och parker. [ref 70458]    160:-
    Wahlström & Widstrand 2003. 4:o. 165, (3) s. Rikt illustrerad med färgfotografier av Åke E:son Lindman. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
King, Ross:  Michelangelo och påvens tak. Översättning: Kjell Waltman. [ref 81886]    110:-
    Historiska Media, Lund, 2004. Stor 8:o. 361 s. + 12 planschsidor i färg. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
   År 1508 gav påven Julius II Michelangelo i uppdrag att måla Sixtinska kapellets tak, (1000 kvm) trots att man eftertryckligen hade avrått honom från det.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Kriesis, Anthony:  Greek Town Building. [ref 78976]    250:-
    The National Technical University of Athens, Athens, 1965. Large 8vo. VIII, 226 pp. Illustrated throughout with plans and photographs. 1st edition. Publisher's cloth. Dust-jacket. Owner's signature on first free end paper. Spine somewhat faded, spine ends just slightly bumped. Condition VG+. Dust jacket with some shelf wear, and some minor tears and creases at spine ends and edges. Condition Very Good to VG+.
   Texts mainly in English; some texts in French and German. - This book is stored at our external warehouse; please let us know beforehand if you would like to drop by our store and have a look at it.

30% dras av vid köpet.
Kugelberg, Arvid:  Gårdarna kring Linköping. Berga, Kallerstad, Ryd och Valla. [ref 17917]    150:-
    [H. Carlsons Bokhandel (distr.)], Linköping, 1957. Stor 8:o. 166, (1) s. Illustrerad. Häftad. Rygg och omslag ojämnt blekta, främre falsen med lagad reva nedtill, ett blad med vikt hörn, i övrigt bra skick.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Kundzins, Pauls:  Zwei bezeichnende Schmuckformen in der frühen Holzarchitektur Nordeuropas. [ref 77505]    250:-
    Institutet för folklivsforskning, Stockholm, 1952. Small 4to. 88 pp. Illustrated with numerous sketches of different ornaments. Publisher's printed wrappers. Covers somewhat faded, with some chips, tears and creases along the edges; piece missing from lower corner of rear cover.
30% dras av vid köpet.
Källman, Rolf - Nygren, Ann-Sofie:  Järfälla - kulturhistoriska miljöer. [ref 51384]    150:-
    Stockholms läns museum / Järfälla kommun, 1991. Liten 4:o. 174, (1) s. Rikt illustrerad med fotografier och kartor. Häftad. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Laine, Christian (huvudred.):  Rosendals slott. [ref 87804]    200:-
    Byggförlaget/Kultur, Stockholm, 2003. Stor 4:o. 351, (1) s. Slösande rikt illustrerad. Fotografierna av Ingalill Snitt. Förlagets klotband med skyddsomslag. Fint ex. (Ingår i serien "De Kungliga Slotten")
   Boken större än vad bilden visar.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Langaard, Johan H.:  Edvin Öhrströms grep på glasset. [ref 74190]    100:-
    Stockholm 1965. 4:o. 20 s. Illustrerad (1 sida i färg). Klammerhäftad. Omslagen med lätta bruksspår.
   Særtrykk av Kunsten Idag nr. 3 - 1962. – Texter på norska, svenska och engelska. – Den stora glasmonoliten på Sergels Torg i Stockholm är ett av Öhrströms verk.

30% dras av vid köpet.
[Langemark, Erik]:  Erik Langemark och Carlscrona. [ref 69281]    100:-
    Sparbanken i Karlskrona / Föreningen Gamla Carlscrona 1977. Stor tvär 4:o. (8) s. text + 64 helsidesplanscher (delvis i färg) av Erik Langemark. Förlagets dekorerade linneband.
   En skildring av det gamla Karlskrona utgiven till Sparbankens 150-årsjubileum.

30% dras av vid köpet.
Larson, Bror A.:  Anteckningar om Karlstads domkyrka. [ref 23064]    100:-
    Karlstad 1916. Stor 8:o. 98 s. Illustrerad. Häftad. Omslagen ojämnt blekta samt lätt naggade i nedre kanten, ryggen med små lagningar.
30% dras av vid köpet.
Larsson, Mårten J. (red.):  Ny arkitektur i Sverige. 1950-talets svenska byggnadskonst / New Architecture in Sweden. A Decade of Swedish Building. [ref 30876]    250:-
    Svenska Arkitekters Riksförbund, Stockholm, 1961. 4:o. 341, (5) s. Rikt illustrerad med svartvita fotografier och planritningar / Richly illustrated with b/w photos and drawings. Förlagets trevliga linneband / Publisher's linen cloth. Fint ex /Condition fine. Stämpel på fria försättsbladet / Stamp on front free endaper.
   Text på svenska och engelska / Text in Swedish and English.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Lepasoon, Urve:  Örlogsvarvet. Ett världsarv i Karlskrona. [ref 88172]    150:-
    Gidlunds förlag, Hedemora, 2005. Liten 4:o. 126 s. Rikt fotoillustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagets rygg lite blekt samt en gammal prislapp på baksidan, annars fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Leroux-Dhuys, Jean-Francois:  Cistercienserkloster. Historia och arkitektur. [ref 12219]    250:-
    Köneman, Köln, 2001. Stor 4:o. 399, (1) s. Rikt fotoillustrerad i färg av Henri Gaud. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Lindahl, Sture:  Rosersberg. En sammanställning av tillgängliga uppgifter om slottet, trädgården och parken. [ref 35196]    95:-
    Stockholm, Civilförsvarsstyrelsen, 1975. Stor 8:o. 142 s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade klotband. Exlibris och maskinskriven etikett på främre pärmens insida, annars ett mycket bra ex.
30% dras av vid köpet.
Lindblom, Andreas (red.):  Spökslottet. Konst- och kulturhistoriska studier. [ref 68917]    175:-
    [Fritzes i distr.], Stockholm, 1927. Stor 8:o. 156 s. + 2 planscher (varav 1 utvikbar). Rikt illustrerad i texten. Häftad med monterad bild på främre omslag. Rygg och omslag lite ojämnt gulnade, rygghuvudet med en liten lagning, annars ett fint ouppskuret ex.
   Med rättelselapp klistrad på sista blanka sidan.

30% dras av vid köpet.
Lindskog Gadnert, Agneta:  Konsten att göra entré. [ref 89427]    160:-
    JM Byggnads och Fastighets AB, Stockholm, 1998. Stor 4:o. 144 s. Helt igenom illustrerad i färg. Originalpappband med pärmtitel i brunt och skyddsomslag. Omslaget med obetydliga bruksspår. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Ljungberg, Sven:  Riksbankstävlingen II. Banksalens utsmyckning. [ref 33071]    110:-
    Henki Tisens Förlag, [Vallentuna], 1977. Tvär 8:o. (68) s. Illustrerad med linoleumsnitt av författaren. Häftad. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Ljunggren, Hans (red.):  Hyddor och helgedomar i huvudstaden. Väckelserörelsens byggnader i Stockholm 1840-1990. [ref 87486]    125:-
    Kommittén för Stockholmsforskning, Stockholm, 1992. Stor 8:o. 268, (3) s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint skick. (Stockholmsmonografier 111)
   Karta och förteckning över frikyrkolokaler på för- och eftersättsblad.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Ljungström, Lars:  Magnus Gabriel de la Gardies Venngarn. Herresätet som byggnadsverk och spegelbild. [ref 91202]    300:-
    Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm, 2004. 4:o. 300 s. Rikt illustrerad med planscher + utvikbara planritningar. Förlagets dekorerade pappband. Något skavd på undersidan av pärmarna. (Ut och in på bokhyllan) Tillskrift från författaren "Lars Ljungström". (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Antikvariska serien, fyrtiofjärde delen)
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Lorenzen, Vilh.:  Gammel dansk bygningskultur. I Række. III-IV. [ref 75189]    200:-
    Vilhelm Priors Kgl. Hofboghandels Forlag, København, 1910-1912. Stor 8:o. (4), 124 + (4), 52 s. Rikt illustrerade med fotografier och planritningar. Dekorerat halvklotband. Två delar i en volym. (Meddelelser fra Foreningen til gamle Bygningers Bevaring)
   Denna bok finns på ett lager. Om ni vill hämta i butiken, meddela oss dagen innan, tack.

30% dras av vid köpet.
  –  :  Gammel dansk bygningskultur. II Række. I-IV. I: Christianshavns borgerlige bygningskunst. II-III: Landgaarde og lyststeder i barok, rococco og empire. IV: Københavnske Palæer I. [ref 75187]    400:-
    Vilhelm Priors kgl. Hofboghandels Forlag, København, 1914-1922. Stor 8:o. (8), 88 + (6), 115 + (6), 95 + (6), 125 s. Rikt illustrerade med fotografier och planritningar. Dekorerat halvklotband. Fyra delar i en volym. (Meddelelser fra Foreningen til gamle Bygningers Bevaring)
   Denna bok finns på ett lager. Om ni vill hämta i butiken, meddela oss dagen innan, tack.

30% dras av vid köpet.
Ludin, Folke:  Visby ringmur. [ref 48322]    90:-
    Karlstad, Press' förlag, 1980. 92 s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.
30% dras av vid köpet.
Lundberg, Erik - Andersson, Ingvar - Nihlén, John:  Visbybilder. Från forntid och hansevälde. [ref 60816]    175:-
    Nordisk Rotogravyr 1939. Liten 4:o. 251 s. + 1 utvikbar karta. Rikligt illustrerad med akvareller av Ferdiand Boberg samt skisser och andra illustrationer. 1:a upplagan. Förlagets dekorerade linneband. Pärmarna med ett par närmast obetydliga fläckar, tillskrift på försättsbladet, i övrigt ett mycket bra ex.
30% dras av vid köpet.
Lundin, Claes - Nilsson, Staffan:  Huru man bygger och bor i Stockholm. [ref 19991]    90:-
    Murmestare Embetet i Stockholm 1989. 77 s. Rikt illustrerad med fotografier och ritningar. Förlagets dekorerade pappband. Liten bokhandelsetikett på bakre pärmen, annars fin.
   Denna bok är en nyutgåva av ett kapitel ur Claes Lundins bok "Nya Stockholm". Utgiven till minnet av Stockholms Byggmästareförenings grundande 1889.

30% dras av vid köpet.
Lundkvist, Ingvar:  Industrimiljöer i Stockholm. Flygfotografering 1980. [ref 89648]    400:-
    Stockholms stadsmuseum [1981]. 4:o. 148, (3) s. Rikt illustrerad med fotografier av alla våra industriområden i Stockholm 1980 sedda från luften. Limhäftad. Lite mörktonad rygg annars fin.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Mannerheim, Ylva (red.):  Byggnadsminnen 1978-1988. Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. [ref 88134]    125:-
    Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1989. Stor 8:o. 450 s. Genomgående illustrerad med fotografier, kartor, teckningar och situationsplaner. Förlagets dekorerade pappband. Gott skick.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
[Melander, Tord]:  Gunnebo slott & trädgårdar. [ref 76409]    110:-
    [Kulturförvaltningen], Mölndal, 2000. Stor 8:o. 94, (2) s. Rikt illustrerad med fotografier och ritningar. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Menzing, Hans:  Marieholm och dess hövdingar. Historien kring ett residens. [ref 66509]    125:-
    Carlssons 1998. Stor 8:o. 131 s. Rikt illustrerad med teckningar (huvudsakligen i färg) av Christina Jonsson. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Millhagen, Rebecka:  Riksdagens hus. Två kvarter i Gamla stan. [ref 64953]    110:-
    Byggförlaget, Stockholm, 1996. Liten 4:o. 93, (2) s. I bild av Holger Staffansson. Förlagets dekorerade klotband. Fint ex.
   Boken beskriver kvarteren Neptunus större och Mercurius.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Millhagen, Rebecka - Wästberg, Per:  Sagerska huset. [ref 76321]    125:-
    Byggförlaget, Stockholm, 1995. Stor kvadratisk 8:o. 70, (2) s. Rikt illustrerad med fotografier och ritningar, huvudsakligen i färg. Förlagets dekorerade linneband med skyddsomslag. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Millhagen, Rebecka (red.):  Elva interiörer. Från renässans till modernism. [ref 85142]    150:-
    Byggförlaget / Konsthögskolans arkitekturskola 2000. Tvär 4:o. 105, (1) s. Rikt illustrerad med fotografier och ritningar. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Millroth, Thomas (text) - Skoglund, Per (foto):  Vällingby - en tidsbild av vikt. [ref 76669]    160:-
    Almlöfs förlag, Stockholm, 2004. 4:o. 111, (1) s. Rikt illustrerad med färgfotografier. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Mjöberg, Jöran:  Medeltidskatedralernas hemligheter. [ref 77328]    160:-
    Carlssons 1995. Stor 8:o. 338 s. Rikt fotoillustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Ryggen en aning blekt, annars fint skick.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Moneo, Rafael:  Moderna Museet och Arkitekturmuseet i Stockholm. - Modern Museum and Swedish Museum of Architecture in Stockholm. [ref 68613]    200:-
    Arkitektur förlag/Raster förlag 1998. 4:o. 113, (4) s. Rikt illustrerad med ritningar och färgfotografier. Förlagets dekorerade pappband med tryckt transparent skyddsomslag.
   Text in Swedish and English.

30% dras av vid köpet.
Montclos, Jean-Marie Pérouse de:  Sloten i Loiredalen. Översättning av Åsa Forsberg. [ref 89181]    200:-
    Könemann, Köln, © 1998. Liten 4:o. 359 s. Slösande rikt illustrerad med färgfotografier av Robert Polidori. 1:a svenska upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med några smärre veck i övre kanten och främre innerfalsen skavd, annars ett fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Montgomery-Massingberd, Hugh - Watkin, David:  The London Ritz. A Social and Architectural History. [ref 72136]    250:-
    Aurum Press, London, [1980]. 4to. 189, (3) pp. Richly illustrated with photos (some in colour) by Keith Collie, and other illustrations. First printing. Publisher's boards. Dust-jacket. Jacket with minor traces of use, else fine.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Mumford, Lewis:  Stadskultur. Översättning av Leif Björk och Åke Malmström. [ref 50010]    150:-
    Rabén & Sjögren 1972. 547 s. Rikt illustrerad. [Ny, oförändrad upplaga]. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Mårtenson, Jan:  Drottningholm - slottet vid vattnet. [ref 10438]    100:-
    Bra Böcker 1985. Stor 8:o. 177, (2) s. Rikt illustrerad av Gunnar Brusewitz. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagets baksida med små veck i övre kanten, annars ett fint ex.
30% dras av vid köpet.
  –  :  Sofia Albertina - en prinsessas palats. [ref 90061]    160:-
    Wahlström & Widstrand i samarbete med Utrikesdepartementet, Stockholm, 1997. 4:o. 140 s. Rikt illustrerad i färg. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med lättare bruksspår, i övrigt fin.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Mårtenson, Jan - Turander, Ralf:  Residences. Swedish embassies in the member countries of the EU. [ref 85201]    125:-
    Wahlström & Widstrand in cooperation with The Swedish National Property Board and The Ministry for Foreign Affairs 1997. Small 4:o. 216 pp. Profusely photo illustrated in colour. Publisher's hardcover. Dust-jacket. Dust jacket with a couple of tiny creases along the edges, else fine.
   Swedish title: Residens. Svenska ambassader i EU-länder.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Mörner, Georg:  Ljus och luft. Herman Ygberg - stadsingenjör och stadsplanerare 1844-1917. [ref 37794]    160:-
    Stockholmia förlag 1997. Stor 8:o. 185, (3) s. Rikt illustrerad. Kartor på för- och eftersättsblad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Monografier utgivna av Stockholms stad 126)
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Neuhaus, Heinrich:  Panorama över Stockholm på 1870-talet. Utgiven av Magnus Lundqvist och Gösta Selling. [ref 70001]    350:-
    Generalstabens Litografiska Anstalts förlag, Stockholm, 1954. 4:o. 103, (2) s. Med panorama i färg uppdelat på tre bladvåder och 3 bladvåder förklaringar samt ett löst bifogat rättelseblad. Rikligt med illustrationer i texten, mestadels fotografier. Förlagets dekorerade halvfranska band. Fint ex.
   Förvaras i en enkel skyddskartong. Bilden visar en del av ett stort uppslag.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Nilsson, Sten Åke:  Det sköna 1700-talet. [ref 58391]    275:-
    Norstedts 1993. Liten 4:o. 320 s. Rikt illustrerad med fotografier, ritningar och reproduktioner, delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Norberg, Erik - Holmquist, Bengt M. - Kjellander, Bo (red.):  Karlberg. Slott och skola. 1: Utbildning till officer 1792-1992. - 2: Byggnader och konst. - 3: Människor och miljö. [ref 23029]    500:-
    Krigsskolan Karlbergs historiekommitté 1992. Liten 4:o. 471 + 347 + 493 s. Rikt illustrerade med äldre bilder, ritningar och fotografier. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. En fin svit. 3 volymer.
   Bilden tagen av omslaget till del 1.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Nyström, Marianne:  Trehundra år i Rosenbad. En krönika. [ref 79085]    130:-
    Byggförlaget, Stockholm, 1999. Liten 4:o. 188, (2) s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget med obetydliga bruksspår.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Olofgörs, Gunnar - Gramstrup Olofgörs, Lena - Gramstrup-Christensen, Magnus:  Södra Ängby. Trädgårdsstad i funkis. [ref 89197]    450:-
    Stockholmia Förlag 2001. Liten 4:o (25,5 x 23,5 cm). 247 s. Rikt fotoillustrerad, delvis med helsidesplanscher i färg, samt ritningar och teckningar. Fotograf: Mathias Johansson. Förlagsband utan skyddsomslag. Rygghuvud och -fot lätt stukade, i övrigt fint skick. (Stockholmsmonografier 151)
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Olsson, Håkan - Björnson, Sven:  Våra gårdar från Arboga till Sandviken. En kulturhistorisk färd genom 100 års utveckling av nykterhetsrörelsens allmänna samlingslokaler. [ref 78431]    100:-
    Sober Förlag, Stockholm, 1981. Stor 8:o. 151, (1) s. Rikt illustrerad med teckningar av Sven Björnson. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Något gulnad; skyddsomslaget lätt fläckat och med ett fåtal smärre riss.
   Om nykterhetsrörelsens samlingslokaler.

30% dras av vid köpet.
Olsson, Martin:  Alberget och Oakhill på Djurgården. [ref 882]    100:-
    Norstedts 1970. 345 s. Rikt illustrerad. Häftad. Lätta bruksspår. (Nordiska museets Handlingar 75)
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Olsson, Martin (red.):  Stockholms slotts historia. 1. Det gamla slottet. 2. Det Tessinska slottet. 3. Från Fredrik I till Gustaf V. [ref 39923]    1800:-
    Norstedts 1940-1941. Stor 4:o. (10), 343, (1) + 285 + 337, (2) s. Rikt illustrerade med fotografier och ritningar, en del utvikbara. Förlagets bruna halvfranska band med övre guldsnitt samt rikt guldornerade ryggar med fyra upphöjda bind. Samtliga omslag medbundna. De blanka skyddsomslagen är bevarade, men ojämnt gulnade samt med någon lagad reva och mindre skador. Banden är i fint skick.
   3 volymer.

30% dras av vid köpet.
Persson, Helena - Stjernberg, Anders:  Sundsvalls stadshus. Från rådstuga till stadshus genom fyra sekler. [ref 78960]    100:-
    Sundsvalls museum 1994. Stor 8:o. 96 s. Rikligt med illustrationer (några i färg). Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Persson, Jörgen:  Gotland bakom fasaderna. [ref 49244]    200:-
    Natur och Kultur 1996. 4:o. 120 s. Rikt fotoillustrerad av Anders Ring. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Persson, Jörgen (text) - Rising, Anders (bild):  Stockholm bakom fasaderna. [ref 68967]    140:-
    Svenska Turistföreningen 1991. 4:o. 112 s. Genomgående illustrerad med färgfotografier av Anders Rising (vissa utvikbara) samt kartor på för- och eftersättsblad. 1:a upplagan. Förlagets klotband med skyddsomslag. Fint ex.
   Boken större än vad bilden visar.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Petersen, Björn:  Arkitektur i Halland. [ref 79312]    175:-
    Warne Förlag / Landsantikvarien, Hallands länsmuseer, 2005. 4:o. 207 s. Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget med lätta bruksspår, annars ett fint ex.
30% dras av vid köpet.
Pettersson, Johan:  Vor Frue Kircke. Studier i Tjörns medeltid. [ref 73779]    110:-
    Författarens förlag, Klövedal, 1966. Stor 8:o. 87 s. Illustrerad. Häftad. (Bohusläns Hembygdsförenings Skrifter Nr 2)
30% dras av vid köpet.
Pevsner, Nikolaus:  Den europeiska arkitekturen. En översikt. Översättning Ottonie Nyberg. [ref 7622]    150:-
    Wahlström & Widstrand 1978. 499 s. Rikt illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget något naggat i övre kanten och med ett par riss vid ryggfoten, i övrigt ett fint ex.
30% dras av vid köpet.
Pihl Atmer, Ann Katrin:  Livet som leves där måste smaka vildmark. Sportstugor och friluftsliv 1900-1945. [ref 40448]    225:-
    Stockholmia Förlag, Stockholm, 1998. Stor 8:o. 505, (1) s. + 16 planschsidor i färg. Rikt illustrerad med fotografier, planritningar och tabeller i texten. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Stockholmsmonografier 132)
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Sommarnöjen vid vattnet. [ref 89265]    150:-
    Bonniers 2004. Liten kvadratisk 4:o. 255, (1) s. Slösande rikt fotoillustrerad av Jan Tham plus en del äldre fotografier. Ny upplaga. Förlagsband. Fint ex men skyddsomslaget saknas. Bilden föreställer boken titelblad.
   Boken något större än vad bilden visar.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Piper, Fredrik Magnus:  Beskrifning öfwer Idéen och General-Plan till en Ängelsk Lustpark. Författad åren 1811 och 1812 / Description of the Idea and General-Plan for an English Park. Written during the years 1811 and 1812 by Fredrik Magnus Piper. [ref 36559]    225:-
    Byggförlaget/Kungliga Akademien för de fria konsterna 2004. 4:o. [124] + 215, (1) s. Rikt illustrerad i färg och svartvitt. Förlagsband. 2 volymer i kassett. Fint set i ouppackat skick.
   Svensk och engelsk text. Swedish and English text.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Ranelid, Björn (text) - Mens, Pierre (foto):  Turning Torso. [ref 78731]    160:-
    HSB, Malmö, 2005. 4:o. 144 s. Rikt fotoillustrerad i färg. Förlagets dekorerade pappband med transparent skyddsomslag. Skyddsomslaget med obetydligt riss, i övrigt fint skick.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Rangström, Lena - Skeri, Karin - Westin, Elisabeth:  Skokloster. Slott och samlingar. [ref 56597]    90:-
    Skoklosters slott, Bålsta, 1980. 79, (1) s. Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Häftad. Ryggen lätt nött.
30% dras av vid köpet.
Reimers, Gerd:  Beethovens flyttlass och andra essäer kring musiker och deras boningar i Österrike. [ref 2956]    140:-
    Edition Reimers, Stockholm, 1977. 249 s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Ingår i ER-serien Profilresan)
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Rentzhog, Sten:  Stad i trä. Panelarkitekturen. Ett skede i den svenska småstadens byggnadshistoria. [ref 59258]    120:-
    Nordiska museet 1986. 329, (3) s. + 2 utvikbara planschblad. Rikt illustrerad. 2:a upplagan. Häftad. Mycket bra skick. (Nordiska museets Handlingar 67)
   Behandlar huvudsakligen Hudiksvall. - Med sammanfattning på engelska.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Riksantikvarieämbetet (utg.):  Byggnadsminnen 1961-1978. Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). [ref 65702]    125:-
    LiberFörlag 1981. 420 s. Rikt illustrerad med fotografier. Häftad. Något läsrandig rygg, en del av inlagan med lätt stukning i övre hörnet.
30% dras av vid köpet.
Ring, Herman A.:  Sveriges konungaborg. Stockholms slott från Birger Jarls och Vasarnes till Oscar II:s tid. Dess grundläggning och första utveckling, dess ombyggnad, brand och nybyggnad, dess nuvarande och forna utseende och inredning, dess rum och salar, dess konstskatter och samlingar, dess historiska minnen, dess furstar och furstinnor, det hoflif där lefts och lefves, de besök af främmande potentater det mottagit skildradt och beskrifvet af Herman A. Ring. [ref 42148]    450:-
    Fröléen & Co., Stockholm, 1898. Stor 8:o. 127 + 118 + 92 + 791 s. + 1 en utvikbar ca 170 cm lång panoramabild över Oscar I:s kröningsprocession. Med omkring 600 illustrationer, porträtt, vyer, exteriörer och interiörer från olika tider. Förlagets dekorerade skinnryggsband med rikt guldornerad rygg. Ryggen med smärre ytliga skrapmärken och lätt skavda hörn samt klotöverdraget på främre pärmen med en liten skada invid falsen, bakre pärmen lite fläckad i övrigt obetydliga bruksspår. Förtitelbladet skadat vid inre falsen och eftersättsbladet med smärre åldersfläckar, i övrigt är boken i mycket bra skick.
   Bilden föreställer ett annat exemplar och överensstämmer ej helt med detta ex.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Ringström, Axel - Nyblom, Gösta (red.):  Svensk hembygd. Uppsala och Stockholms län. [Herresäten och gårdar i Uppsala och Stockholms län]. [ref 76504]    500:-
    Förlaget Svensk Hembygd, Uppsala, 1938. Liten 4:o. 704 s. Rikt illustrerad med fotografier på gårdar och hemman. Originalupplaga. Förlagets halvfranska band med dubbla ryggtitelfält och marmorerade snitt. Rygghuvud och -fot samt hörnen något skavda, i övrigt ett mycket bra ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Roth Kronwall, Martin:  Svenska bad. [ref 86296]    125:-
    Forum 2004. 4:o. 175, (1) s. Rikt fotoillustrerad i färg av Martin Skredsvik. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Runnquist, Ingrid:  Ett hus på Sveavägen. Från bullar till böcker. [ref 86890]    110:-
    Bonniers 1987. Liten 4:o. 99, (1) s. + 8 planschsidor i färg samt rikligt med illustrationer i texten. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
   1921 förvärvades huset av Albert Bonniers förlag som försiktigt anpassade det till kontor och pietetsfullt bevarat det mesta av utsmyckningen genom över sextiofem år. Till förlagets 150-årsjubileum 1987 utges denna historik över huset och dess byggherrar.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Rydeman, Stig:  Den skeppsformiga timmerkyrkan i Näshult. Studier kring ett småländskt 1700-talstempel. [ref 12561]    90:-
    Stig Rydeman, Linköping, 1994. 63 s. Illustrerad. Klammerhäftad. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Råberg, Marianne - Bengtsson, Lars - Fogde, Gärd, m.fl.:  Husen på malmarna. En bok om Stockholm. [ref 20014]    250:-
    Prisma i samarbete med Stockholms stadsmuseum 1985. Liten 4:o. 279 s. Genomgående illustrerad med fotografier av Göran Fredriksson och Ingvar Lundkvist sam skisser, reproduktioner och kartor. Försättsbladet illustrerat med en karta i färg. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget lätt kantnött, i övrigt fint skick.
   Bilden föreställer ett annat exemplar.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Schildt, Göran:  Alvar Aalto. A Life's Work - Architecture, Design and Art. [ref 82039]    450:-
    Otava Publishing Company, Helsinki, 1994. 4to. 317 pp. Profusely illustrated with photographs, sketches, plans and elevations. Publisher's decorated cloth with dust jacket. Dust jacket just faintly soiled, else fine. Condition Near Fine to Fine.
30% dras av vid köpet.
  –  :  Det vita bordet. Alvar Aaltos ungdom och grundläggande konstnärliga idéer. [ref 39986]    350:-
    Wahlström & Widstrand 1982. Liten 4:o. 292 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. 1:a upplagan. Förlagets klotband med skyddsomslag. Lätt naggat omslag annars fin.
   Första delen av tre om Alvar Aalto.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Selling, Gösta:  Säterier och gamla gårdar av kulturhistoriskt värde inom Stockholms stads icke planlagda område och bland stadens lantegendomar. [ref 75184]    250:-
    Almqvist & Wiksell 1928. Liten 4:o. 200 s. + 1 utvikbar karta. Illustrerad med fotografier. 1:a upplagan. Häftad. Något lite skavt ex men i stort snygg. (Rådet till skydd för Stockholms skönhet. Utredningar, 1)
30% dras av vid köpet.
Sigurd, Björn (red.):  Stockholm bygger 06. [ref 82834]    175:-
    Stockholmia Förlag, Stockholm, 2006. Stor 8:o. 455, (1) s. Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Sjöberg, Lars:  Svenska trähus. [ref 58742]    200:-
    Prisma 2002. 4:o. 220, (3) s. Slösande rikt illustrerad med färgfotografier av Ingalill Snitt. Förlagsband med skyddsomslag. Mycket svag fuktrand på omslaget annars fin. Inte samma ex som på bilden.
   Boken något större än vad bilden visar.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Sjöberg, Lars - Johansson, Staffan:  Gunnebo och 1700-talets sommarställen i Göteborgs omgivningar. [ref 90567]    150:-
    Prisma 2007. Liten 4:o. 144 s. Rikt fotoillustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Skinner, Peter:  World Trade Center. Giganterna som utmanade himlen. Svensk översättning: Eva Forsberg. [ref 78542]    225:-
    IPC, Örebro, © 2002. Liten högsmal folio. 165, (3) s. Förlagets illustrerade pappband med skyddsomslag. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Slott och herresäten i Sverige:  Dalarna - Norrland. Huvudredaktör: Sven T. Kjellberg. [ref 6587]    250:-
    Allhem, Malmö, 1969. 371 s. Rikt fotoillustrerad + utvikbar karta i färg. Tryckt i 8.250 ex. Förlagets konstläderband med skyddsomslag och färgat övre snitt samt kassett. Tillskrift på försättsbladet, annars fin.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  De kungliga slotten 1-2. Huvudredaktör Sven T. Kjellberg. [ref 7069]    300:-
    Allhem, Malmö, 1971. 344 + 356 s. Rikt illustrerad med fotografier och planskisser, några utvikbara. Tryckt i 10.000 ex. Förlagets konstläderband med skyddsomslag och färgat övre snitt. Del 2 med spruckna yttre falsar, men de inre fasta samt lite nött omslag. Del 1 snygg. Inte samma ex som på bilden. 2 volymer.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Halland - Bohuslän - Blekinge. Huvudredaktör: Sven T. Kjellberg. [ref 18181]    400:-
    Allhem, Malmö, 1968. 386, (3) s. + 33 planschblad i färg + 2 kartblad i färg. Rikt illustrerad i texten. Tryckt i 8.450 ex. Förlagets konstläderband med skyddsomslag och färgat övre snitt. Omslaget med bruksspår i övre kanten i övrigt snygg. Inte samma ex som på bilden.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Närke - Västmanland. Huvudredaktör Sven T. Kjellberg. [ref 31313]    400:-
    Allhem, Malmö, 1969. 436 s. + 1 utvikbar karta. Rikt illustrerad med fotografier och planskisser. Tryckt i 8.400 ex. Förlagets konstläderband med rödfärgat övre snitt samt med skyddsomslag. Lätt naggat omslag med en liten lagad reva, annars fin.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Riksfästen och residens. Huvudredaktör Sven T. Kjellberg. [ref 34866]    250:-
    Allhem, Malmö, 1971. 425, (1) s. Rikt illustrerad med fotografier och planskisser. Tryckt i 8.200 ex. Förlagets konstläderband med skyddsomslag och färgat övre snitt. Omslaget med lätta bruksspår, annars fin. Inre samma ex som på bilden men ungefär lika snygg.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Skåne 1-3. Huvudredaktör Sven T. Kjellberg. [ref 37990]    500:-
    Allhem, Malmö, 1966. 375 + 413 + 421 s. Rikt illustrerad + utvikbar karta. Tryckt i 14.900 ex. Förlagets konstläderband, färgat övre snitt och skyddsomslag. Del 3:s omslag lite naggat i övre kanten. Inte samma ex som på bilden. 3 volymer.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Skåne 1-3. Huvudredaktör Sven T. Kjellberg. [ref 71517]    350:-
    Allhem, Malmö, 1966. (2), 375, + 413, + 421, (1) s. + totalt 84 planschblad i färg + 1 kartblad i del 1. Rikt illustrerade i texten. Tryckt i 14.900 ex. Förlagets konstläderband med rödfärgat övre snitt. Del 2 med obetydlig stötskada på rygghuvudet, i övrigt fint skick. 3 volymer.
   Skyddsomslagen saknas.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Södermanland 1-2. Huvudredaktör Sven T. Kjellberg. [ref 64205]    700:-
    Allhem, Malmö, 1968. 385, (1) + 372, (1) s. Rikt illustrerade + utvikbar karta. Tryckt i 8.125 ex. Förlagets konstläderband, färgat övre snitt och skyddsomslag. Omslagen med var sin liten lagad reva, i övrigt fint skick.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Uppland. 1-2. Huvudredaktör Sven T. Kjellberg. [ref 46739]    300:-
    Allhem, Malmö, 1967. 388 + 366 s. Rikt illustrerad med fotografier och planskisser, några utvikbara. Tryckt i 14.250 ex. Förlagets konstläderband med skyddsomslag och färgat övre snitt. Skyddsomslagen obetydligt gulnade samt med några mindre, lagade revor.
   2 volymer.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Soros, Susan Weber - Arbuthnott, Catherine:  Thomas Jeckyll. Architect and Designer, 1827-1881. [ref 79610]    350:-
    Yale University Press, New Haven and London, 2003. 4to. 300 pp. Illustrated throughout, mainly in colour. Publisher's cloth. Dust-jacket. Nice copy.
30% dras av vid köpet.
Stackell, Lars:  Västkusten förr. Badortsmiljöns liv och bebyggelse under 1800-talet. [ref 49361]    110:-
    Natur och Kultur 1975. Tvär 8:o. 238 s. Rikt fotoillustrerad med bilder från förr. Förlagets dekorerade pappband. Lite blekt rygg med ett veck, annars fin.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Stenudd, Solveig:  Balkonger. [ref 91797]    150:-
    Byggförlaget, Stockholm, © 1989. Stor tvär 8:o. 166, (2) s. Helt igenom illustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Storm, Ingvar:  Lusthus i Stockholm. [ref 26382]    150:-
    Askild & Kärnekull 1981. Kvadratisk 8:o. 126, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
[Strinnholm, Anders Magnus]:  Beskrifning öfver Gripsholms slott, jemte förteckning på dervarande contrefaits och skillerier, med bifogade korta historiska och genealogiska underrättelser. [ref 3372]    500:-
    Ernst Ad. Ortman, Stockholm, 1822. Liten 8:o. (4), 230, (25) s. + graverad frontespis. Samtida halvklotband med marmorerade pärmpapper och snitt, lätt ryggdekor i guld, men titel saknas. Bandet lätt nött med stukade hörn, pärmpapperet i nedre hörnen lätt skadat. Två namnteckningar, en från 1868 och en från 1921 samt exlibris på främre pärmens insida. Inlagan delvis lätt åldersfläckad, de fyra sista bladen med små naggar och riss i övre marginalen. Frontespisbladet något hårt skuret i yttre marginalen, men bilden är komplett.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Svanberg, Lena (red.):  Centralbadet. Ett vattenhål i stenstaden. [ref 68442]    150:-
    Legenda 1989. Stor 8:o. 180, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
   Med bidrag av Fredric Bedoire, Heidi von Born, Anders Clason, Erland Josephson, Åke Runnquist, Lena Svanberg, Rebecka Tarschys och Stieg Trenter.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Swedlund, Robert - Ehrenswärd, Ulla - Nisser, Marie - Laine, Christian:  At förse Riket med beständige och prydlige Byggnader. Byggnadsstyrelsen och dess föregångare. Förord av Sixten Larsson. [ref 2199]    225:-
    Kungl. Byggnadsstyrelsen, Stockholm, 1969. Stor 4:o. 149, (1) s. + 2 utvikbara planscher. Vackert illustrerad med ritningar, delvis i färg. Förlagets dekorerade klotryggsband med skyddsomslag. Omslaget med några riss och små veck samt några små lagade revor, i övrigt ett fint ex.
30% dras av vid köpet.
Svensson, S. Artur - Söderberg, Bengt G. (ed.):  Manor Houses and Royal Castles in Sweden. Herrensitze und königliche Schlösser in Sweden. Manoirs et châteaux en Suède. [ref 75922]    200:-
    Allhem, Malmö, 1975. Square 8vo. 346 pp. Illustrated with 250 photos by Erik Liljeroth and others. Printed in 4.395 copies. Publisher's pictorial boards. Nice copy.
   Introduction and captions in English, German and French.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Svensson, S. Artur - Söderberg, Bengt G. (red.):  Herresäten och kungaslott i Sverige. Tvåhundrafemtio färgbilder ur verket Slott och herresäten i Sverige. Inledning och bildtexter av Bengt G. Söderberg. [ref 19176]    275:-
    Allhem, Malmö, 1975. Kvadratisk 8:o. 309, (1) s. Genomgående illustrerad med fotografier i färg av Erik Liljeroth och andra. Tryckt i 5.000 ex. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Sydhoff, Beate, m.fl. (red.):  1930/80. Arkitektur, form, konst. Stockholm 6 maj-24 augusti 1980, Kulturhuset. [Utställningskatalog]. [ref 64033]    95:-
    Stockholm 1980. Liten 4:o. 150 s. Rikt illustrerad. Häftad. Lätt blekt rygg annars ett bra ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Sylvan Larsson, Gunnel:  Carlslund. Från kungsladugård till herrgård. [ref 81356]    175:-
    Örebro läns museum 1993. 261 s. Rikt illustrerad med fotografier, kartor och teckningar. Förlagets dekorerade pappband. Tillskrift på fria försättsbladet, annars fint skick. (Vetenskapliga skrifter utgivna av Örebro läns museum 1)
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Säverman, Ove:  Järnvägshotellet i Ljusdal. [ref 87424]    90:-
    Stormdals Tryck- och Bokkonsult, Älvsjö, 2004. 47, (1) s. Sparsamt illustrerad. Tryckt i 6.000 ex. Häftad med skyddsomslag. Fint ex.
   Boken är utgiven som julhälsning 2004 från Anderssons Bokhandel i Norrköping.

30% dras av vid köpet.
Söderlind, Eva:  Sundbyberg. Om hus och miljöer från bronsålder till nutid. [ref 9864]    160:-
    Sundbybergs stad 1995. Liten tvär 4:o. 168, (3) s. Rikt illustrerad med fotografiedr och kartor. 1:a upplagan, tryckt i 3.000 ex. Förlagets dekorerade pappband med spiralrygg. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Söderström, Göran - Jordell, Björn - Andersson, Max (red.):  Borgarhus och kåkar. AB Stadsholmen - "sanering" och byggnadsvård i Stockholm 1936-1986. [ref 4742]    200:-
    Stockholms stad 1989. Stor 8:o. 400 s. Rikt illustrerad med fotografier. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Stockholmsmonografier 71)
   Omslagsfoto Daniel Helldén.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Söderström, Göran - Saxered, Lars (red.):  Borgarhus och kåkar. AB Stadsholmen - "sanering" och byggnadsvård i Stockholm 1936-1938. [ref 92952]    250:-
    Stockholmia förlag 1998. Stor 8:o. 432 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. [Ny, aktualiserad upplaga]. Förlagsband med fotoillustrerad främre pärm. Fint ex. (Monografier utgivna av Stockholms stad 71. Omslagsfoto: Daniel Helldén)
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Söderström, Göran (red.):  Stockholm utanför tullarna. Nittiosju stadsdelar i ytterstaden. [ref 77292]    175:-
    Stockholmia Förlag 2004. Stor 8:o. 494 s. Rikt fotoillustrerad i färg. 2:a tryckningen. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Monografier utgivna av Stockholms stad nr 166)
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Sörenson, Ulf:  När tiden var ung. Arkitekturen och Stockholmsutställningarna 1851, 1866, 1897, 1909. [ref 82025]    250:-
    Stockholmia Förlag 1999. Stor 8:o. 451, (5) s. Rikt illustrerad med fotografier, skisser och reproduktioner. För- och eftersättsblad illustrerade med karta i färg över utställningsområdet 1897 respektive 1909. Förlagets dekorerade klotryggsband. Fint ex. (Monografier utgivna av Stockholms stad 140)
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Rosenbad - huset som spegel. [ref 23506]    200:-
    Stockholmia Förlag 2001. 4:o. 263 s. Mycket rikt illustrerad, till övervägande delen i färg. Förlagets mörkblå klotband med skyddsomslag. Nedre pärmhörnen lätt skavda och omslaget något stukat (veck) samt med lättare bruksspår. (Monografier utgivna av Stockholms stad nr 156)
30% dras av vid köpet.
Sörenson, Ulf (red.):  Höga hus. [ref 90228]    150:-
    Bokförlaget Langenskiöld, Stockholm, 2010. Stor 8:o. 223, (1) s. Rikt fotoillustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagets dekorerade klotryggsband. Fint ex. (Sankt Eriks årsbok 2010)
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Offentliga rum. [ref 90214]    150:-
    Balkong Förlag 2011. Stor 8:o. 239, (1) s. Mycket rikt illustrerad. Förlagets dekorerade klotryggsband. Fint ex. (Samfundet S:t Eriks årsbok 2011)
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Thelaus, Erik:  Nya svenska villor / New Swedish houses. En översikt över 1950-talets villabyggnadskonst / A Survey of the Villa Architecture of the 1950s. [ref 30971]    250:-
    Stockholm 1958. 4:o. 165 s. Rikt illustrerad med fotografier och ritningar. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med lite bruksspår annars fin.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Theorell, Anita - Wästberg, Per:  Minnets stigar. En resa bland svenska kyrkogårdar. [ref 74156]    250:-
    Bokförlaget Max Ström 2001. Stor 8:o. 535, (1) s. Mycket rikt illustrerad med färgfotografier av Hans Hammarskiöld samt kartor. Förlagets dekorerade klotryggsband med förgylld pärm- och ryggtitel samt märkband. Kort tillskrift på smutstitelbladet, annars fint skick.
   Kyrkogårdarna är som historieböcker. Fängslande människoöden och gripande berättelser kommer emot oss genom stenarnas ord.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Ullén, Marian (red.):  Från romantik till nygotik. Studier i kyrklig konst och arkitektur tillägnade Evald Gustafsson. [ref 88559]    175:-
    Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1992. Stor 8:o. XI, (3), 232 s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   Svensk, dansk och norsk text med kort sammanfattning på engelska. Med bibliografi: Evald Gustafssons tryckta skrifter 1952-1992. Av Clas-Ove Strandberg.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Unnerbäck, R. Axel:  Ållonö. Studier kring ett östgötskt 1600-talsslott. - Aspects surrounding a 17th century manor-house in Östergötland. [ref 50022]    300:-
    Almqvist & Wiksell 1970. Stor 8:o. 273 s. + 1 rättelselapp. Rikt illustrerad. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslaget lätt naggat och lite gulnat på ryggen, i övrigt fint skick. (Stockholm Studies in History of Art 19)
   Akademisk avhandling. With a Summary in English translated by Albert Read.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Wallenberg, Olga:  Grand Hôtel, Stockholm. [ref 17098]    125:-
    Atlantis 1988. Liten 4:o. 138, (2) s. Mycket rikt illustrerad. Förlagets dekorerade linneband med skyddsomslag. Omslaget med lätta bruksspår, annars fint skick.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Wallin, Sigurd:  Seglora kyrka på Skansen. [ref 83854]    150:-
    Nordiska Museet, Stockholm, 1918. Stor 8:o. 113, (1) s. Illustrerad med fotografier, skisser och planritningar. Häftad. Ryggen något blekt, omslagen med ett fåtal smärre riss och veck.
   Med förord av Gustaf Upmark.

30% dras av vid köpet.
Westman, Torsten:  Det nya Stockholm kring Vintertullen. En skissbok. - The new Stockholm round the winter toll-house. A sketch-book. [ref 25329]    120:-
    Höjerings Bokförlag, Stockholm, 2001. Stor tvär 8:o. 95, (1) s. Illustrerad med svartvita teckningar av författaren. Karta på försättsbladet. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex. (Höjerings Stockholmianaserie 39)
   Svensk och engelsk text.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Widman, Dag:  Konstnärernas hus. En mötesplats i svenskt konstliv under 100 år. [ref 18799]    150:-
    Byggförlaget, Stockholm, 1999. Stor 4:o. 122, (2) s. Rikt illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
   Boken något större än vad bilden visar.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Wik-Thorsell, Anna Lena:  Rädda Katarina. En kyrkas återuppbyggnad. [ref 85288]    125:-
    Bokförlaget Cordia, Stockholm, 1995. Stor 8:o. 178, (1) s. Fotoillustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Vikström, Eva:  Rum för islam - moskén som religiöst rum i Sverige. [ref 80328]    90:-
    Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2007. 79 s. Illustrerad med fotografier i färg samt skisser och kartor. 1:a upplagan. Häftad. Fint ex.
30% dras av vid köpet.
Willis, Göran:  K-spaning från ovan. Sverige för femtio år sedan och hur landet ligger idag. [ref 89561]    150:-
    Trafik-Nostalgiska Förlaget, Stockholm, 2010. Tvär 4:o Stor tvär 8:o. 136, (1) s. Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (TFN-bok 95)
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Wingårdh, Gert:  Hansson. [ref 92229]    135:-
    Bokförlaget Langenskiöld 2018. 4:o. 175, (1) s. Slösande rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ocirkulerat ex. (Wingårdhs villor)
   Villa Hansson är Gert Wingårdhs första hus. Det har varit bebott i fyrtio år. Fyra familjer har kommit och gått. Sedan 2014 har Fredrik och Hanna bott där. "Det känns inte fyrtio år gammalt, det känns alldeles nytt".

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Wingårdh, Gert - Wærn, Rasmus (ed.):  Crucial Words. Conditions for Contemporary Architecture. [ref 78873]    225:-
    Birkhäuser Verlag, Basel, 2008. Large 8vo. 206, (3) pp. Photoillustrated, partly in colour. 1st edition. Publisher's softcover. Spine just slightly slanted, owner's stamp on fly leaf, the text with some underlinings in ballpen.
30% dras av vid köpet.
Wohlin, Rolf:  Rum tar tid. [Essäer / Fotografier]. [ref 91739]    150:-
    Arkitektur Förlag, Stockholm, 2002. Liten 4:o. 282, (8) s. Rikt illustrerad i färg. Förlagsband med skyddsomslag.
30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Wollin, Nils G.:  Drottningholms lustträdgård och park. Le jardin d'agrément et le parc du château royal de Drottningholm. En konsthistorisk undersökning. [ref 10439]    400:-
    Bröderna Lageströms Förlag, Stockholm, 1927. Liten 4:o. (7), 1 blank, 372 s. Rikt illustrerad. Förlagets linneband med ryggtitel i grönt skinn. Litet skrapmärke på ryggtitelfältet, annars fint skick. Skyddsomslaget saknas.
   Akademisk avhandling.

30% dras av vid köpet.
Wrangel, Ewert:  Konststilarna. [ref 23931]    120:-
    Gleerups, Lund, 1927. 8:o. (4), 189, (1) s. Rikt illustrerad. Ny, omarbetad upplaga. Förlagets dekorerade klotband. Gott skick.
30% dras av vid köpet.
  –  :  Konststilarna. [ref 67369]    160:-
    Gleerups, Lund, 1927. Stor 8:o. (4), 189, (1) s. Rikt illustrerad. Ny, omarbetad upplaga. Halvfranskt band med blindpressning på ryggen och fyra upphöjda bind samt främre omslag medbundet.
30% dras av vid köpet.
Wästberg, Per:  Sommaröarna. En bok om stockholmarnas skärgård. [ref 38865]    250:-
    Wahlström & Widstrand 1973. Liten 4:o. 284, (1) s. Illustrerad med fotografier av Nino Monastra, Göran Wingstrand och Rolf Wohlin samt en del äldre fotografier i en särskild bilddel och även illustrationer i textdelen. 1:a upplagan. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget lätt naggat vid rygghuvudet och med ett par minimala revor, i övrigt fint skick.
   Sida 133-276 består enbart av fotografier. - Bilden föreställer ett annat exemplar och överensstämmer ej helt med detta ex.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Sommaröarna. En bok om stockholmarnas skärgård. [ref 57812]    150:-
    Wahlström & Widstrand 1982. Liten 4:o. 284, (1) s. Illustrerad med fotografier av Nino Monastra, Göran Wingstrand och Rolf Wohlin samt en del äldre fotografier i en särskild bilddel och även illustrationer i textdelen. Ny upplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Rygghuvud och -fot något stukade och omslaget med lättare bruksspår, i övrigt fint skick.
   Sida 133-276 består enbart av fotografier.

30% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Åberg, Alf - Kolte, Lennart - Lindwall, Bo, m.fl.:  Riksdagens hus. Återflyttningen till Helgeandsholmen. [ref 34860]    100:-
    Byggförlaget, Stockholm, 1983. 4:o. 221, (3) s. Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Tryckt i 14.000 ex. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslagets baksida med ett par små revor och en liten skada.
   With a summary in English: "The Swedish Parliament Buildings" by Eric Lindström.

30% dras av vid köpet.
Åström, Richard:  Refsunds kyrka. Dess tillkomst och renovering. [ref 34341]    140:-
    Författarens förlag, Refsund, 1927. (4), 91 s. + 2 planschblad. Illustrerad i texten. Häftad. Omslagen delvis en aning gulnade, det bakre med ett litet hörnveck.
30% dras av vid köpet.
Öborn, Gösta - Odesjö, Moca:  Folkens fästen. Maktens murar. Sagans slott. [ref 45654]    100:-
    Göteborgs arkeologiska museum 1992. 4:o. 63 s. Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Klammerhäftad. Mycket bra ex.
   Utgiven i samband med utställningen BORGAR. Folkens Fästen. Maktens Murar. Sagans Slott på Kronhuset i Göteborg 13/6-15/11 1992.

30% dras av vid köpet.
Föregående | Boklistor | Nästa

Aspingtons Antikvariat
Värtavägen 21
115 53  STOCKHOLM
Tel. 08-20 11 00
 
Pg 45 86 46-7
Bg 794-7906
Hemsidan | Boklistor | Beställning | Förfrågan | Firmans historia
 

e-post: bok@aspingtons.se
SVAFMedlem i
Svenska Antikvariatföreningen
IBAN: SE21 5000 0000 0522 3101 2642       BIC: ESSESESS