logo Aspingtons Antikvariat

Böckerna är i gott antikvariskt skick
och i oktavformat om inte annat anges.


Boklistorna uppdateras kontinuerligt.


 Vi stänger verksamheten i höst. Sista dag 28 oktober. 
Rabatt på hela varulagret tillsvidare. Rabatten dras av vid köpet. 40% vid köp på nätet. 60% vid köp i butiken.

  Arkeologi  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Föregående | Boklistor | Nästa
Ahnlund, Nils - Bromé, Janrik - Wichman, Holger, m.fl.:  Jämtlands och Härjedalens historia. 1-4 + Arkeologisk inledning och Person- och ortregister i 2 volymer. [ref 27836]    3000:-
    Stockholm & Östersund 1945-1966. Stor 8:o. XII, 607, (1) + XII, 382 + 535, (1) + 679 + 171, (1) + 223, (1) s. + 4 utvikbara kartor (i del 2 och 3)+ 2 planschblad. Illustrationer i texten. Tryckt i 800 ex vara detta nr 136. Förlagets röda halvfranska band med övre guldsnitt. Del 1 med något blekt rygg annars en fin svit. 6 volymer. Del 5 saknas.
   1: Intill 1537. 2: 1537-1645. 3: 1645-1720. 4: 1720-1880. OBS Del 5: 1880-1980 saknas tryckt 1990.

40% dras av vid köpet.
Almgren, Oscar:  Svenska folkets äldsta öden. Ett par inledningskapitel till vår historia. [ref 65142]    90:-
    Akademiska Bokhandeln, Uppsala, 1920. Liten 4:o. 38, 4 s. Illustrerad. Häftad. Första och sista sidorna åldersgulnade i marginalen, annars ett fint, ouppskuret och ocirkulerat ex. (Fordomtima. Skriftserie utg. av Oskar Lundberg, III)
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Arbman, Holger:  Svear i Österviking. [ref 40816]    130:-
    Natur och Kultur 1955. 167, (1) s. + 24 planschsidor + 1 utvikbar karta. Förlagets klotband med skyddsomslag. Exlibris på klistrade försättsbladet, inlagan med understrykningar i blyerts. Skyddsomslaget något naggat samt med några smärre riss och veck.
40% dras av vid köpet.
Bacon, Edward:  Den nya arkeologin. En översikt över arkelologiska fynd från hela världen under åren 1945-1959. Översättning av Karin Hellman. Förord av Wilhelm Holmqvist. [ref 8051]    120:-
    Tiden 1964. Liten 4:o. 336 s. + 36 planschblad. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget något nött och naggat samt med fuktfläckar på ryggens nedre del. Namnteckning på försättsbladet.
   Sverige behandlas på sid. 44-47.

40% dras av vid köpet.
Bahn, Paul G. (red.):  Arkeologin berättar. 100 stora arkeologiska upptäckter. Översättning: Ingrid Ingemark. Faktagranskning: Dominic Ingemark. [ref 62072]    175:-
    Historiska Media, Lund, 1996. 4:o. 256 s. Slösande rikt illustrerad, övervägande i färg. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med lätta bruksspår, i övrigt ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Beny, Roloff:  Grekisk gryning. Bilder av Roloff Beny, fotograf i Odysseus' kölvatten. Citaten är hämtade från Erland Lagerlöfs Homerosöversättning i bearbetning av Gerhard Bendz. Kommentar av John Lindsay Opie i översättning och bearbetning av Gerhard Bendz. Inledninng av Gerhard Bendz. [ref 17185]    150:-
    Natur och Kultur 1963. Stor 4:o. 274, (1) s. Mycket rikt illustrerad, bl.a. med monterade planscher. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget med smärre bruksspår, i övrigt ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Biörnstad, Margareta:  Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980. En studie med utgångs från Riksantikvarieämbetets sjöregleringsundersökningar. [ref 88556]    225:-
    Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm, 2006. Stor 8:o. 365, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Björkman, Eva - Ask, Christer (red.):  Vägen till din historia. Regionalt kulturminnesvårdsprogram. Kulturhistorisk beskrivning. Skaraborgs län. [ref 29959]    150:-
    Västergötlands Fornminnesförening / Skaraborgs länsmuseum, Skara, 1985. Stor 8:o. 404 s. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 1985)
40% dras av vid köpet.
Blanking, Sören:  Inkaguldet. Oro del Peru. [ref 19760]    180:-
    Arena, Stockholm, 1992. 4:o. 199, (2) s. Rikt illustrerad med fotografier i färg av Peer Eriksson. Förlagets dekorerade klotband med guldfärgat skyddsomslag. Omslaget med smärre bruksspår samt smärre veck i nedre hörnet på framsidan, i övrigt fint skick. (Malmö Museers Årsbok 1992/1993)
40% dras av vid köpet.
Boëthius, Axel - Fries, Carl - Gjerstad, Einar - Gren, Erik - Poulsen, Vagn - Welin, Erik - Wetter, Erik:  San Giovenale. Etruskerna, landet och folket. Svensk forskning i Etrurien. Under medverkan av H. M. Konung Gustaf VI Adolf. [ref 73272]    225:-
    Allhem, Malmö, 1960. 4:o. 469, (2) s. + 1 originalträgravyr av Karin Persson (osignerad) + 50 planschblad i färg (delvis utvikbara) + 5 kartblad (varav 2 utvikbara i färg). Tryckt i 3.770 ex. Förlagets dekorerade klotband med övre guldsnitt och skyddsomslag. Omslaget med smärre veck och riss i övre kanten, själva boken är i fint skick.
40% dras av vid köpet.
Ceram, C.W.:  Så talade fynden. Arkeologins frammarsch i text och bild. Översättning av Bengt G. Söderberg. [ref 42583]    100:-
    Forum 1958. Stor 8:o. 360 s. + 16 planschsidor i färg samt 310 illustrationer i djuptryck i texten. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Omslaget nött, med flertalet skrapmärken och smärre veck, boken är i fint skick.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Christensson, Jakob:  Vetenskapen i provinsen. Om baronerna Gyllenstierna på Krapperup och amatörernas tidevarv. [ref 82552]    120:-
    Atlantis 1999. 181, (2) s. + 4 planschsidor i färg. Sparsamt illustrerad med kartor och reproduktioner. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Cohen, Daniel:  Gåtfulla platser. Översättning av Barbro Nessén. [ref 62906]    100:-
    Rabén & Sjögren 1985. 202 s. + 16 planschsidor. 2:a upplagan. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   Behandlar Atlantis, Lemurien, Påskön, Stonehenge, Kung Arthurs Camelot, Mohenjo-daro, Prästkonungen Johannes' rike, Zimbabwe, Olmekernas land, El Dorado.

40% dras av vid köpet.
Cotterell, Arthur:  Kejsaren av Kina. Vår tids största arkeologiska upptäckt. Översättning: Ingvar Lindblom. [ref 23243]    125:-
    Forum [1981]. Stor 8:o. 206, (1) s. + 16 planschsidor i färg. Rikligt med svartvita illustrationer i texten. 1:a svenska upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagets framsida med smärre veck i övre kanten.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Desroches-Noblecourt, Christiane:  Tutanchamon. En faraos liv, död och återuppståndelse. Granskning: Hjalmar Larsen och Torgny Säve-Söderbergh. Översättning: Kerstin Johansson. [ref 46127]    175:-
    Bonniers © 1963. Liten 4:o. 312 s. Med 75 fotografier i färg av F.L. Kenett samt rikligt med andra illustrationer. Förlagets dekorerade halvfranska band med övre guldsnitt. Skyddsomslag saknas. Fint ex.
   Med guldpräglad gåvotext till namngiven person signerad av representant för Bonniers Förlag på friblad.

40% dras av vid köpet.
Dodson, Aidan:  Egyptens pyramider. Översättning av Carin Orrling. [ref 84495]    125:-
    Prisma 2005. Liten 4:o. 144 s. Slösande rikt illustrerad med ritningar och fotografier, huvudsakligen i färg. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Däniken, Erich von:  Mina bevis. Rättegång på fem kontinenter. Översättning: Roland Adlerberth. [ref 28215]    135:-
    Berghs 1977. 440, (2) s. Illustrerad med foton, teckningar och kartor. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagets rygg lite blekt annars fin.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Edlund, Martin - Graner, Gunlög - Karlenby, Leif - Lindman, Gundela - Westin, Åsa:  Spåkvinnans stav och 11 andra arkeologiska berättelser. Redaktör: Gunlög Graner. [ref 86552]    150:-
    Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2007. Stor 8:o. 112 s. Rikt illustrerad med fotografier i färg av Claes Gabrielson. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Edwards, I.E.S.:  Tutankhamon. Graven och dess skatter. Översättning av Gertie Englund. [ref 46129]    180:-
    Prisma 1979. 4:o. 256 s. Helt igenom illustrerad med svartvita fotografier av Harry Burton och färgfotografier av Lee Boltin. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Omslaget med ett par riss samt något naggat vid rygghuvud och -fot, i övrigt ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Engström, T.:  Från stenålderns boplatskultur vid Bråviken. [ref 15267]    100:-
    Akademiens förlag, Stockholm, 1935. Stor 8:o. 59 s. Med 26 figurer. Häftad. Omslagen något ojämnt gulnade och med några små naggar. Ouppskuren. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar, del 37: 6)
   Mit deutscher Zusammenfassung.

40% dras av vid köpet.
Erikson, Bo G. - Löfman, Carl O.:  Sagan om Sverige. Bilder från forntiden. Fackgranskning: Hans-Åke Nordström. [ref 35673]    140:-
    Natur och Kultur 1986. 4:o. 256 s. Rikt illustrerad med fotografier av Carl O. Löfman och teckningar av Bernt Franckie. 2:a upplagan. Förlagets klotband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Ersgård, Lars (red.):  Modernitet och arkeologi. Artiklar från VIII Nordic Tag i Lund 2005. [ref 52287]    120:-
    Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2007. Stor 8:o. 176 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Häftad. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Frängsmyr, Tore:  Pekingmänniskan. En historia utan slut. [ref 89645]    120:-
    Natur och Kultur 2006. 200, (1) s. Illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Furumark, Arne:  Det äldsta Italien. [ref 9318]    100:-
    J.A. Lindblads Förlag, Uppsala, 1947. 176 s. Med 70 Illustrationer. Häftad. Ryggen samt omslagen något ojämnt gulnade, i övrigt obetydliga bruksspår. (Konst och kultur)
40% dras av vid köpet.
Grønbech, Bo:  Etruskerna. Ett försvunnet folk. Översättning från danskan av Majken Johansson. [ref 12601]    90:-
    Natur och Kultur 1956. Stor 8:o. 174 s. + 24 planschsidor. Häftad. Något snedläst, ryggen med läsränder, omslagen med ett fåtal smärre veck.
40% dras av vid köpet.
Hagerman, Maja (text) - Gabrielsson, Claes (foto):  Tusenårsresan. [ref 75587]    125:-
    Prisma 1999. Stor 8:o. 236, (3) s. Slösande rikt illustrerad med färgfotografier. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med en liten lagad reva (1,5 cm) i bakre hörnet, i övrigt fint skick.
40% dras av vid köpet.
Hawkes, Jacquetta:  Egyptens faraoner. Under medverkan av Bernard V. Bothmer och redaktionen för Horizon Magazine. Till svenska av Kerstin Nielzén. [ref 11014]    125:-
    Allhem, Malmö, 1967. Liten 4:o. 152, (1) s. Rikt illustrerad med fotografier, avbildningar och kartor, delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Caravel-serien)
40% dras av vid köpet.
Henricson, Lars G.:  Glas i svensk forntid. Redaktör: Kristina Ambrosiani. [ref 80119]    110:-
    ARKEO-Förlaget, Gamleby, 1990. 128, (2) s. Rikt illustrerad. Häftad. Fint ex. (Archeographica 4)
40% dras av vid köpet.
Heyerdahl, Thor:  Gåtan Maldiverna. Översättning av Thomas Preis. [ref 52874]    140:-
    Norstedts 1986. 302 s. + 14 planschsidor med fotografier (huvudsakligen i färg) samt kartor på för- och eftersättsblad. 1:a svenska upplagan. 2:a tryckningen. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget obetydligt nött.
40% dras av vid köpet.
Heyerdahl, Thor - Ferdon, Edwin N. Jr. (ed.):  Reports of the Norwegian Archaeological Expedition to Easter Island and the East Pacific 1-2. Volume 1: Archaeology of Easter Island. Volume 2: Miscellaneous papers. [ref 44883]    2000:-
    Forum Publishing house, Stockholm, Sweden, 1961-1964. 4to. XI, 559 + XI, 512 pp. 1: Frontespiece in colour 96 photo plates + 11 fold-out plates + illustrations in text. 2: 60 photographical plates + illustrations in text. Publisher's decorated blue cloth. Nice copies but the wrappers are missing.
   English text. 2 volumes.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Hjärre, Leif H.:  Ramses och hans tid. Egyptisk historia. Före, under och efter. [ref 92622]    140:-
    Carlssons 2009. Stor 8:o. 253, (1) s. Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Holmqvist, Wilhelm:  Swedish Vikings on Helgö and Birka. [ref 42412]    110:-
    The Swedish Booksellers' Ass., Stockholm, 1979. 140 pp. With photos by Karl-Erik Granath. Publisher's pictorial boards. Boards slightly warped.
40% dras av vid köpet.
Janse, Olov:  Ljusmannens gåta. Arkeologiska upplevelser i Sydöstasien. [ref 26117]    110:-
    Rabén & Sjögren 1959. Stor 8:o. 253, (1) s. + 32 planschsidor med fotografier samt teckningar i texten. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Omslaget lätt nött samt med några små lagade revor på baksidan.
40% dras av vid köpet.
Janson, Sverker - Lundberg, Erik B. (huvudred.):  Med arkeologen Sverige runt. En uppslagsbok. [ref 60463]    130:-
    Forum 1980. Stor 8:o. 366 s. + 8 planschblad i färg. Rikligt med svartvita illustrationer och kartor i texten. 2:a, omarbetade och utökade upplagan. Förlagets dekorerade pappband. Blekt rygg, främre pärmen buktar lätt inåt, men i övrigt felfri. (När?Var?Hur?-serien)
40% dras av vid köpet.
Jansson, Ingmar (red.):  Irland. Den gåtfulla ön. [ref 80217]    100:-
    Statens historiska museum, Stockholm, 1988. Kvadratisk 8:o. 189 + 7 s. Boken limhäftad, föremålskatalogen klammerhäftad. Omslagen med lättare bruksspår, märke efter avlägsnat exlibris på främre omslagets insida, blindpressat exlibris på smutstitelbladet. (Statens historiska museums katalog 113)
   Föremålskatalogen löst bifogad.

40% dras av vid köpet.
Jeannerat, Pierre:  Med flyg till forntiden. Arkeologiska resor i Främre Orienten. Till svenska av Brita Linde. Förord av Hilding Thylander. [ref 27483]    100:-
    Natur och Kultur 1958. 246, (2) s. + 9 planschblad. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Omslaget lätt solkat, något naggat vid rygghuvudet, med smärre veck och ett par lagade revor på framsidan samt en liten ytskada på baksidan.
40% dras av vid köpet.
Jurjev, Lev - Lvov, Vladimir - Kuznetosova, Ljubov - Jevgenjev, Igor - Uspenskij, Lev - Schneider, Ksenija - Klumov Sergej - Rjumin, Aleksandr - Bersjadskij, Rudolf:  I upptäckternas spår. Översättning från ryska av Sven Wallenius. [ref 15512]    90:-
    Bokförlaget Progress, Moskva, u.å. 160, (2) s. + 12 planschblad. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget nött och naggat med tejplagningar på insidan.
   Innehåller 7 bidrag som behandlar "Rymdens gåtor", "Forskare löser pussel" och "Den gåtfulla jorden". Ett bidrag har titeln "Mysteriet på Ösel" och ett annat handlar om Atlantis.

40% dras av vid köpet.
Kayser, Hans:  Arkeologi. En historisk översikt. Översatt av Sten Söderberg. Förord av Hilding Thylander. [ref 63938]    95:-
    Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm, 1970. Liten 8:o. 205, (2) s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Keating, Rex:  Nubien - landet som försvinner. Förord: Torgny Säve-Söderbergh. Översättare: Nils Jacobsson. [ref 30825]    100:-
    Hökerbergs 1963. Stor 8:o. 104 s. + 64 planschsidor med fotografier av författaren. 3 kartor. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget lätt nött med nagg och lagad reva på framsidan, baksidan av omslaget med smärre skrapmärken och två små lagade revor. Själva boken är i fint skick.
40% dras av vid köpet.
Khuon, Ernst von (utg.):  Var Gud astronaut? Vetenskapsmän diskuterar Erich von Dänikens teser. Efterslrift av Erich von Däniken. Från tyskan av Roland Adlerberth. [ref 47519]    110:-
    Berghs 1973. 250, (1) s. + 8 planschsidor. 3:e upplagan, 14:e tusendet. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med lätta bruksspår annars fin.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Kjellberg, Ernst - Säflund, Gösta:  Grekisk och romersk konst. [ref 53075]    90:-
    Aldus/Bonniers 1964. 351, (1) s. Illustrerad med 96 planschsidor samt rikligt med illustrationer i texten. 2:a, reviderade upplagan. Pocket. Något mörktonad rygg med lätta läsveck. (Aldus A 6)
40% dras av vid köpet.
Larsson, Stefan (red.):  Centraliteter. Människor, strategier och landskap. [ref 15682]    225:-
    Riksantikvarieämbetets förlag, Stockholm, 2006. Stor 8:o. 317, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Någon stött hörna annars fin. (Serien Skånska städer)
   Lund, Ystad, Trelleborg och Malmö är städer som utgör centraliteter i Skåne. I dag tar vi dom kanske för givna, men hur kommer det sig att de ligger där de gör och hur skapades de en gång i tiden?

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Laurell, Henrik:  Ett medeltida skelettfynd. En kulturhistorisk och antropologisk studie. [ref 12744]    90:-
    Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, Stockholm, 1954. Stor 8:o. 34 s. Illustrerad. Häftad. (Antikvariskt arkiv 2)
40% dras av vid köpet.
Laurent-Täckholm, Vivi:  Faraos blomster. En kulturhistorisk-botanisk skildring av livet i Gamla Egypten byggd på verklighetens grundval och med bilder från de sista årens grävningar. [ref 13240]    450:-
    Natur och Kultur 1951. Liten 4:o. 297, (1) s. + 8 planschblad. Rikt illustrerad i texten. 1:a upplagan. Förlagets dekorerade halvfranska band Förlagets trevliga dekorerade halvfranska band med övre guldsnitt. Ryggen en aning mörktonad.
40% dras av vid köpet.
Levén, Torsten:  Vendelbygd. [ref 47729]    100:-
    [Vendels hembygdsförening], [Vendel], 1955. 152 s. 1:a upplagan. Häftad.
40% dras av vid köpet.
Lhote, Henri:  Klippmålningarna i Sahara. Upptäckten av en svunnen ökenkultur. Förord av professor Holger Arbman. Överatt efter författarens originalmanuskript av Bo Strandberg. [ref 23495]    100:-
    Tiden 1959. 189, (3) s. + 43 planschblad. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget lätt nött och med små, lagade revor i kanterna, en bit saknas på framsidan (smärre textförlust).
40% dras av vid köpet.
Lindsström, Anton:  Kring obeliskerna i Rom. Första delen. Antiken. [ref 16666]    150:-
    Bröderna Lagerströms Förlag i distribution, Stockholm, 1931. Liten 4:o. 139, (4) s. Rikt illustrerad. Häftad. De överlappande omslagen med veck och smärre riss längs kanterna samt aningen ojämnt gulnade, annars ett fint, ouppskuret ex.
   Allt som utkom. Bilden föreställer ett annat exemplar.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Ljungberg, Leif (red.):  Malmö Fornminnesförening. Årsskrift 1951. Nittonde årgången. [ref 42178]    90:-
    Malmö 1951. 166, XVI, (2) s. + 1 färgplansch. Illustrerad i texten. Häftad. Ett hörn genomgående lätt stukat.
40% dras av vid köpet.
  –  :  Malmö Fornminnesförening. Årsskrift 1952. Tjugonde årgången. [ref 42179]    90:-
    Malmö 1952. 145, XV, (3) s. Illustrerad. Häftad. Ett hörn genomgående lätt stukat.
   Register (4 s.) för årgångarna 1948–1952 löst bifogat.

40% dras av vid köpet.
Lundström, Per:  De kommo vida ... Vikingars hamn vid Paviken på Gotland. [ref 7063]    125:-
    Sjöhistoriska museet, Stockholm, 1981. 144 s. Illustrerad med fotografier (de flesta i färg) samt kartor och skisser. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Sjöhistoriska museets rapportserie 15)
   Med sammanfattning på tyska.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Magnus, Bente - Gustin, Ingrid:  Birka och Hovgården. [ref 92406]    100:-
    Votum & Gullers Förlag, Karlstad, 2012. Stor 8:o. 111 s. Rikt illustrerad i färg. 2:a, reviderade upplagan. Häftad med flikomslag. Rest av prislapp på baksidan, annars fint skick.
   Utgiven av Riksantikvarieämbetet.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Minnhagen-Alvsten, Monika - Wachtmeister, Marika (red.):  Wanås. Konsten, parken slottet. [ref 85141]    175:-
    Wanås Mobile, [Knislinge], 1994. Stor 8:o. 207, (1) s. Rikt fotoillustrerad, delvis i färg. Förlagsband med skyddsomslag. Inlagan lätt vågformad, i övrigt gott skick. (Stiftelsen Wanås utställningar 1)
   Bilingual edition with texts in Swedish and English.

40% dras av vid köpet.
Montet, Pierre:  Dagligt liv i det gamla Egypten. Översättning: Anne-Marie Edéus. [ref 76017]    90:-
    Prisma 1987. 338, (1) s. + 8 planschblad. Ny utgåva. Limhäftad. Omslagen med lätta bruksspår och en liten reva nedtill i främre falsen. (Prisma Magnum)
40% dras av vid köpet.
Olsson, Albert:  I faraos land - på faraos tid. [ref 20487]    100:-
    Spektra, Halmstad, 1970. Stor 8:o. 300, (3) s. Illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget lite skavt och några lagade revor.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Oxenstierna, Eric:  Så levde vikingarna. [ref 42557]    175:-
    Forum 1959. Liten 4:o. 256 s. Illustrerad med 88 svart-vitplanscher, 8 färgplanscher, 12 kartor och 123 teckningar. 1:a upplagan. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag. Pärmhörnen lätt stukade. Skyddsomslaget med tämligen omfattande pappersförluster samt ett flertal lagade revor.
40% dras av vid köpet.
Peterson, Bengt - George, Beate:  Två faraoner. Arkeologi och historia kring Sesostris I och Tutanchamun. [ref 84921]    90:-
    Askild & Kärnekull i samarbete med Medelhavsmuseet och Statens historiska museum, Stockholm, 1973. 111, (1) s. Rikt illustrerad med fotografier och reproduktioner. Häftad. Omslagen svagt gulnade, i övrigt ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Pringle, Heather:  Mumiekongressen. Vetenskap, besatthet och evig död. Översättning: David Nessle. [ref 87041]    100:-
    Forum 2002. Stor 8:o. 263 s. Illustrerad med 16 planschsidor. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med en liten lagad reva i bakre falsningen samt några små bruksspår, annars fint skick.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Rathje, Lillian:  Amasonen och jägaren. Kön/genderkonstruktioner i norr. [ref 38062]    150:-
    Umeå universitet, 2001. Stor 8:o. 303 s. Illustrerad. Limhäftad. Ryggen blekt, omslagen lite ojämnt blekta, annars ett fint ex. (Studia Archaeologica Universitatis Umensis 14)
   Akademisk avhandling.

40% dras av vid köpet.
Ross, Anne - Robins, Don:  Druidens död. En arkeologisk thriller. Översättning: Hans Dahlberg. [ref 66348]    125:-
    Bonniers 1991. Stor 8:o. 188, (1) s. + 16 planschsidor samt illustrationer i texten. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning på smutstitelbladet, skyddsomslaget med ett par smärre revor och veck.
40% dras av vid köpet.
Samuelson, Anna-Greta:  Bronze Age White Painted I Ware in Cyprus. A Reinvestigation. [ref 84810]    140:-
    Paul Åströms Förlag, Jonsered, 1993. 152, (44) pp. + 41 full plates. Publisher's printed wrappers. Book with small dent in the lower margin, rear cover with crease in the lower margin. (Studies in Mediterranean archaeology and literature)
   Dedication from the author on the title leaf.

40% dras av vid köpet.
Schnell, Jan-Bertil:  Palatset som blev en borg. Husaby biskopsborg på Kinnekulle. [ref 71223]    125:-
    Västergötlands museum, [Skara], 2001. Stor 8:o. 122 s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Rygghuvud och -fot lätt stötta, pärmarna med lättare bruksspår, i övrigt ett fint ex. (Västergötlands museums skriftserie nr 31)
   Med dedikation från författaren på blank sida intill titelbladet.

40% dras av vid köpet.
Sherratt, Andrew (red.):  Arkeologi. Det internationella standardverket om utgrävningar, fynd och metoder. Förord av Grahame Clark. Svenskt förord av Carl-Axel Moberg. [ref 1982]    175:-
    BonnierFakta 1981. Liten 4:o. 484, (1) s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med lätta bruksspår, i övrigt fint skick.
40% dras av vid köpet.
Sköld, Per Edvin:  Söderslätts förhistoria. [ref 42876]    125:-
    Gleerups Förlag, Lund, 1968. Stor 8:o. 220, (1) s. Rikt illustrerad med fotografier, kartor och tabeller. Förlagets klotband med skyddsomslag. Sidorna 220-221 lätt solkade och med veck. Skyddsomslaget med lätta bruksspår och ett par små riss.
40% dras av vid köpet.
Spindler, Konrad:  Mannen i isen. Översättning till svenska av Torstein Sjøvold. [ref 66435]    120:-
    Universitetsforlaget, Stockholm, 1996. 376 s. + 32 planschsidor i färg. Illustrationer och kartor i texten. 1:a upplagan, 2:a tryckningen. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Stagner, J. H:son:  Visingsö-fornminnen. [ref 48346]    90:-
    Gleerups, Lund, 1919. XII, (4), 64 s. + 2 planscher. 28 Illustrationer i texten. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.
40% dras av vid köpet.
Styrenius, Carl-Gustaf (red.):  Medelhavsmuseet. En introduktion. [ref 84486]    90:-
    Medelhavsmuseet, Stockholm, 1982. 272 s. Illustrerad med fotografier av Margareta Sjöblom och kartor av Inger Kåberg. Häftad. Främre omslag med ett svagt veck, i övrigt några små bruksspår.
40% dras av vid köpet.
Svanberg, Fredrik - Wahlgren, Katty H.:  Publik arkeologi. [ref 86635]    110:-
    Nordic Academic Press 2007. 152 s. Tämligen rikt illustrerad med fotografier och teckningar. Häftad med flikomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Säflund, Gösta:  Fynden i Tiberiusgrottan. [ref 15472]    120:-
    Bonniers 1966. Stor 8:o. 112 s. Med 69 illustrationer. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslaget lätt nött längs kanterna, annars fint skick.
   Dedikation från "förf." på smutstitelbladet.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Säve-Söderbergh, Torgny:  Faraoner och människor. Kulturbilder från det gamla Egypten. [ref 13230]    125:-
    Norstedts 1958. Stor 8:o. 202, (2) s. + 24 planschblad samt tecknade vinjetter. 1:a upplagan. Förlagets klotband med skydssomslag samt främre omslag medbundet. Ett hörn obetydligt stukat, i övrigt ett fint ex.
   Trasigt skyddsomslag meföljer.

40% dras av vid köpet.
  –  :  Faraoner och människor. Kulturbilder från det gamla Egypten. [ref 13231]    120:-
    Norstedts 1958. Stor 8:o. 203, (2) s. + 24 planschblad samt tecknade vinjetter. 1:a upplagan. Häftad. Ryggen med ett veck och bakre omslag med veck i nedre hörnet, i övrigt endast små bruksspår.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Uppdrag Nubien. Hur världen räddade ett lands kulturminnen. [ref 73983]    125:-
    Atlantis 1996. Stor 8:o. 223, (1) s. + 16 planschsidor (huvudsakligen i färg) samt kartor i texten. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Thompson, J. Eric S.:  Maya. En kulturs blomstring och fall. Översättning av Birgitta och Lennart Engström. [ref 27385]    120:-
    Tiden 1957. Stor 8:o. 273, (1) s. + 24 planschblad. Illustrationer av Avis Tulloch. Förlagets dekorerade klotband utan skyddsomslag. Titelbladet svagt gulnat efter bifogat tidningsurklipp, i övrigt gott skick.
40% dras av vid köpet.
Thordeman, Bengt:  Dolda skatters hemligheter. [ref 10198]    125:-
    Bonniers 1941. Stor 8:o. 149, (2) s. + 16 planschblad. Häftad. Något sned rygg med läsveck och riss vid rygghuvudet, i övrigt gott skick.
   Författaren var föreståndare för Kungliga Myntkabinettet och ledde bl.a. tillvaratagandet och bearbetningen av Loheskatten som hittades i Stockholm 1937. Om detta och flera andra skattfynd i Norden handlar denna bok.

40% dras av vid köpet.
Thunmark-Nylén, Lena (huvudred.):  Vikingatidens ABC. [ref 52842]    90:-
    Statens Historiska Museum, Stockholm, 1981. Liten 8:o. 318 s. Rikt illustrerad. Limhäftad. Ryggen något blekt och och med läsränder samt namnteckning på titelbladet, i övrigt gott skick. (Historia i fickformat)
   Sida 302-318: Tematisk bibliografi i urval sammanställd av Jan Peder Lamm och Göran Tegnér.

40% dras av vid köpet.
Tidström, Anders:  Anders Tidströms resa genom Dalarna 1754. [Redaktörer: Ingemar Tunander, Sigurd Wallin]. [ref 1417]    225:-
    Dalarnas forminnes och hembygdsförbund, Falun, 1955. 236 s. Fotoillustrerad. Häftad. Rygg och omslag endast obetydligt gulnade, i övrigt ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Trolle Larsen, Mogens:  Sjunkna palats. Historien om upptäckten av Orienten. Översättning: Lars Eberhard Nyman. [ref 52267]    125:-
    Symposion, Stockholm/Stehag, 1997. 456 s. + 8 planschsidor i färg. Rikt illustrerad i texten. Ny upplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med några små bruksspår, namnetikett på insidan av främre pärmen, annars snygg. (Kulturhistoriskt bibliotek)
   Från omslagets baksidestext: Om de europeiska upptäckterna och utforskningarna av Assyriens palats och Bayloniens städer under 1800-talet handlar denna bok. I centrum står den unge britten Austen Henry Layard (enligt bokens författare den verkliga förebilden till Indiana Jones) och fransmannen Paolo Emilio Botta, som först kom på tanken att gräva i de stora högar under vilka Assyriens väldiga städer låg dolda.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Täckholm, Vivi:  Levande forntid. Strövtåg i Kairomuseet. [ref 72173]    110:-
    Generalstabens Litografiska Anstalts förlag 1976. Liten 8:o. 267 s. + 2 dubbelsidiga kartor (främre och bakre uppslaget). Rikt fotoillustrerad. Ny upplaga. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Unge, Suzanne (red.):  Skyterna. Förord av Olov Isaksson. [ref 60847]    90:-
    Statens historiska museum, Stockholm, [1979]. Liten 8:o. 167, (1) s. Illustrerad med teckningar och fotografier. Häftad med halvhårda pärmar. En etikett klistrad på främre pärmens insida. Gott skick. (Historia i fickformat)
40% dras av vid köpet.
Wahlqvist, Bertil:  Vikingarnas lekar. Vikingen som idrottare. [ref 66765]    140:-
    Atlantis 1993. 230, (1) s. Illustrerad av Hasse Erikson. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Vandenberg, Philipp:  Faraonernas förbannelse. Kungagravarnas hemligheter med gifter, bakterier, nervgaser, dödsstrålar. Översättning av Britta Hagwall. [ref 13234]    100:-
    Forum 1975. 228 s. Sparsamt illustrerad med kartor och skisser. Förlagsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget med lättare bruksspår.
40% dras av vid köpet.
Watson, William - Gyllensvärd, Bo:  Utställningen Arkeologiska fynd från Folkrepubliken Kina. Östasiatiska Museet, Stockholm, 12 maj-16 juli 1974. [ref 75815]    95:-
    Allmänna Förlaget, Stockholm, 1974]. Stor 8:o. 139 s. Genomgående illustrerad, delvis i färg. Översiktskarta på för- och eftersättsblad. Förlagets dekorerade pappband. Boken är något böjd, i övrigt ett fint ex. (Östasiatiska Museet, katalog nr 19)
40% dras av vid köpet.
Weiner, J.S.:  Felande länkens mysterium. Översättning av Nils Kjellström. [ref 13376]    90:-
    Wahlström & Widstrand 1956. 179, (1) s. Häftad. Omslaget lätt nött.
   Originaltitel: The Piltdown Forgery.

40% dras av vid köpet.
Westerdahl, Christer:  Förhistoria Nolaskogs. Fornlämningar och fornfynd i Örnsköldsviks kommun. En populär bakgrund för 7000 år. [ref 15967]    150:-
    Örnsköldsviks kommun / CeWe-förlaget, Bjästa, 1985. Kvadratisk 8:o. 231 s. Rikt illustrerad med teckningar, kartor och fotografier (delvis i färg). Originallinneband med skyddsomslag. Omslaget något nött och med en liten lagad reva, annars ett fint ex. (Örnsköldsviks kommuns skriftserie nr 6)
40% dras av vid köpet.
Woolley, Leonard:  Fynd i jorden. En arkeolog berättar. Till svenska av Anders Byttner. [ref 15468]    100:-
    Natur och Kultur 1954. Stor 8:o. 117 s. + 8 planschblad. Illustrationer i texten. Häftad. Ryggen lätt nött och med veck, omslagen med lätta bruksspår.
40% dras av vid köpet.
Wright, Dudley:  The Eleusinian Mysteries & Rites. Introduction by J. Fort Newton. [ref 88278]    250:-
    The Theosophical Publishing House, London, [1919]. Small 8vo. 112 pp. Illustrated with a plan of "The Sacred Buildings of Eleusis". Publisher's dark blue cloth with gilt lettering to spine and front cover. Condition Near Fine.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Yadin, Yigael:  Bar-Kokhba. The Rediscovery of the Legendary Hero of the Second Jewish Revolt Against Rome. [ref 64041]    150:-
    Steimatzky's Agency / Weidenfeld and Nicolson, London, [1971]. Large 8vo. 271 pp. Illustrated throughout in black & white and colour. 1st UK edition. Publisher's decorated boards in dust-jacket. Jacket slightly worn and with small creases and small tape mended tear, otherwise very good.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Öborn, Gösta - Odesjö, Moca:  Folkens fästen. Maktens murar. Sagans slott. [ref 45654]    100:-
    Göteborgs arkeologiska museum 1992. 4:o. 63 s. Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Klammerhäftad. Mycket bra ex.
   Utgiven i samband med utställningen BORGAR. Folkens Fästen. Maktens Murar. Sagans Slott på Kronhuset i Göteborg 13/6-15/11 1992.

40% dras av vid köpet.
Föregående | Boklistor | Nästa

Aspingtons Antikvariat
Värtavägen 21
115 53  STOCKHOLM
Tel. 08-20 11 00
 
Pg 45 86 46-7
Bg 794-7906
Hemsidan | Boklistor | Beställning | Förfrågan | Firmans historia
 

e-post: bok@aspingtons.se
SVAFMedlem i
Svenska Antikvariatföreningen
IBAN: SE21 5000 0000 0522 3101 2642       BIC: ESSESESS