logo Aspingtons Antikvariat

Böckerna är i gott antikvariskt skick
och i oktavformat om inte annat anges.


Boklistorna uppdateras kontinuerligt.


 Vi stänger verksamheten i höst. Sista dag 28 oktober. 
Rabatt på hela varulagret tillsvidare. Rabatten dras av vid köpet. 40% vid köp på nätet. 60% vid köp i butiken.

  Bokväsen  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Föregående | Boklistor | Nästa
Abrahamson, Nils:  Pehr Georg Sparre. Marinöverste och författare. Biografi och bibliografi. [ref 80714]    90:-
    Föreningen Marinmusei Vänner, Karlskrona, 1998. Liten 8:o. 87, (1) s. Illustrerad. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslaget med ett par obetydliga riss och veck.
40% dras av vid köpet.
Alla tiders böcker:  Utställning i Ostermans Marmorhallar 30 oktober - 8 november 1959. Förord av Uno Willers. [ref 60143]    90:-
    Svenska Antikvariatföreningen, Stockholm, 1959. 70, (2) s. Häftad med flikomslag. Fint ocirkulerat ex.
40% dras av vid köpet.
Barkell, William:  Om bokband. [ref 31713]    275:-
    Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1959. Liten 8:o. 189, (2) s. Illustrerad. Tryckt i 1.000 ex. Förlagets klotryggsband med guldtryck på rygg och främre pärm. (Bokvännens bibliotek 46)
40% dras av vid köpet.
Behrens, Charles Gl. (red.):  Svenska Exlibrisföreningens årsbok 1948. [ref 84383]    110:-
    Bröderna Lagerströms Förlag, Stockholm, 1949. 88 s. Illustrerad. Med 10 monterade orignalexlibris. Upplaga om 225 numrerade exemplar, varav detta är nummer 210. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslaget med obetydliga bruksspår.
40% dras av vid köpet.
Bengtsson, Bengt (red.):  Kulturen 1961. [Bok och skrift]. En årsbok till medlemmarna av Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. [ref 68688]    90:-
    Kulturen, Lund, 1962. 199, (1) s. + 8 planschblad i färg + 16 sidor annonser. Rikt illustrerad i texten. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Bergh, Bengt (red.):  Hedengrens - 100 år på Stureplan. [ref 76909]    90:-
    Hedengrens Bokhandel, Stockholm, 1997. 37, (3) s. Illustrerad. Häftad med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Bergqvist, Herman:  I böckernas värld. Minnen och anteckningar från en femtioårig verksamhet i Albert Bonniers bokförlag. [ref 20416]    100:-
    Bonniers 1950. 172, (4) s. + 16 planschblad. Häftad. Omslagen lätt kantstötta nedtill, annars ett mycket bra ex.
   Dedikation: "Till Sture Naeslundh med vänlig hälsning. Herman Bergqvist".

40% dras av vid köpet.
  –  :  Mitt liv bland böckerna. Några konturer från en trettiofemårig verksamhet i bokförlagsfirman Albert Bonnier. [ref 28590]    90:-
    [Författaren], Stockholm, 1925. Liten 8:o. 67 s. + 9 planscher. Häftad. Ryggen lätt mörktonad samt något stukad upptill, titelbladet med ett riss i övre marginalen, annars ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Bergstrand, Ulla:  En bilderbokshistoria. Svenska bilderböcker 1900-1930. [ref 89078]    160:-
    Bonniers Juniorförlag, Stockholm, 1993. Stor 8:o. 228 s. + 32 planschsidor i färg och rikligt med illustrationer i texten. Förlagets dekorerade pappband. Ryggändarna lätt stötta, annars ett fint ex. (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet 44)
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Bergström, Otto:  Systematisk innehållsförteckning öfver Svenska Turistföreningens årsskrift. Årgångarna 1885-1909. + Möller, Anna: Systematisk innehållsförteckning över Svenska Turistföreningens årsskrift. Årgångarna 1910-1919. [ref 69224]    400:-
    Wahlström & Widstrand (i kommission) 1910-1920. 265, 187 s. Gediget privatbundet halvklotband med ryggdekor och bägge främre omslagen medbundna.
   Två delar sammanbundna i en volym.

40% dras av vid köpet.
Berman, Nils:  Strindberg i stadsarkivet. [ref 40325]    95:-
    Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1979. 166, (1) s. Illustrerad. Tryckt i 700 ex. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag. Några små lagade revor på omslaget annars fin. (Bokvännens bibliotek nr 99)
40% dras av vid köpet.
Bohlund, Kjell - Frank, Pär - Lagerstedt, Jan - Rönnberg, Gerd:  Rabén, Sjögren och alla vi andra. Femtio års förlagshistoria. [ref 7929]    125:-
    Rabén & Sjögren 1992. Stor 8:o. 245, (3) s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade linneband med skyddsomslag. Omslaget med några små bruksspår, i övrigt ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Bringéus, Nils-Arvid:  Skånska kistebrev. [ref 58318]    125:-
    Carlsson Bokförlag 1995. 328 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Clason, Synnöve:  Tysk prosa från Becker till Wolf. Utvecklingen efter 1968 samt kommenterad boklista. [ref 85480]    95:-
    Bibliotekstjänst, Lund, 1987. Liten 8:o. 180 s. Illustrerad med 16 författarporträtt. Limhäftad. Fint ex. (Btj-serien 155)
   Dedikation från författaren på titelbladet.

40% dras av vid köpet.
Collijn, Isak:  Svensk typografisk atlas. 1400- och 1500-talen. [ref 41173]    400:-
    Hugo Gebers Förlag, Stockholm, 1952. Folio. 14, (1) s. + dubbla planschsidor numrerade I-LXXXVII samt löst bifogat, klammerhäftat index om 9, (1) sidor. Förlagets dekorerade halvpergamentband i pappkassett. Pappkassetten något gulnad och solkad, själva boken dock i mycket gott skick.
40% dras av vid köpet.
Curman, Johan:  Boktryckarn själv. J.P. Lundström i Jönköping 1783-1868. [ref 68363]    150:-
    Carlssons 2000. Stor 8:o. 184 s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Rygghuvudet obetydligt skavt, ryggfoten lätt stukad, annars ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Dahlström, Britt (huvudred.):  Litteraturhandboken. [Författarlexikon och litteraturöversikter]. [ref 74398]    100:-
    Forum 1985. 800 s. Rikt illustrerad. 5:e, omarbetade och utökade upplagan. 3:e tryckningen. Förlagets dekorerade pappband. Något blekt rygg, i övrigt gott skick.
40% dras av vid köpet.
Darnton, Robert:  Boken i rännstenen. Bland författare, kolportörer och boktryckare i Upplysningstidens undre värld. Översättning: Ulf Gyllenhak. [ref 7671]    95:-
    Ordfront 1984. 231, (1) s. Förlagets dekorerade pappband. Mycket bra ex.
40% dras av vid köpet.
Davidsson, Åke:  Katalog över svenska handteckningar i Uppsala universitetsbibliotek. Katalog der schwedischen Handzeichnungen in der Universitätsbibliothek zu Uppsala. [ref 23156]    300:-
    Uppsala Universitet, 1958. Liten 4:o. 362 s. + 6 planschblad. Häftad. Omslagen något gulnade, i övrigt ett fint ex. (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis Vol. XII)
   Mit einer Zusammenfassung in Deutsch.

40% dras av vid köpet.
Ehrensvärd, Ulla:  Tryck med färg från 1467 till våra dagar. [ref 87942]    90:-
    Kungl. biblioteket, Stockholm, 1972. Liten 8:o. 36 s. Häftad. Fint ex. (Kungl. bibliotekets utställningskatalog nr 64)
   Endast text. Innehåller inga illustrationer.

40% dras av vid köpet.
Ehrnborg, Karin (red.):  Andreas Lindbloms tryckta skrifter under femtio år. 1906-1955. Förteckning upprättad vid hans avgång från styresmannaskapet vid Nordiska museet. [ref 69349]    90:-
    [Nordiska museet], Stockholm, 1957. Liten 8:o. 61, (1) s. + 1 plansch. Dekorerat originalpappband med klotrygg. Fint ex. Skyddsomslag saknas.
40% dras av vid köpet.
Ekman, Ernst L.:  Olof Werling Melin. [ref 83960]    250:-
    CE Fritzes Bokförlag, Stockholm, 1971. Stor 8:o. 574 s. Illustrerad med fotografier och stenografiska exempel. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Obetydligt snedläst, i övrigt ett fint ex.
   Biografi över Olof Werling Melin som enligt författaren "skapade det stenografisystem som i fri konkurrens blivit ensamrådande i vårt land och som intar en internationell rangplats genom sina nyheter i den stenografiska teorin".

40% dras av vid köpet.
Ekner, Reidar:  Gunnar Ekelöf. En bibliografi. [ref 17695]    150:-
    Bonniers 1970. Stor 8:o. 230, (1) s. + frontespis (porträtt). Häftad. Fint, ocirkulerat och ouppskuret ex. (Acta Bibliothecæ regiæ Stockholmiensis VIII)
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Erichsson, Iwan (red.):  Register över DAST Magazine. Vol. I-XV sept 1968 - dec 1982. [ref 34357]    90:-
    DAST Magazine, Strängnäs, 1984. (6), 146 s. Tryckt i 500 ex. Limhäftad. Lätt nött. (DAST dossier 7)
40% dras av vid köpet.
Estienne, Henri:  Den stora bokmarknaden i Frankfurt. Inledning och kommentarer av Tage Hermann. [ref 8270]    90:-
    Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1956. Liten 8:o. 52, (3) s. Illustrerad. Tryckt i 600 ex varav 310 numrerade. Detta har nummer 41. Häftad. Omslagen något ojämnt blekta. Ouppskuren. (Bokvännens småskrifter 12)
40% dras av vid köpet.
Exlibris tecknat av Carl Larsson:  Dr Fritz Bauer. [ref 85147]    250:-
    Grafiskt tryck.
   Förlagan som är en tuschteckning finns på Carl Larssongården i Sunborn.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Prosten i Sundborn Carl Fredrik Pettersson 1830-1912. [ref 85148]    250:-
    Grafiskt tryck.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Exlibris tecknat av Olle Hjortsberg:  Riddarhusets bibliotek. [ref 85216]    120:-
    Grafiskt tryck. Plåtstorlek ca 110 X 80.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Forsberg, Geith & Karl-Erik:  Skrift. Handledning i kalligrafi. [ref 37776]    140:-
    Norstedts 1991. Liten tvär 8:o. 188, (3) s. 2:a upplagan, 2:a tryckningen. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Ryggtitel något blekt och framsidan av omslaget med små skrapmärken, annars fint skick.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Forsberg, Karl-Erik:  Mina bokstäver. Under medverkan av Geith Forsberg. [ref 28217]    150:-
    Wiken, Höganäs, 1983. 4:o. 110, (2) s. Rikt illustrerad, mestadels i färg. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Omslaget med märke efter prislapp annars fin.
   I fyrtioåtta fristående initialer låter han (Karl-Erik Forsberg) fantasin kretsa kring namn och händelser, färger och symboler.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
  –  :  Vandring bland bokstavsformer. Under medverkan av Geith Forsberg. [ref 67980]    110:-
    Norstedts 1992. 215, (23) s. Rikt illustrerad. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Forsbom, A.:  Litteratur om Hälsingland. Förtecknad, resumerad och refererad. [ref 93001]    350:-
    Hudiksvall 1940. Stor 8:o. 330, (2) s. Tryckt i 400 numrerade ex, varav detta är nr 308. Häftad. Rygg och omslag ojämnt gulnade, främre omslagets ytterkant lätt stött, bakre omslag med två små revor och ryggen med några svaga fuktfläckar och stött rygghuvud, annars en fin och ouppskuren inlaga.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Furuland, Lars - Oldberg, Ragnar:  Ivar Lo-Johansson i trycksvärtans ljus. En bibliografi 23 februari 1961. [ref 21638]    120:-
    Bonniers 1961. Liten 8:o. 151, (1) s. + 1 plansch (porträtt). Häftad. Främre omslag med ett litet svagt pennstreck, annars ett fint ouppskuret ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Gedin, Andreas (red.):  Herrar Wahlström & Widstrand. Brev till förlaget 1884-1984. Sammanställda och kommenterade av Andreas Gedin. [ref 19162]    175:-
    Wahlström & Widstrand 1984. Stor 8:o. 505, (1) s. Illustrerad med fotografiska porträtt och brevfaksimil. Förlagets linneband med skyddsomslag. Omslaget en aning gulnat på ryggen samt med obetydliga bruksspår, i övrigt ett fint ex.
   Boken innehåller bl.a. ett brev om en viss Ebba Aspington! Grundaren av Aspingtons Antikvariat.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Hallerdt, Björn (red.):  Gösta Sellings tryckta skrifter 1920-1991. [ref 18034]    90:-
    Samfundet S:t Erik, Stockholm, 1991. Liten 8:o. 72 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotryggsband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Hanff, Helene:  Brev till en bokhandel. 84, Charing Cross Road med Hertiginnan av Bloomsbury Street. [ref 91357]    90:-
    Litteraturfrämjandet, En bok för alla, Stockholm, 1991. Liten 8:o. 223 s. Ny utgåva. Pocket. Lång tillskrift på insidan av förtitelbladet annars fin.
   Tjugo års brevväxling mellan en bokälskande amerikanska och ett engelskt antikvariat. Två arbeten i en volym.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Hansson, Lennart - Kristiansson, Mattias - Palmquist, Erika:  Grafisk design. En introduktion. [ref 79313]    120:-
    Bokförlaget Arena, 2004. Stor 8:o. 159 s. Rikt illustrerad med typografiska exempel. Förlagets dekorerade pappband. Namnteckning på fria försättsbladet. Obetydligt snedläst, ryggfoten och nedre hörnen lätt stötta.
40% dras av vid köpet.
Hansson, Svante:  Den förste Bonnier. [ref 2174]    150:-
    Bonnier Fakta 2004. Stor 8:o. 238 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade linneband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Harris, David:  Boken om kalligrafi. [Historia, stilar, utveckling och teknik]. [ref 77882]    175:-
    Rabén Prisma, Stockholm, 1995. 4:o. 128 s. Helt igenom illustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Tillskrift på försättsbladet annars fin.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Hedberg, Arvid:  Stockholms bokbindare 1460-1880. Anteckningar. Band 1: Tiden från 1460 till omkring 1700. (Mer utkommet). [ref 39827]    275:-
    Stockholm 1949. 4:o. 420 s. Rikt illustrerad. Originalklotband med båda omslagen medbundna. Något blekt rygg med ett par små fläckar. (Nordiska Museets Handlingar 36)
   With an English summary. - Del 2 utkom 1960.

40% dras av vid köpet.
Hedberg, Britt:  Stadens minne. Stockholms stadsarkiv till år 2000. [ref 73627]    225:-
    Stockholmia Förlag 2002. Stor 8:o. 430 s. Rikt illustrerad med fotografier och avbildningar av gamla dokument. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Stockholms stads monografiserie 160)
40% dras av vid köpet.
Hedman-Morelius, Iwan (red.):  Kriminallitteratur på svenska 1986-1990. [Supplement nr 1 till Deckare och thrillers på svenska]. [ref 24208]    125:-
    Dast-Magazine 1992. 4:o. (10), 475-580 s. Rikt illustrerad med fotografier. Tryckt i 1.000 ex, varav 100 numrerade. Detta ex. är onumrerat. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget med något obetydligt skrapmärke, i övrigt ett fint oanvänt ex. (DAST dossier 9)
40% dras av vid köpet.
Heijne, Hans von:  Djurgården och Östermalm. En bibliografi omfattande drygt 2200 bok- och uppsatstitlar. Hembygdsföreningen Östermalm. En liten 50-årshistorik. Sammanställd resp. författad av Hans von Heijne. [ref 82344]    150:-
    Militärhistoriska Förlaget, Stockholm, 1997. Stor 8:o. 173 s. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Hesse, Hermann:  Ett världsbibliotek. Översättning av Thure Nyman. [ref 12811]    100:-
    Sällskapet Bokvännerna 1961. Liten 8:o. 43, (4) s. 1:a svenska upplagan. Upplaga om 900 ex. Förlagets tryckta pappband. Pärmarna lätt utbuktande, ryggen blekt, annars fint skick. (Bokvännens småskrifter nr 16)
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Hirdman, Arne:  Alla tiders folkböcker. Ett bidrag till den billiga bokens historia. [ref 1068]    90:-
    Folket i Bild 1950. 143 s. Med vinjetter och omslag av Sven Lundqvist. Häftad. Främre omslag med några små stänk, båda omslagen med veck i nedre kanten.
40% dras av vid köpet.
Hjord, Bengt:  Alf Åberg. Tryckta skrifter 1944-1990. Bibliografi utgiven till 75-årsdagen den 14 juni 1991. [ref 66855]    110:-
    Bengt Hjord i samarbete med Krigsarkivet, Svenska Dagbladet och Stiftelsen Bokförlaget Natur och Kultur 1991. Stor 8:o. 291 s. Förlagets dekorerade pappband. Lätt snedläst, små stötskador.
40% dras av vid köpet.
Hjorth, Daniel (red.):  Excelsior! Albert Bonniers Förlag 150 år. En jubileumskavalkad i brev valda och kommenterade av Daniel Hjorth under medverkan av Håkan Attius. [ref 12974]    150:-
    Bonniers 1987. Stor 8:o. 760, (3) s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade linneband med skyddsomslag. Omslaget något kantstött upptill, huvudsakligen vid rygghuvudet, i övrigt ett fint ex.
40% dras av vid köpet.
Holmberg, John-Henri - Insulander, Per:  Kvinnor i science fiction. [ref 84096]    95:-
    Bokförlaget Optima, Stockholm, 1982. Liten 8:o. 99, (1) s. Limhäftad. Fint ex. (Fakta om science fiction 1)
40% dras av vid köpet.
Jackson, Donald:  Skrivkonstens historia. Översättning: Paul Frisch. [ref 37879]    160:-
    Ordfront 1993. Liten 4:o. 176 s. Rikt illustrerad, övervägande i färg. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Jacobsson, Malte:  Bok och kultur. [ref 68649]    90:-
    Tiden 1958. Liten 8:o. 79, (1) s. Illustrerad. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag. Gott skick.
40% dras av vid köpet.
Johansson, J. Viktor:  Från Gutenbergbibeln till Gösta Berlings saga. Vandringar i Bibliotheca Qvarnforsiana. [ref 15061]    120:-
    Wahlström & Widstrand 1952. Stor 8:o. 317 s. Illustrerad. Häftad. Ryggen något mörktonad och lätt fuktfläckad, omslagen med riss och små veck längs kanterna samt små revor vi rygghuvud och -fot. Ouppskuren.
   Signerad av författaren. Om Thore Virgins stora boksamling.

40% dras av vid köpet.
Jonsson, Gunilla (red.):  Biblis 1993-94. Årsbok utgiven av Föreningen för Bokhantverk. [ref 197]    100:-
    Stockholm 1996. 158, (2) s. Illustrerad. Häftad.
   Innehåller följande: C. Volmer Nordlunde - "vår typografiske onkel" av Magdalena Gram och Tilanderska jaktsamlingen i Kungliga biblioteket av Björn Dal.

40% dras av vid köpet.
Kleberg, Tönnes:  Bokvänner i den romerska forntiden. [ref 4596]    90:-
    Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1962. Liten 8:o. 59, (2) s. + 1 titelplansch. Tryckt i 700 ex. Häftad med skyddsomslag. Fint ex. (Bokvännens miniatyrserie nr 17)
40% dras av vid köpet.
  –  :  Romerska antikvariat. [ref 35099]    90:-
    Libris Antikvariatet, Stockholm, 1966. Liten kvadratisk 8:o. 27, (5) s. Med teckningar av Gunnar Brusewitz. Klammerhäftad med skyddsomslag.
   Denna skrift utgör ett utökat och rättat omtryck av "Om romersk antikvariatbokhandel" ur "Med boken som bakgrunn". Festskrift till Harald L. Tveterås, Oslo 1964. Typografi och utformning av illustratören, Gunnar Brusewitz.

40% dras av vid köpet.
Koch, Th. W. - Larbaud, Valéry:  Last eller dygd. Två essayer. [ref 25332]    90:-
    Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1956. 76, (3) s. Vinjetter av Torsten Århem. Tryckt 4.500 ex. Häftad. Omslagen obetydligt kantstötta nedtill, inlagans övre hörn med ett svagt veck, i övrigt ett fint ouppskuret ex. (Bokvännens bokgåva)
40% dras av vid köpet.
Kumlien, Akke:  Bokstav och ande. [ref 4555]    225:-
    Norstedts 1948. Liten 8:o. 126, (1) s. + 80 planschsidor. Gediget privatbundet halvklotband med mönstrade pärmpapper och ryggtitel i skinn samt båda omslagen medbundna. Lätt snedläst, exlibris på främre pärmens insida. Fint ex i övrigt.
   Denna bok har utgivits med anledning av Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söners hundratjugofemårsjubileum i december 1948.

40% dras av vid köpet.
Kungliga svenska autografer:  Utgivna under Hans Majestät Konungens beskydd. [De i denna samling återgivna dokumenten ha utvalts och kommenterats av riksbibliotekarien fil. dr Oskar Wieselgren]. [ref 73644]    275:-
    Kungafonden, Stockholm, 1944. Liten folio. 14 blad. Illustrerad med 11 monterade faksimiler av kungliga brev. Vackert dekorerat originalpappband i pergamentimitation med knytband i ryggen. Pärmarna med lätta bruksspår, annars ett fint ex med fräsch inlaga.
40% dras av vid köpet.
Lindberg, Sten G.:  Mästarband. Bokbindarmästareföreningen i Stockholm 350 år. [ref 29684]    250:-
    Stockholm 1980. Stor 8:o. 269, (2) s. Rikt illustrerad. Tryckt i 2.000 ex. Häftad. Ryggen med några små skrapmärken och veck, i övrigt gott skick.
40% dras av vid köpet.
Lindberg, Sten G. (red.):  Biblis 1963-64. Årsbok utgiven av Föreningen för Bokhantverk. [ref 181]    90:-
    Stockholm 1964. 265, (2) s. Illustrerad, delvis i färg (även monterade färgplanscher). Tryckt i 1.800 ex. Häftad. Ryggen lätt fläckad, mindre skada nedtill i främre falsen. Ouppskuren.
   Ur innehållet: "Jugend" av Torsten Palmér, "Arthur Sjögren och August Strindberg" av Georg Svensson.

40% dras av vid köpet.
Lindgren, Herbert:  Moderna bokband. [ref 28731]    150:-
    Länsmuseet i Linköping 1981. 67, (1) s. Fotoillustrerad. Tryckt i 2.500 ex. Häftad. Blekt rygg, annars fin och i en klotkassett. Tillskrift från "Herbert". Exlibris.
   Utställningskatalog från Länsmuseet Linköping.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Lindqvist, Cecilia:  Tecknens rike. En berättelse om kineserna och deras skrivtecken. [ref 71637]    200:-
    Bonniers 1989. Kvadratisk 8:o. 424 s. Rikt illustrerad, med bl. a. 30 s. färgbilder. 1:a upplagan. Förlagets dekorerade linneband med skyddsomslag. Obetydliga bruksspår på omslaget. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Lundkvist, Ingemar:  Pennan. Fetisch och skrivdon. [ref 60359]    100:-
    Byggförlaget, Stockholm, 2001. Högsmal 4:o. 143 s. Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagets dekorerade klotryggsband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Löwendahl, Björn (ed.):  A Selection of Fine & Rare Books from the Library of Nils Bonnier (1908-1991). Nordén Auktioner AB in association with Björn Löwendahl. [ref 82803]    250:-
    Stockholm, [1997]. 4to. 119, (9) pp. Illustrated. Publisher's decorated boards. Condition Fine.
40% dras av vid köpet.
Martin, Judy:  The Complete Guide to Calligraphy. Techniques and Materials. [ref 37305]    275:-
    Guild Publishing, London, 1988. Small 4to. 159, (1) pp. Illustrated throughout, partly in colour. Reprint. Publisher's hardcover. Dust-jacket. Jacket with insignificant traces of use; inscription on front paste-down.
40% dras av vid köpet.
Melin, Lars:  Människan och skriften. Tecken, historia, psykologi. [ref 4137]    120:-
    Norstedts Ordbok 2000. 255 s. Illustrerad. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Mennander, Carl Fridric:  Tal om bok-handelen i Sverige, hållit för Kongl. Vetenskaps academien vid præsidii afläggande, den 8 Majii, 1756. [ref 43030]    90:-
    Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1952. 12:o. 53, (3) s. Ny utgåva. Tryckt i 450 ex. Häftad. (Bokvännens miniatyrserie 3)
40% dras av vid köpet.
Muir, P.H.:  Book-Collecting. More Letters to Everyman. [ref 69022]    150:-
    Cassell, London, 1949. Small 8vo. (6), 156 pp. 1st edition. Publisher's cloth. Dust-jacket. Jacket with minor traces of use.
40% dras av vid köpet.
Myrdal, Janken - Melin, Pia - Ferm, Olle:  Den predikande räven. Arbete, skämt och allvar i en medeltida illuminerad handskrift. [ref 76412]    125:-
    Signum, Lund, 2006. Stor 8:o. 213 s. Rikt illustrerad med reproduktioner i färg. Förlagsband med skyddsomslag. Pärmarna buktar något utåt, annars fin.
40% dras av vid köpet.
Nordin-Pettersson, Brita Stina:  Kort sagt, om exlibris. [ref 24069]    90:-
    Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1963. Liten 8:o. 38, (1) s. Illustrerad. Tryckt i en upplaga om 500 exemplar. Häftad. Fint ex. (Bokvännens miniatyrserie nr 18)
40% dras av vid köpet.
Nordin-Pettersson, Brita Stina (red.):  Svenska Exlibrisföreningens årsbok 1954. [ref 84382]    110:-
    Bröderna Lagerströms Förlag, Stockholm, 1955. 88 s. Illustrerad. Appendix om nio utsprungligen monterade orignalexlibris, varav två dock lossnat och bifogas löst. Upplaga om 275 numrerade exemplar, detta ex dock onumrerat. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslaget med obetydliga bruksspår.
40% dras av vid köpet.
Nordqvist, Nils:  Berömda boktryckare. Andra samlingen. [ref 3299]    125:-
    Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1961. 310, (2) s. Rikt illustrerad. Tryckt i 1.500 ex. Förlagets dekorerade klotryggsband med färgat övre snitt. Fint ex. (Bokvännens bibliotek 55)
40% dras av vid köpet.
  –  :  Berömda boktryckare. Tredje samlingen. [ref 3301]    125:-
    Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1967. 218 s. Rikt illustrerad. Häftad. Omslagen något ojämnt gulnade, annars ett fint ex. (Bokvännens bibliotek 77)
40% dras av vid köpet.
[Norstedt & Söner (utg.)]:  P.A. Norstedt & Söners förlagskatalog. 1-3. 1823-1910. [ref 60779]    400:-
    Stockholm, Norstedts, 1895-1911. (4), 183 + (2), VI, 485 + VIII, 297 s. Del 1 & 2 i förlagets vackert gulddekorerade klotband, del 3 i förlagets halvklotband. Del 2 med aningen nött rygg och lätt stötta hörn, del 3 med lätt stötta ryggändar och hörn samt lätt fläckade pärmar.
   3 volymer.

40% dras av vid köpet.
Nyman, Thure:  Lustresor på bokfloden. Första samlingen. [ref 26387]    90:-
    Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1959. 107, (3) s. Illustrerad. Tryckt i 4.000 ex. Förlagets klotryggsband med titeln i guld på främre pärmen. (Bokvännens bokgåva)
40% dras av vid köpet.
Nyman, Thure (red.):  Berömda böcker. Andra samlingen. [ref 3306]    120:-
    Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1958. 190, (2) s. Illustrerad. Tryckt i 900 ex. Förlagets dekorerade pappband med ryggtitel i skinn och klotförstärkta kanter. Ryggen en aning mörktonad, i övrigt fin. (Bokvännens Bibliotek 44)
40% dras av vid köpet.
  –  :  Svenska boksamlare. Några uppsatser ur Bokvännen 1946-1960. [ref 41274]    100:-
    Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1976. 134, (1) s. Illustrerad. Tryckt i 1.000 ex. Förlagets dekorerade klotryggsband. Fint ex. (Bokvännens Bibliotek nr 98)
40% dras av vid köpet.
[Odelberg, Wilhelm]:  En kammarlärds äventyrligheter. Wilhelm Odelbergs skrifter 1940-1993. [ref 25108]    150:-
    Kungl. Patriotiska Sällskapet, Stockholm, 1993. 189, (3) s. Illustrerad. Förlagets linneband med påklistrad pärmetikett. Fint ex.
   Dedikation på försättsbladet: "Till Åke Andersson [Libris Antikvariat] från tillgivne vännen Wilhelm Odelberg".

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Paulsson, Gregor (huvudred.):  Boktryckarkonst. [ref 4574]    500:-
    Lindfors 1937. 4:o. XI, 571 s. + 7 planscher + 18 blad (pappersprov). Illustrationer i texten. Originalupplaga. Förlagets dekorerade halvfranska band med övre guldsnitt. Främre omslag medbundet. Ryggen lätt blekt och med skrapmärke upptill på bakre falsen. (Hantverkets bok [5])
40% dras av vid köpet.
Peterson, Bo:  PAN på Riddarholmen. Norstedts 1910–1973. [ref 69467]    150:-
    Norstedts 1998. Stor 8:o. 464 s. Illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagets framsida lätt fuktskadad (ej fläckad).
   Omslag av Gunnar Brusewitz.

40% dras av vid köpet.
Platen, Magnus von - Hansson, Stina - Jonsson, Inge - Myrdal, Jan - Olsson, Anders:  Underbart, underbart. Intellektuella strävanden under fem sekel. Några glimtar ur Kungliga bibliotekets samlingar. [ref 76701]    175:-
    Kungliga biblioteket, Stockholm, 1997. Stor 8:o. 280, (3) s. Rikt illustrerad i färg. Förlagets klotryggsband. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Pleijel, Hilding:  Böcker och människoöden. Minnen från ett halvsekels fynd och forskningar. [ref 5548]    100:-
    Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1968. 119, (1) s. Illustrerad. Tryckt i 700 ex. Förlagets dekorerade klotryggsband. Något gulnad rygg. Lång dedikation på försättsbladet. (Bokvännens Bibliotek 84)
40% dras av vid köpet.
Qvigstad, J. - Wiklund, K.B.:  Bibliographie der lappischen Litteratur. [ref 3603]    180:-
    Björck & Börjesson, Stockholm, 1978. Large 8vo. (4), 162, (1) pp. 2nd impression. Facsimile of the 1st edition from 1899. Publisher's cloth. A very small brown spot on front endpaper and title-pages. (Studia bibliographica Scandinavia, 1)
40% dras av vid köpet.
Rasch, Mårten:  Strövtåg. Essayer kring ett evigt tema. [ref 33260]    90:-
    Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1993. 176 s. Illustrerad. Trycket i 800 ex. Häftad med flikomslag. Ouppskuret och ocirkulerat ex. (Bokvännens bibliotek 106)
40% dras av vid köpet.
Rehnberg, Mats (red.):  Bokbindarminnen. [ref 4392]    100:-
    Nordiska museet 1954. 166, (1) s. Illustrerad med fotografier. Häftad. Rygg och bakre omslag något gulnade, annars ett fint, ouppskuret ex. (Svenskt liv och arbete 18)
   Omslag av Pelle Åberg.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Rinman, Sven:  Svenska bokförläggareföreningen 1843-1887. En historisk översikt utarbetad med anledning av föreningens 100-årsjubileum. [ref 69045]    350:-
    Svenska bokförläggareföreningen, Stockholm, 1951. Stor 8:o. 515 s. + 1 utvikbar tabell. Illustrerad. Förlagets halvklotband med ryggtitelfält i skinn och främre omslag medbundet. Fint ex.
   Bifogat finns ett maskinskrivet brev i A5-format på KB:s brevpapper undertecknat av Sven Rinman.

40% dras av vid köpet.
Ruppel, Aloys (red.):  Boktryckarkonsten. Vem var dess verklige uppfinnare? Utdrag ur tyska artiklar. Översättning och bearbetning av Ivar Kindahl. [ref 80271]    90:-
    Tryckeri AB Allehanda, Trelleborg, 1961. 35, (6) s. Illustrerad. Häftad med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Ryberg, Anders (red.):  Biblis 1970. Årsbok utgiven av Föreningen för Bokhantverk. [ref 185]    110:-
    Stockholm 1970. 175, (1) s. + 2 färgplanscher. Rikt illustrerad i texten. Tryckt i 1.200 ex. Häftad. Till största delen ouppskuren.
   Ur innehållet: "Adolf Hallmans bokillustrationer" av Georg Svensson, "Sueco-Americana. Några randanteckningar kring en boksamling" av Tell G. Dahllöf.

40% dras av vid köpet.
Sandberg, Hans:  Stig Dagerman - författare och journalist. En bibliografi sammanställd av Hans Sandberg. [ref 39599]    125:-
    Federativs förlag 1975. Stor 8:o. 160 s. Häftad. Rygg och omslag lite ojämnt mörktonade samt understrykningar och markeringar i inlagan. Tidningsnotiser inklistrade på bakre omslagets insida, innerfalsarna förstärkta med vävtejp.
40% dras av vid köpet.
Sandgren, Folke:  Erik Lindegren. En bibliografi. [ref 12406]    100:-
    Bonniers 1971. Stor 8:o. 159, (1) s. + 1 plansch (porträtt). Häftad. Omslagen med smärre veck längs kanterna, det bakre lätt fläckat. Ouppskuren. (Acta bibliothecæ regiæ Stockholmiensis, 10)
40% dras av vid köpet.
Seitz, Heribert:  Heribert Seitz tryckta skrifter 1928-1964. Förteckning upprättad till 60-årsdagen den 13 januari 1964. [ref 19090]    100:-
    Stockholm 1964. Liten 8:o. 38 s. Rött originalklotband med jubilarens namn och datum präglade i gul på främre pärmen. Pärmarnas insidor gulnade längs kanterna, annars ett fint ex.
   Med ett signerat tackkort i form av ett dubbelvikt blad löst bifogat.

40% dras av vid köpet.
Sjöqvist, Erik (företal):  Hundra kungliga böcker utställda den 12 mars 1951. [ref 88122]    100:-
    Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1951. Liten 8:o. 34, (3) s. Illustrerad. Tryckt i 500 numrerade exemplar, varav detta är nr 45. Häftad med flikomslag. Fint ex. Exlibris lite löst inklistrat på främre omslagets insida.
   Katalogen är utformad av Willy Stillert.

40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Sohm, Peter:  Boktryckeri-konsten samt berättelse om några berömda boktryckare och boktryckerier. [ref 4580]    125:-
    Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1959. Liten 8:o. 91, (1) s. Illustrerad med porträtt av Benjamin Franklin och Peter Sohm. Ny utgåva. Tryckt i 600 ex. Förlagets dekorerade pappband. (Bokvännens bibliotek nr 47)
   Ny utgåva av författarens Original-bewis om twenne konungar af Swerige, som sjelfwe lagt hög hand wid boktryckeri-konsten ... 1816.

40% dras av vid köpet.
Sydow, Carl-Otto von:  Harry Martinsons bibliografi. Del 1. På svenska tryckta texter. [ref 78743]    125:-
    Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2005. Stor 8:o. 292, (2) s. Häftad. Ryggfoten lätt stött och med liten pappersförlust.
40% dras av vid köpet.
Söderholm, Torbjörn (red.):  Från vän till vän. Festskrift till Olof Mustelin - historiker och bibliotekarie - på hans 60-årsdag. [ref 68114]    100:-
    Åbo Akademi 1984. 471 s. Illustrerad. Häftad. Fint ex. (Skrifter utgivna av Åbo Akademis bibliotek 17)
40% dras av vid köpet.
Thompson, Tommy:  The ABC of Our Alphabet. [A Primer of the Lineal History of Our Present-day Letters]. [ref 91524]    150:-
    The Studio Publications, London & New York, 1942. Small 4to. 64 pp. Illustrated. 1st edition. Publisher's hardcover. Dust-jacket. Front cover slightly warped, jacket small pieces missing (no loss of text) and mended tear and creases on rear panel.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Uzanne, Octave:  Böckernas död. Med en inledning av Åke W. Essén. [ref 5554]    90:-
    Allhem, Malmö, 1956. 41, (4) s. Illustrerad av Albert Robida. Häftad med flikomslag. Ouppskuren.
40% dras av vid köpet.
Waddington, Adrian:  Skapa med kalligrafi. Översättning: Anders Rolf. [ref 38753]    175:-
    Rabén Prisma 1998. 4:o. 144 s. Genomgående illustrerad i färg. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Wetterberg, Gunnar - Gierow, Krister:  Katalog över Fredrik Hallgrens boksamling. På uppdrag av Teologiska fakulteten i Lund utarbetad. [ref 68650]    120:-
    Gleerups, Lund, 1945. (4), 255 s. + 1 plansch. Häftad. Omslagskanterna med små veck, annars ett fint ouppskuret ex.
40% dras av vid köpet.
Wiberg, Carl-G.:  Sveriges Bokbinderiidkareförening 75 år. En historik jämte en återblick på bokbindaryrkets utveckling i Sverige sedan sekelskiftet 1900. [ref 42064]    125:-
    Sveriges Bokbinderiidkareförening 1975. Stor 8:o. 165, (2) s. + rättelselapp (löst bifogad). Illustrerad. Dekorerat originalklotband. Fint ex.
   Dedikation från författaren på försättsbladet.

40% dras av vid köpet.
Vicentino, Ludovico:  La operina da imparare di scrivere littera cancellarescha. [Roma 1522.] - Il modo de temperare le penne con le varie sorti di littere. [Venetia 1523]. [Facsimil. Svensk översättning av John Rohnström]. [ref 25063]    200:-
    Tiden 1958. Liten 4:o. 93, (1), LXIII s. + 1 plansch. Förlagets imiterade pergamentryggsband med övre guldsnitt. Namnteckning och datering på försättsbladet samt lång tillskrift på eftersättsbladet.
   Med bidrag av Uno Willers, Sten G. Lindberg, Valter Falk, Stig-Åke Möller och Gustaf Norlander.

40% dras av vid köpet.
Wieslander, Henning (red.):  Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner. Meddelande N:o IX. [ref 71095]    90:-
    Littorin Rydén Boktryckeri, Örebro, 1940. 95, (2) s. Illustrerad. Tryckt i 300 numrerade ex varav detta är nr 287. Häftad. Omslaget lätt naggat. Ouppskuren.
   Innehåller bl.a. "Två resor till Övralid" av Bertil Waldén, "Esplunda bibliotek och arkiv" av Axel Mörner samt "Proveniensstudier i biblioteket på Esplunda" av O. Walde.

40% dras av vid köpet.
Wästberg, Per - Theorell, Anita - Hammarskiöld, Hans:  Resa i tysta rum. Okända svenska slottsbibliotek. [ref 76448]    250:-
    Bonniers 2004. Liten 4:o. 320 s. Slösande rikt illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
40% dras av vid köpet.
Se bild på boken
Yran, Knut:  Exlibris. En orientering om bokägarmärken. [ref 66862]    175:-
    Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1948. 85, (8) s. Illustrerad. Tryckt i 500 ex varav 450 numrerade för sällskapets medlemmar. Detta ex nr 178. Häftad med transparent skyddsomslag. Ryggen något blekt, skyddsomslaget flagnar något på ryggen. (Bokvännens bibliotek 2)
40% dras av vid köpet.
Föregående | Boklistor | Nästa

Aspingtons Antikvariat
Värtavägen 21
115 53  STOCKHOLM
Tel. 08-20 11 00
 
Pg 45 86 46-7
Bg 794-7906
Hemsidan | Boklistor | Beställning | Förfrågan | Firmans historia
 

e-post: bok@aspingtons.se
SVAFMedlem i
Svenska Antikvariatföreningen
IBAN: SE21 5000 0000 0522 3101 2642       BIC: ESSESESS